Posts Tagged ‘bra chefer’

..hur man är en bra chef

april 1, 2011

Michael Treschow en av de mäktigaste i svenskt näringsliv intervjuades i SvD Näringsliv (papperstidningen). Han är var bla styrelseordförande i Ericsson.

Om hur man är en bra chef:

”Det är vardagliga samtalet med medarbetarna som är det viktiga, inte bara det formella en gång om året. Det är viktigt att få medarbetare  att berätta vad de tycker är svårt.”

”Alla vill bli sedda och att bara fråga hur någon mår och hur de tycker det går är det bästa sättet att bli sedd. Speciellt när man ser att människor är lite vita och strama i ansiktet, då måste man försöka hitta in”


Annonser

Vad gör mindre bra chefer för att skapa flera bra chefer?

mars 16, 2011

Vad gör mindre bra chefer för att skapa flera bra chefer?

uselchef”INGENTING. Ledarskap är inte prioriterat på vårt företag” var ett svar

Det viktigaste skälet till att de inte gjort något åt att skapa fler bra chefer var återigen att tiden inte räcker till.

Bakgrunden till frågan är att jag studerar sambanden mellan chefer och lönsamhet.

Bra chefer är lönsammare.

  • Hur många bra chefer har du i ditt företag?

I en studie visade det sig att det inte är ovanligt att man anser att man har ca 50% bra chefer och 50% mindra bra chefer.

Vill du bli en bättre chef – klicka här för gratis nyhetsbrev!

PS på bilden ser du Ricky Gervais förebild för en riktigt dålig chef. Du har sett säkert sett den omtyckta engelska TV serien THE OFFICE rolig men fruktansvärd arbetsplats.

Sveriges mäktigaste kvinna

mars 9, 2010

Sveriges mäktigaste kvinnna är vald igen; i år blev det Lena Olving, vice VD på Saab.

För oss om är intresserade av chefer och resultat vill vi förstå hur hon fått sin makt och hur hon använder den.

Lena säger om sina bästa ledaregenskaper:

– Jag är inlyssnande.

Många tycker att jag pratar mycket, men jag ägnar lika mycket till åt att lyssna och reflektera och utgår från att jag inte kan allt.

– Jag är entusiasmerande och motiverande. Skönheten i att vara ledare är ju att få andra att växa.

Läs hela artikeln i SvD ”Det är lustigt att makt är så tabubelagt”

Vill företag ha fler bra chefer?

februari 24, 2009

Det har visat sig vid en studie att företag har 50% bra chefer och 50% mindre bra chefer. De bra cheferna är lönsammare än de mindre bra cheferna. De mindre bra cheferna kostar företaget. Här kommer ett utdrag från en artikel som visar på konsekvenserna:

Börsbolagen skulle tjäna 17 miljarder på bättre chefer

”…De ville också pröva den tes som de arbetade efter i det egna företaget: ”En ledare är mer lönsam genom sitt sätt att vara och inte bara på grund av det man gör.” Därför gick de ut och gjorde högkvalitativa djupintervjuer med 32 chefer på olika nivåer i företag med högst skiftande verksamheter i olika branscher. …

ogaHisnande ekonomiska perspektiv
…Om alla de mindre bra cheferna kunde bytas ut mot bra chefer skulle det innebära betydande vinster för företagen (vi talar här inte bara om toppcheferna utan om ett företags samtliga chefer). Bara för företagen på Stockholmsbörsen skulle det innebära en vinstökning med 17 miljarder kronor. …

Stor förlust för hela samhället
…Med bibehållet p/e-tal skulle det höja aktiekurserna med 13 procent och öka värdet på Stockholmsbörsens företag med 330 miljarder kronor. Och då har vi bara räknat med börsföretagen. Det samma gäller ju för alla företag och organisationer. Den samhällsekonomiska vinsten skulle bli gigantisk. Det går ju också att vända på resonemanget och säga att dagens dåliga chefer kostar aktieägarna 330 miljarder kronor. Då blir det riktigt upprörande. …

Utbildning enkel lösning
… ”Vad gör ni då för att skapa fler bra chefer, det vill säga chefer med ledaregenskaper efter de kriterier om trygghet och självinsikt som man själva kommit fram till?” Det visade sig att de flesta inte hade insett att lösningen till att öka resultatet kunde ligga i utbildning av cheferna.
”Tänkte inte på det.””

2004-03-26. Av: Urban Hallén, DI
 
Leckne & Partners jobbar med utveckling av bra chefer genom träning i de beteenden som är lönsamma.
De beteendena är nämligen urskiljbara och leder till ökad lönsamhet på både kort och lång sikt.
  • Kostnaderna minskas genom att de ogynnsamma beteendena upphör efter skapande av nya goda chefsvanor.
  • De gynnsamma beteendena genererar lönsamhet.
  • Hur mycket beror på företagets och individernas vilja att växa.
Vill ditt företag ha fler bra chefer? 
Djävulen går klädd i Prada

Djävulen går klädd i Prada

Bra eller inte så bra chefer

december 4, 2008

Att det är skillnad förstår vem som helst.

Jag intresserar mig för vad som händer runt chefer. Av 3,9 miljoner anställda i Sverige är uppskattningsvis en halv miljon chefer/ledare. SCB uppskattar antalet chefer inom ledningsarbete bara på övergripande nivå till närmare 220 000.

Innebär bra chefer bättre resultat?

Enligt en undersökning fanns det 50% bra chefer i de intervjuade organisationerna.  Först undrade jag varför det är så. Det kan vi återkomma till lite senare.

Går det att sätta pengar på bra chefers insatser?

 Ja, det är klart det går, menar jag. Det går att sätta pengar på i stort sett allt.  En del vill ha det så. Andra inte. Hur som helst kan det vara bra att hitta mätbarheter.  För företag och ägare till företag kan det vara särskilt intressant att undersöka chefers lönsamhet.

Otäckt tydligt

Samtliga av de intervjuade cheferna menade att bra chefer är lönsammare.  

pengatrappa140x100Alla kunde inte bevisa det med siffror, så då fick man hitta exempel i verksamheten där man kunde jämföra en bra chefs utfall mot en mindre bra chef med samma arbetsuppgifter. Och då blev det otäckt tydligt.