Posts Tagged ‘fler bra chefer’

Hur skapar man fler bra chefer?

februari 19, 2010

ledarskap är lönsamtDe chefer som kunde se en klar koppling mellan bra chefer och bättre resultat har en en strategi för ledarskapet och arbetar kontinuerligt med att skapa bättre ledarskap.

Så här berättade en av de intervjuade VDarna:

För mig finns det två typer av ledarskapsutbildning

1. Praktiskt ledarskap

Utvecklingssamtal, sätta mål, jobba med dagliga frågor som rör personal med alla problem som finns.

2. Management

Att leda ett företag ur ekonomisk synpunkt, att köpa bolag, titta på strukturförändringar osv

(more…)

Annonser

Vad gör mindre bra chefer för att skapa fler bra chefer?

januari 21, 2009

uselchef”INGENTING. Ledarskap är inte prioriterat på vårt företag” var ett svar

 

Det viktigaste skälet till att de inte gjort något åt att skapa fler bra chefer var återigen att tiden inte räcker till.

Bakgrunden till frågan är att jag studerar sambanden mellan chefer och lönsamhet.

Bra chefer är lönsammare.

  • Hur många bra chefer har du i ditt företag?

I en studie visade det sig att det inte är ovanligt att man anser att man har ca 50% bra chefer och 50% mindra bra chefer.