Archive for juli, 2010

Dags prioritera välmående före BNP?

juli 5, 2010

Nu i valtider är det intressant att se vad som kommer upp till ytan. Vad är viktigast egentligen?

Ett intressant inlägg i debatten är dagens artikel Prioritera lycka före BNP .  Vi har i denna blog diskuterat sambandet mellan chefer och resultat samt i facebook behandlat betydelsen av lyckoforskningen för chefskapet.

I Sverige har den upplevda lyckan inte ökat nämnvärt sedan 1980-talet trots att vi sedan dess har haft en kraftig ekonomisk tillväxt. Man kan fråga sig varför vi ska ha ekonomisk utveckling som det främs­ta samhälls­målet, om den inte får oss att må bättre?

Om nationen och företagen mår bra mår BNP och företagsekonomin bra också eller hur?

Går fint/Olle


Annonser