Posts Tagged ‘ledarförebild’

Vad är en ledare?

januari 11, 2011

En ledare är en person som andra följer.

200px-gandhi_kheda_1918Om ledaren inte hade funnits hade det inte hänt.

Ledarskap börjar med att en person deklarerar:  jag skall….

Det var t ex en ung juridikstudent som sa: ”jag skall befria Indien från kolonialismen utan vapenmakt.”

Hans namn var Mahatma Gandhi.

Vilka ledarförebilder har du?

Annonser

Medveten chef i offentlighetens tjänst

april 28, 2009

I Dagens Industri igår var det en intervju med Birgitta Böhlin, VD för Samhall. Samhall är ett av Sveriges största företag. Hon ansvarar för att de 21 000 medarbetarna  har meningsfulla arbeten. 2008 gjorde Samhall det bästa ekonomiska resultat sedan 1994.

I denna blogg studerar vi som bekant sambandet mellan chefer och resultat.

birgitta-bohlinOch det blir tydligt hur Brigitta skapar sina resultat när man läser hur hon tänker:

”Jag vill påverka. Jag vill få företag att utvecklas. Genom att rekrytera rätt chefer och sätta ihop bra team kan jag få saker att hända”

 När det gäller ledarstil beskrivs hon som bestämd, empatisk och tydlig. Hennes självbild är tämligen väl förankrad. 

Läs mer om teamwork här