Posts Tagged ‘Olle Leckne’

Uselt ledarskap, usel arbetsmiljö, usel lönsamhet

november 11, 2010

uselchef_hjärtaErstachef tvingas gå efter ett halvår är rubriken i SvD idag.

Chefen skall under en treårsperiod varit chef för ekonomiavdelningen och under den tiden sade merparten av medarbetarna upp sig. I slutet på 2007 slutade eller omplacerades 24 toppchefer på Ersata Diakoni. Fyra av se klinikchefer sade upp sig i protest mot direktorns ledarstil.

2008 visade sjukhuset 50 Mkr back och hela Diakonisällskapet en förlust på nästan 100 Mkr på en total omsättning på 588 Mkr.

Finns det ett samband mellan ledarskap och resulat?

Absolut. Det går att urskilja vilka chefsbeteenden som är lönsamma och vilka som är kostsamma. I artikeln framgår inte exakt vad som har hänt och inte hänt. Men det behövs inte. Det är klart att verksamheten som har mycket hjärta saknar hjärta i relationerna mellan chef och medarbetare.

Det finns alldeles säkert ett antal ogynnsamma förhållningssätt som hindrar medarbetarna och de som behandlas att säga som det är.   Det krävs mod för att lyfta det osagda.

Det gjordes faktiskt en anmälan till arbetsmiljöverket om ohälsa och en negativ psykisk arbetsmiljö för personalen. ”Det försökte tystas neroch tyvärr hände inget med vår anmälan. Vi skickade brev till samtliga i styrelsen om den katastrofala situationen men vi fick inte ens ett svar en av de tolv som slutade på avdelningen”

Vill du bli en modigare chef?

Det är ett år sedan händelsen. Har du info om ledarskapet och arbetsmiljön nu. Skriv en kommentar

 

 

 
Olle Leckne

Tel 0733905611
Annonser

Viktigt säga ifrån på jobbet

november 9, 2010

Ja det är viktigt att säga ifrån på jobbet och hemma. Det gäller att ta hand om stressen innan den lagras upp och tär. Enklast är därför att säga som det är. Man kan kalla det att ”städa” direkt så det inte blir så smutsigt att det som är jobbigt (i relationer och kommunikationer) på jobbet kan ge upphov till sjukdomar.

I artikeln UPPDÄMD JOBBSTRESS DÖDAR finns otäcka resultat av stressforskningen.

Se alltså upp om du har svårt att säga ifrån på jobbet när du blivit illa behandlad, varnar svenska stressforskare. Det kan fördubbla din risk att få hjärtinfrakt, åtminstone om du är man.

Vill du bli modigare?


Hinder för chefers effektivitet

oktober 13, 2010

hinderförcheferseffektivitetHinder för chefers effektivitet. För att nämna två hinder för chefer: Projicering innebär att vi lägger ansvaret för våra handlingar utanför oss själva. T ex att misslyckas med en prioritering förklarar vi inte med vår oförmåga att säga ”nej” utan med att vi måste ”ställa upp”. Att skylla våra egna misslyckanden på omständigheter är projicering vilket är destruktivt eftersom vi fråntar oss möjligheten att utveckla våra svaga sidor. Oförmågan att säga nej kan vi ändra på medan omständigheterna rår vi inte på.

Rationalisering i psykologisk mening innebär att man skapar rationella argument som försvar för irrationella handlingar. I allmänhet tror vi själva på dessa argument vilket också fråntar oss möjligheten att utvecklas. Det är bättre att acceptera att man inte alltid handlar rationellt och försöka göra något åt det problemet än att lura sig själv och sin omgivning att man är en rationellt handlande människa.

Det finns ingen lätt lösning på personlig effektivitet

Den lösning som finns är att sträva efter ökad medvetenhet om målen, om våra reflexmässiga beteenden och om de egna försvarsmekanismerna.

Ökad medvetenhet är en integrationsprocess där vi medvetet integrerar mål och avsikter med oss själva och låter dessa avsikter styra våra handlingar i stället för att låta omedvetna reflexer ta kommandot. Och detta är svårt.

För att överhuvudtaget lyckas tror jag vi måste se förändringen som ett långsiktigt åtagande mot oss själva och beväpna oss med en stor portion tålamod. Och ett ganska avspänt, men inte slappt förhållande till våra misslyckanden. Förändringar av arbetsvanor är lika svåra som förändring av matvanor och rökvanor.

All utveckling förutsätter personlig utveckling. Personlig utvecklingen kan endast ske i samspel med en annan människa.

Tillsammans med en professionell samtalspartner kan du upptäcka dina blinda fläckar och träna in nya gynnsamma beteenden. Tillsammans med chefcoacher kan en organisation utveckla ökad medvetenhet och nya gynnsamma vanor.

Vill du bli en modigare chef? Klicka här och du får gratis info om varför modiga cheferär lönsammare.

Har du kollat ditt inflytande?

augusti 1, 2010

Påstående: Chefer påverkar och ledare utövar inflytande

Inflytande kan sägas innebära påverkan. Frågan är bara hur effektiv och hållbar påverkan är?

Personer med stort inflytande uppnår stora saker.

Det finns beteenden som är mer inflytelserika än andra. Precis som det finns beteenden som förstör förtroende och inflytande. Ledare utövar beteenden som tex inspirerar andra att agera. En ledare går för och andra följer efter.

Chefer däremot styr och ställer i högre grad. Vilket påverkar men som begrönsas av att de behöver finna på plats för att styra och ställa, inte mycket händer när det är borta. Än värre blir det med de chefer som instruerar sina medarbetare och fostrar konsumtion av chefskap.

Ett färskt sätt att testa ditt inflytande är the Influence project

Klicka här för att gå med direkt

Detta inflytelseprojekt är seriöst och drivs av Tidningen Fast Company.

Världsmästerskap i ledarskap – eller så dör vi

april 2, 2009

En ny dag med nya möjligheter, så känner jag idag.

ny-bild-11Det jag och 999 andra personer fick vara med om i Stadshuset i går kväll var magiskt.

Inte bara för en person som älskar ledarskap och ikraftsättande av människor, vilket Klimat eventet var ett strålande exempel på.

(more…)