Archive for februari, 2009

Åsiktsfabrik om drömchefsegenskaper

februari 25, 2009

dromchefen_beskuren1Idag läste jag artikeln Drömchefen en blandad kompott i DI.

Det är en kul artikel men har tveksamt värde eftersom den är byggd på åsikter. Observera att studien är en enkät bland studenter med begränsad erfarenhet av chefer (studenter studerar och har inte så många chefsförebilder i sin omgivning) och chefsegenskaper kan man i och för sig läsa sig till.

Det finns däremot undersökningar som är grundande på erfarenhet och som också kopplar ledarstil till lönsamhet. Här kan du läsa om tre stycken som visar på explosiva lönsamhet för de som väljer att utveckla mindre bra chefer till bra chefer.

Apropå chefsegenskaper och ledarstilar:.

 • En ledarstil är en samling beteenden som syftar till att uppnå resultat genom andra.
 • Chefsegenskaperna är förmågor; talanger som är medfödda och/eller upptränade tex genom coachning.

Vad är en ledare? En person som andra följer

Vad är en chef? En person som har rätt att bestämma över andra. Men det är inte säkert att det leder till att andra följer!

Annonser

Daniel nu gäller det, blir du en förebild för personligt ledarskap?

februari 25, 2009

Ingen undgick uppståndelsen igår när Kronprinsessan och Daniel Wesling annonserade förlovningen. Om det var någon som ändå inte märke världsnyheten i Sverige så var det 14 sidor i morgontidningen! 

daniel-w1Det jag vill kasta ljus på är Daniels utmaning som ledare av sig själv nu när han stiger fram i rampljuset på allvar.

Uppmaningen till dig som läser detta är att föreställa dig denna extrema exponering av dig som chef och individ oavsett vilken verksamhet du är involverad i. 

Den personliga utveckligen är störst när du stiger utanför din komfortzon

La du märke till hur bekväm Victoria var när det gäller att berätta om förlovningen och svara på frågorna från pressen? Jag kallar det att vara autentisk. Det vill säga att hennes ord och kroppspråk hängde ihop. Orsaken är att hon har ett inre ledarskap och en självkänsla som gör det möjligt att spontant berätta ”från källan”. Till skillnad från att behöva tänka ut vad som skall sägas och hur det kommer bemötas.

Daniel däremot har ett kroppsspråk som avslöjar att han inte är helt komfortabel.

(more…)

Vill företag ha fler bra chefer?

februari 24, 2009

Det har visat sig vid en studie att företag har 50% bra chefer och 50% mindre bra chefer. De bra cheferna är lönsammare än de mindre bra cheferna. De mindre bra cheferna kostar företaget. Här kommer ett utdrag från en artikel som visar på konsekvenserna:

Börsbolagen skulle tjäna 17 miljarder på bättre chefer

”…De ville också pröva den tes som de arbetade efter i det egna företaget: ”En ledare är mer lönsam genom sitt sätt att vara och inte bara på grund av det man gör.” Därför gick de ut och gjorde högkvalitativa djupintervjuer med 32 chefer på olika nivåer i företag med högst skiftande verksamheter i olika branscher. …

ogaHisnande ekonomiska perspektiv
…Om alla de mindre bra cheferna kunde bytas ut mot bra chefer skulle det innebära betydande vinster för företagen (vi talar här inte bara om toppcheferna utan om ett företags samtliga chefer). Bara för företagen på Stockholmsbörsen skulle det innebära en vinstökning med 17 miljarder kronor. …

Stor förlust för hela samhället
…Med bibehållet p/e-tal skulle det höja aktiekurserna med 13 procent och öka värdet på Stockholmsbörsens företag med 330 miljarder kronor. Och då har vi bara räknat med börsföretagen. Det samma gäller ju för alla företag och organisationer. Den samhällsekonomiska vinsten skulle bli gigantisk. Det går ju också att vända på resonemanget och säga att dagens dåliga chefer kostar aktieägarna 330 miljarder kronor. Då blir det riktigt upprörande. …

Utbildning enkel lösning
… ”Vad gör ni då för att skapa fler bra chefer, det vill säga chefer med ledaregenskaper efter de kriterier om trygghet och självinsikt som man själva kommit fram till?” Det visade sig att de flesta inte hade insett att lösningen till att öka resultatet kunde ligga i utbildning av cheferna.
”Tänkte inte på det.””

2004-03-26. Av: Urban Hallén, DI
 
Leckne & Partners jobbar med utveckling av bra chefer genom träning i de beteenden som är lönsamma.
De beteendena är nämligen urskiljbara och leder till ökad lönsamhet på både kort och lång sikt.
 • Kostnaderna minskas genom att de ogynnsamma beteendena upphör efter skapande av nya goda chefsvanor.
 • De gynnsamma beteendena genererar lönsamhet.
 • Hur mycket beror på företagets och individernas vilja att växa.
Vill ditt företag ha fler bra chefer? 
Djävulen går klädd i Prada

Djävulen går klädd i Prada

Ser du glöden?

februari 23, 2009

Är du brandsläckare eller kan du tända eld även när det är stark motvind?

glodVarje människa har en glöd i sig, en längtan att förverkliga.

Ser du den glöden hos dina närmaste?

”Glöden” är den motivation som är källan till att upptäcka en människas potential.

 • Bra chefer är bra på att upptäcka och väcka liv i glöden hos sina medarbetare.
 • Dåliga chefer släcker elden och märker det inte ens.

gladgubbetecknad”Det är lättare att flytta elden i hjärtat till baken än tvärtom”

Med glödande medarbetare blir det ett varmt och gott arbetsklimat.

Självledarskap är kraftfullt

februari 20, 2009

Jag har varit inne på betydelsen av mod, självkännedom och förståelsen för vad som orsakar resultat som några viktiga egenskaper hos chefer.

Igår hittade jag en gammal film från en kollega som är rakt på sak, jag tror du gillar den:

Skriv vad du upplever här och nu i din kommentar!

Uppmärksamheten hos chefer är snäv

februari 19, 2009

Hej, här kommer en tävling i uppmärksamhet.

På videon ser du några som kastar och tar emot en boll.

Din uppgift är att räkna hur många framgångsrika bollmottagningar som görs!

Avancerad nivå: Håll också reda på hur många studsar som görs.

Skriv dina  svar i kommentaren 🙂

Om att jobba mer på sig själv än på verksamheten

februari 18, 2009

pu-cykelNär det gäller att utveckla sitt ledarskap gäller det att utrusta sig med några grundläggande förhållningssätt, här kommer ett som är beprövat  framgångsrikt:

 • All utveckling förutsätter personlig utveckling.
 • Personlig utveckling kan endast ske i samspel med någon annan.

Detta är vad man skulle kunna kalla ett axiom, en grundsats som kan accepteras utan bevis.

Faktum är att denna grundsats förklarar varför personlig coaching som metod är så effektiv.

pu-stegarLedarskap i närlingslivet är ofta fokuserat på omständigheter av olika slag – affärsverksamheten med sina sakfrågor, organisation, strategier och andra yttre frågor – inte utvecklingen i sig och inte den personliga utvecklingen i sig.

Varför är det så ? Jo dagens chefer är inte tränade i att urskilja och prioritera självutvecklingen. ”Vi har så mycket att göra så vi hinner inte med att utveckla oss” hör jag ödmjuka chefer säga. Görandet prioriteras ofta först och utvecklingen kommer senare. Rätt vad det är hinner bristen på utveckling i kapp. Då dyker den upp som dåliga resultat, begränsade handlingsalternativ och kreativ trötthet.

Testa dig själv som utveckande chef:

 • Hur mycket tid lägger du på på personlig utveckling om året (1 år är 8760 timmar)? 
 • Hur mycket av din utgiftsbudget i kronor lägger du på personlig utveckling?
 • Hur mycket investerar du i dina chefers utveckling på företaget (tid och pengar)? 

pu-broSjälvutveckling har den betydande fördelen att den direkt påverkar tankar, känslor och beteenden som skapar nya resultat.

Om ledaren väljer att ta fullt personligt ansvar för att skapa sina resultat då ger det fantastiska resultat i verksamheten.

Behöver du bevis på att det är mer effektivt att  jobba på sig själv än på verksamheten?

Akta dig för att omständigheterna tar makten!

februari 17, 2009

”Det är så mycket nu…. så vi kan inte göra det och det och det…”

arbetsnarkomanVad blir konsekvensen av att låta omständigheterna ta kommando över din tid?

Jo du blir reaktiv i ditt ledarskap. Ju mer reaktiv desto mer att göra!

 • Våga ta beslut
 • Välj de projekt som direkt stödjer dina och företagets mål
 • Arbeta endast med de projekt som har tydlig koppling till affärsmålen
 • Lär dig se orsakssamband mellan chefutvecklingsinsatser och kronor och ören

Vad några chefer säger…

Vi mäter kontinuerligt och vet att en bra ledare förbättrar resultatet mellan 20-30 % hos oss. Samtidigt vet vi att 5-10 % av våra butiker har problem p. g. a. ledarskapet. Detta beror uteslutande på ledarens mognad och sätt att agera i olika situationer.

 Vi tappade ett års försäljning vilket innebar ca 100 miljoner i omsättning. Alltså tappade vi ca 20 miljoner på sista raden bara för att vi inte var ledare och hade mod att säga upp en person. Det är sjukt alltså.

(more…)

Tiden din behöver användas klokt

februari 16, 2009

tiden_kloktStress är orsaken till 80% av alla sjukdomar. Del av orsaken.

Lösningen på stress är att leva idag, i nuet. Så här kan det åskådliggöras

Någon säger ”Oj vad mycket du har att göra!”

– Nej, jag har bara en sak – punkt nummer ett på min lista.

– Jag gör det som är viktigast först och bara det, helt enkelt.

Lär dig mer hur du skaffar dig mer tid här.

Vad påverkar arbetsglädjen?

februari 13, 2009

Att mål är viktiga vet de flesta. Att feedback på framsteg och resultat är en effekt av att sätta upp mål, tänker inte så många på.

En studie inom sjukvården presenterad i Läkartidningen för en tid sedan, uppvisade följande resultat när de anställda fick ange vilka faktorer som påverkade deras arbetsglädje:

arbetsbelastning                                                      3%
ledarskap                                                                   5%
medinflytande                                                          11%
kompetensutveckling                                              28%
arbetsklimat                                                             29%

återkoppling, uppföljning, utvärdering                        31%

feedbackMänniskor måste få besked om hur de lyckas i sitt arbete. De måste få kritik för att växa eller bekräftelse på ett väl utfört arbete. En sådan feed-back förutsätter en vision om vad företaget insatser syftar till. Det finns ingen riktig arbetsglädje om man inte vet att resultatet av mitt arbete direkt eller indirekt kommer andra till del. Man kommer inte att ge sitt yttersta om man inte kan vara stolt över den organisation där man lägger ner sin arbetstid.

(more…)