Posts Tagged ‘hinder’

Hinder för chefens effektivitet – lydnadsreflexen

januari 28, 2011

När vi har utfört en handling tillräckligt många gånger och fått belöning för den övergår den från att vara en målinriktad och medveten handling till att bli en reflex. Sådana reflexer är praktiska i många sammanhang. Reflexer går i trappor, kör bil och på detta sätt erbjuder de en rationaliseringsmöjlighet.

När vi är stressade tenderar vi att rationalisera tillvaron genom att överföra allt fler handlingar till reflexer vilken i någon mån kan vara praktiskt men som också innebär att en allt större del av vårt beteende övergår från att vara medvetna handlingar till att bli omedvetna reflexer.

Kulturen och dess normer påverkar och hindrar

personlig_effektivitetSociala varelser behöver vi kunna fungera tillsammans. Därför belönar gruppen eller företaget konformistiska attityder och beteenden som är önskvärda eller acceptabla socialt sett och innebär en slags belöning som betyder att handlingar övergår till reflexer.

Konsekvensen av detta blir att vi har fått ett stort mått av ”LYDNAD”, en benägenhet att svara ”ja” till anspråk på tid från andra. Detta kallas för lydnadsreflexen och gör det svårt att säga ”nej” även till sådant som vi själva anser vara mindre väsentligt.

Lydnadsreflexen sitter ”i väggarna” i företag och organisationer

Leckne & Partners har särskilt intresserat sig för hur chefer som förebilder kan påverka lydnadsreflexen och andra delar av kulturen sk ”normer” som hindrar effektivitet.

Man skall t ex vara vänlig, serviceinriktad och förekommande mot chefer och medarbetare oavsett konsekvenserna för det egna arbetet. Om vi inte beter oss enligt normerna är vi fyrkantiga och samarbetsovilliga eller problematiska.

Här kommer modet in som en viktig egenskap hos en bra chef, vi behöver våga gå emot normerna som är destruktiva för hela organisationens effektivitet.

 

Det betyder till en början förvåning, irritation och besvikelse. Så först efter ihärdigt mod finner vi som chefer att det kan vara praktiskt och bra att alla har rätten att säga nej och när det har blivit en ny norm har organisationen fått en utvecklad företagskultur.

Vi behöver också bli medvetna om våra egna reflexer och hur de saboterar vår prioritering.

Annonser

Jan Carlzon skapar resultat genom andra

oktober 18, 2010

Bra chefer skapar resultat genom andra.

jan-carlzon-resultatgenomandra”Chefen som ledare kan inte längre skapa verksamheten, utan hans roll blir främst att skapa förutsättningar för att verksamheten äger rum och att affärer blir gjorda.”

– Jan Carlzon, ”Styrelseproffs” och investerare i företag

Poängen är, som jag ser det, att förhållningssättet och ledarstilen ”ensam är stark” är helt ute.

Ägare vill ha ledare som uppnår resultat genom andra. Till skillnad från prestationsinriktade superbroilers som bygger sin styrka på bekostnad av sina svagheter. Mindre bra chefer behöver vara inne och kontrollera och driva på hela tiden.

Tyvärr möter vi som coacher fortfarande många höga chefer med självhävdelsebehov. Att ständigt visa hur smarta och duktiga de är. De vet bäst och därför är de så känsliga för kritik. Hur kul är det att ha en sådan chef!?

Bättre chefer bygger strukturkapital, som exempel en organisation som är motiverad och levererar med en hög nivå av självständighet. Vision, mål, affärsplan och rutiner är de strukturer som visar vägen.

Vill du läsa mer omkring Jan kan du läsa vidare på från Jante till Hjälte på företagarna.