Archive for augusti, 2010

Svenskar jobbar hårdare

augusti 26, 2010

Vad som kommer fram är att svensk arbetskraftskraft är eftertraktad. Nu senast i Norge.

arbete-jobbTillgång och efterfrågan spelar som vanligt roll: I en artikel toppar arbetslösheten först andra halvan av 2010, säger USAs finansminister.  Arbetslösheten är redan hög här hemma. I juni ökade antalet arbetslösa med 87 000 personer och arbetslösheten ligger på 9,8 procent enligt statiskt från Statistiska centralbyrån. Men i oljelandet Norge ser det ljusare ut. Så ljust att unga svenskar vallfärdar dit för jobb.

Vill ha en svensk

Och passar samtidigt på att konkurrera ut norrmännen själva. Dock förefaller det som svenskarna får ta skit jobben!

Hur resonerar du som chef? Ju mer man jobbar, blir det mer resultat? Ja, till en viss del men när de anställda jobbar för hårt, och utan meningsfullhet, vad händer då? Läs om Volym-resultat myten här.

Vad händer med rädslan att förlora jobbet på din arbetsplats och hur hanterar du med med ditt ledarskap?

Inte alla chefer  är lämliga att leda i motvind, så vad gör man då?

Annonser

Semestern välbehövlig?

augusti 23, 2010

Hej, jag hoppas du har haft en skön semester.

semesterFör en månad skrev många om hur välbehövlig semestern är.  Den vanligaste anledningen är för att orka jobba och den andra är att man lever för ledigheten. Intressant, eller hur.

Jag har intresserat mig för människors drivkrafter. Och sammanhanget hur arbetet och ledigheten ter sig för medarbetare är viktigt att förstå för chefer. Och det finns givetvis fler perspektiv och åsikter hur det är.

Alla har fel  (more…)

Kan man ändra sig själv?

augusti 18, 2010

att_angoraenbryggaEn grundläggande fråga är hur du som chef ser på förändring. Vi har haft flera inlägg om förhållningsätt kring förändring i bloggen om chefer och resultat.  Här är ett par om förändring vs utveckling och vad skiljer enastående från usla ledarutvecklare och hur skapar man fler bra chefer?

I en annan blogg väcktes frågan och jag delar med hur här

(more…)

Talang en framgångsfaktor

augusti 16, 2010

talangglobSom chef löser man många problem. Det kan dock vara bättre att fokusera på det som fungerar. När det gäller ledarskap och personal kan det vara värt att fokusera på talang.

Talang är de egenskaper och förmågor som fungerar bäst hos en individ. Och det är uthålligt på mästerskapsnivå, enligt forskningen.

Det är långt ifrån alla chefer som har förmågan att se talang än mindre leda utifrån denna talang.

Det finns inga fel personer, bara rätt person på fel plats…

Företagen försummar talangerna Hudson Talang 2006 visar tydligt på att talanger, d v s nyckelpersoner på svenska företag, inte är nöjda med sin arbetssituation. (more…)

Vi drivs av olika saker på arbetsplatsen

augusti 12, 2010

spark i bakenEn viktig förmåga för chefer är att förstå sina medarbetares drivkrafter. Självklart? Knappast.

Om du är chef kan du testa dig själv med följande övning. Skriv ned dina medarbetares namn på ett papper. OK är du klar!?

Bra, skriv ned personens viktigaste drivkraft bredvid namnet. Tips: tänk inte allför mycket utan skriv ned det som kommer upp spontant och intuitivt.

Vad_driver_dig

Har du kollat ditt inflytande?

augusti 1, 2010

Påstående: Chefer påverkar och ledare utövar inflytande

Inflytande kan sägas innebära påverkan. Frågan är bara hur effektiv och hållbar påverkan är?

Personer med stort inflytande uppnår stora saker.

Det finns beteenden som är mer inflytelserika än andra. Precis som det finns beteenden som förstör förtroende och inflytande. Ledare utövar beteenden som tex inspirerar andra att agera. En ledare går för och andra följer efter.

Chefer däremot styr och ställer i högre grad. Vilket påverkar men som begrönsas av att de behöver finna på plats för att styra och ställa, inte mycket händer när det är borta. Än värre blir det med de chefer som instruerar sina medarbetare och fostrar konsumtion av chefskap.

Ett färskt sätt att testa ditt inflytande är the Influence project

Klicka här för att gå med direkt

Detta inflytelseprojekt är seriöst och drivs av Tidningen Fast Company.