Posts Tagged ‘rädsla’

Varför ser du inte dina medarbetare i ögonen?

maj 29, 2011

snyggaherrskorVad gör man när man är osäker? Det har visat sig att chefer och medarbetare tittar ned på skorna! Det har spridit sig ett uttryck ”chefen har intressanta skor på sig idag.”

Företagsledningar bli osynliga. De obehagliga besluten som att säga upp personal, gör att cheferna mår dåligt och undviker sin personal.

Cheferna gömmer sig när de behövs som mest.

På temat om cheferna gömmer sig kan man läsa i SvD. Det bästa man kan göra som chef är att vara öppen och berätta så mycket som möjligt, i stället för att titta ned på sina skor. Läs skaffa dig mod och bli en bättre chef här.

Annonser

Varför vågar inte kvinnorna ta plats?

juni 19, 2009

Annika_LantzDärför det är att blotta sig att skämta. Den djupaste rädsla vi har som kvinnor och män  är att göra bort oss och inte se bra ut.

Att vara komiker är att ta risk. Att ingen skrattar och då kan den inre rösten säga ”du duger inte”. Så gäller även kvinnliga chefer.

Läs mer här  om hur kvinnorna tar för sig i näringslivet.

Läs mer i aftonbladet. Detta Humorkvinnornas uppror tog fart med ett temanummer av feministiska tidskriften Bang, om vad som är roligast i Sverige. Där skriver Annika Lantz vasst och självutlämnande om hur hon till sist inte stod ut med att vara ett offer för den patriarkala strukturen i humorbranschen. Nour El Refai tar sikte på Filip & Fredrik. Hon tycker det är oförlåtligt att de tycks ha finkammat Sverige utan att ha hittat en enda rolig kvinna till sina tv-program.

Kärlek eller makt

maj 21, 2009

love-quote-jimi-hendrixKlokt från en ledare som influerat många.

Mer för chefer och ledare:

”I varje ögonblick handlar det om att välja kärlek eller rädsla.”

Olle Leckne

Kraften i social kontroll

maj 20, 2009

manipulation160Det har slagit mig flera gånger hur stark vanans makt är, dvs att göra det man är van vid snarare än att göra det som är gynnsamt för att nå ett personligt mål. Förklaringen är många gånger att det ligger en trygghet i att göra som man alltid gjort.

När det gäller teamarbete ute i näringslivet har jag funnit, att trots att vi jobbar med chefer som kommit en bra bit i sin personliga mognad, att kraften i den sociala kontrollen är starkare än modet att sticka ut och vara annorlunda!

Här kommer ett exempel. Det handlar om att avgöra vilken linje av de tre till till höger som överenstämmer med den vänstra linjens längd:

I detta videoklipp ser du hur alla svarar korrekt först, men sedan ger alltfler fel svar, och sedan om och om igen.

Kommer den ensamme personen ge upp och ge samma felaktiga svar som de andra?

(more…)

Hur bemästrar du dina rädslor?

januari 16, 2009

De flesta chefer och andra vill nå sina mål. Här kommer svar på hur du river hinder för framgång genom att lära dig hantera det som oftast står mellan dig och målen.  Och på samma sätt för dina medarbetare. Nämligen rädslorna.

man_pa_avsats

 1. Vad gör mig rädd?
 2. Varför är jag rädd och hur påverkar det mig?
 3. Vad är det värsta respektive bästa som skulle kunna hända?
 4. Träna dig att ställa frågor som flyttar dig från problemen till lösningen.
 5. Hur vill jag känna och må?
 6. Gör målen konkretare och attraktivare än hindren.
 7. Lär dig slappna av.
 8. Träna dig att varje dag styra dina tankar i en mer positiv riktning
 9. Skapa en mental målbild av det du vill känna. Använd alla dina sinnen och upplev att du befinner dig i det önskade tillståndet när målet är uppfyllt.
 10. I din inre dialog, använd konstruktiva termer som hjälper dig framåt
 11. Ta bra coaching!

Det har faktiskt visat sig att hittills är det fler som läser inläggen om psykologiska försvarsreaktioner och hinder än de om mod och lösningar/tips. Intressant, eller hur?

Målen skall vara mer inspirerande än motstånden

januari 15, 2009

Vi människor är som mysterium.

CB055111Många går omkring med längtan att förverkliga drömmar. Inte många vet hur man gör för att uppnå mål. En del lyckas nästa jämt. Andra har inte ens tänkt tanken att de skulle kunna nå dit de vill. Och då hamnar de någon annans stans.   

En del är nöjda, andra inte.

Vad är det som hindrar människor från att nå sina mål?

fear2En av de vanligaste orsakerna är rädsla:

Rädsla att misslyckas.

Rädslan att göra bort sig.

Rädslan för att inte duga som jag är.

Tron att man inte är tillräckligt duktig.

Vilket påverkar varje dag ens attityd och beteende!

  VARFÖR ÄR DET SÅ?

amygdalaHjärnan har en tendens att fastna på det som är mest konkret för oss nämligen hindren, problemen och svårigheterna.

Dessutom fastnar hjärna på det som har den starkaste känslan kopplad till sig och eftersom rädsla är en av de starkaste känslorna som finns, är det lätt att vi låter de känslorna styra våra liv.

Vilket leder fram till betydelsen av att målen behöver vara starkare än motstånden:att-satta-mal-ar-inte-sa-enkelt

Hur ser dina mål ut?

Ser du vägen dit?

Vet du vem du är och vad du står för? 

På en skala från 1-10 hur gärna vill du uppnå ditt mål?               10 = absolut måste och 1 = inte alls

Vill du bli en modigare chef? Klicka här så får du gratis info om varför modigare chefer är lönsammare.