Archive for the ‘teamarbete’ Category

Varför ser du inte dina medarbetare i ögonen?

maj 29, 2011

snyggaherrskorVad gör man när man är osäker? Det har visat sig att chefer och medarbetare tittar ned på skorna! Det har spridit sig ett uttryck ”chefen har intressanta skor på sig idag.”

Företagsledningar bli osynliga. De obehagliga besluten som att säga upp personal, gör att cheferna mår dåligt och undviker sin personal.

Cheferna gömmer sig när de behövs som mest.

På temat om cheferna gömmer sig kan man läsa i SvD. Det bästa man kan göra som chef är att vara öppen och berätta så mycket som möjligt, i stället för att titta ned på sina skor. Läs skaffa dig mod och bli en bättre chef här.

Annonser

Kostar det mer att tala sanning?

november 29, 2010

Kostar det mer att tala sanning eller kostar det mer att ljuga?

Om man vill tro på den studie som några psykologer från Harvard nyligen genomfört är det en större utmaning att tala sanning för någon som är van vid att ljuga.

Vad betyder i så fall det för dig som chef?

En aspekt är självkontroll och hur personer resonerar när det väljer om de skall tala sanning eller ljuga. Harvard undersökningen som det skrivs om i Tidningen Dagens Ledare var egenligen ett spel;

kostardetatttalasanning”Efter varje spelomgång fick deltagarna rapportera om de hade gissat rätt på svaret – men bara efter att de fått reda på vilket svar som var det rätta. Om det svarade rätt vann de pengar. Under tävlingen mätte man deltagarnas hjärnaktivitet. Forskarna var speciellt intresserade av aktiviteten i hjärnan för området som styr självkontroll.

Ganska snabbt fann de att personer som i allmänhet är ärliga inte heller uppvisade någon större skillnad i området för självkontroll när de visade samma naturliga behov av att vara sanningsenliga även under en frågetävling. Att vara sanningsenlig verkade vara en automatisk process, menade forskarna.

Desto knivigare blev situationen för de som i allmänhet tenderar att tänja lite på sanningen då och då. För dem visade det sig att det krävdes en hel del självkontroll för att INTE ljuga. Samma ansträngning som det är för någon som motstår en frestelse eller som försöker undvika ett automatiserat beteende. De deltagare som i livet tenderade att då och då ljuga var alltså tvungna att medvetet motstå frestelsen att inte ljuga under frågetävlingen.”

Är det lönsamt att tala sanning? Det verkar kosta mindre  i alla fall. Den kan vara skönt att veta.

/Olle

Allt går tillbaka till ruta ett

november 7, 2010

Tidigare har vi skrivit om uselt ledarskap och usel lönsamhet. Nu avgår styrelsens ordförande för Ersta Diakoni som säger så här

Hon är förvånad över de brister som hon sett hos såväl styrelsen som ledningen för Ersta Diakoni. Allt går nu tillbaka till ruta ett.

–Jag brann för att få jobba med Ersta, men jag var inte medveten om hur förändringsobenägna man var. Man vill inte se över anställningsvillkor, löner, avtal, lägenheter och andra förmåner eller röra i organisationen. Jag förstår heller inte varför all personal på Ersta har fått gå igenom ett värdegrundsarbete förutom styrelsen och ledningen. Med den kristna grundsyn som ska finnas borde det ha omfattat även dem, säger Kristina Axén Olin.

Hur gör man i en situation som denna? Skaffa dig info om hur du kan bli modigare och lönsammare här.

Många gånger handlar det om det osagda. Det är som det ligger en flodhäst på bordet. Alla ser den men igen säger något. Men den är i vägen för inte bara effektiviteten utan också möjligheten till autentiska relationer som utmärks av förtroende.

För att trygga de som har anhöriga på Ersta, som jag, så vill jag meddela att människorna som vårdas möts med respekt och omtanke. Så det förefaller vara ett ledningsproblem som ännu inte alltför häftigt har drabbat de viktigaste intressenterna. Skönt, eller hur? Men hur länge, vet vi inte.

Nu har det gått ett år sedan händelsen. Kan du har någon info om ledarskapaet och arbetsklimatet. Skriv en kommentar!

/Olle

Jan Carlzon skapar resultat genom andra

oktober 18, 2010

Bra chefer skapar resultat genom andra.

jan-carlzon-resultatgenomandra”Chefen som ledare kan inte längre skapa verksamheten, utan hans roll blir främst att skapa förutsättningar för att verksamheten äger rum och att affärer blir gjorda.”

– Jan Carlzon, ”Styrelseproffs” och investerare i företag

Poängen är, som jag ser det, att förhållningssättet och ledarstilen ”ensam är stark” är helt ute.

Ägare vill ha ledare som uppnår resultat genom andra. Till skillnad från prestationsinriktade superbroilers som bygger sin styrka på bekostnad av sina svagheter. Mindre bra chefer behöver vara inne och kontrollera och driva på hela tiden.

Tyvärr möter vi som coacher fortfarande många höga chefer med självhävdelsebehov. Att ständigt visa hur smarta och duktiga de är. De vet bäst och därför är de så känsliga för kritik. Hur kul är det att ha en sådan chef!?

Bättre chefer bygger strukturkapital, som exempel en organisation som är motiverad och levererar med en hög nivå av självständighet. Vision, mål, affärsplan och rutiner är de strukturer som visar vägen.

Vill du läsa mer omkring Jan kan du läsa vidare på från Jante till Hjälte på företagarna.

Amazing race om teamwork

september 26, 2009

teamwork_amazing_raceHar ni tittat på TV programmet? Där olika par tävlar mot varandra genom att resa och utföra olika typer av uppgifter.

Det bästa teamarbetet avgör.

Vad är viktigt för ett team vare sig det är på arbetet eller på fritiden?

Läs mer om riktigt framgångsrika team här

Dåligt ledarskap är som en sjukdom

juni 6, 2009

 

sjuktledarskapHar du tänkt på att dåligt ledarskap kan jämföras med en sjukdom?
• I början är det lätt att bota men svårt att upptäcka.
• Längre fram är det lätt att upptäcka men svårt att bota.

Törs du titta hur ditt team mår?

Om ditt ledningsteam är dysfunktionellt kan ditt företag vara nära undergång. Inte idag men det är det som är problemet. Missköter man sin hälsa utan att vara uppmärksam på signalerna så säger kroppen rätt vad det är stopp. Och då är det tvärstopp. Det finns exempel på till synes välmående företag som gått under på så kort tid som ett år.

Kan det vara anledning nog att undersöka närmare? Vi menar det. Dock visar det sig att många chefer antingen är självbelåtna och då kan det låta så här ”vi har inga problem i vårt team” eller bara är blinda för team processen, som är den ultimata, men dolda, konkurrensfaktorn. Läs exempel på resultat här.

(more…)