Archive for oktober, 2010

Självutveckling är lönsamt

oktober 21, 2010

Jag går hellre i terapi än på shopping säger psykologistundenten Jonas i SvD Idag.

platt-tvIntressant när mjukt och hårt möts. När inre och yttre uppmärksamhet möts.

Det gamla ”den som har flest saker när man dör” uttrycket lever i dagens konsumtionstempel. Elgiganten och Media Markt priskrigar om konsumentens behov av tillfredställelse. Och det funkar så länge självkännedomen inte blottlägger de faktiska behoven. ”Allt annat känns puckat”

Tänk om någon som vill må bättre i sitt liv skulle välja att investera i psykoterapi istället för i en platt-tv eller en exklusiv säng. Om det är något som får oss att slappna av och att sova gott så är det att sluta fred med sig själv.

I bästa fall är det just vad en tids arbete med en skicklig terapeut kan utfalla i.

Men, det ska understrykas, ingen seriös psykoterapeut kan garantera ett lyckosamt resultat. Det är bara sängförsäljare som vågar hävda att du sover bättre på dyrköpta fjädrar eller tv-månglare som lovar att lyckan bor i en stor skärm.

Den verkligt stora skillnaden är att man inte bara kan köpa sig utveckling hos psykoterapeuten. Även om det kostar mycket pengar får man ingenting på köpet om man inte är beredd på att arbeta med sig själv. Samtalsterapi är ingen quick fix. Källa SvD IDAG

Självutveckling är lönsamt. Titta noga på ledarförebilder genom tiderna de har ett inifrån och ut synsätt, som de har förvärvat genom självutveckling.

Bra chefer är lönsamma. Mindre bra chefer är kostsamma och det blir än tydligare eftersom mindre bra chefer oftast vill kontrollera och vid svåra situationer reagerar och projicerar. Ett tecken på potential som vill fram eller krasst oförmåga att ta hand om sina egna behov och skilja dem från kollegornas behov.

VILL DU BLI EN BÄTTRE CHEF?

Annonser

Jan Carlzon skapar resultat genom andra

oktober 18, 2010

Bra chefer skapar resultat genom andra.

jan-carlzon-resultatgenomandra”Chefen som ledare kan inte längre skapa verksamheten, utan hans roll blir främst att skapa förutsättningar för att verksamheten äger rum och att affärer blir gjorda.”

– Jan Carlzon, ”Styrelseproffs” och investerare i företag

Poängen är, som jag ser det, att förhållningssättet och ledarstilen ”ensam är stark” är helt ute.

Ägare vill ha ledare som uppnår resultat genom andra. Till skillnad från prestationsinriktade superbroilers som bygger sin styrka på bekostnad av sina svagheter. Mindre bra chefer behöver vara inne och kontrollera och driva på hela tiden.

Tyvärr möter vi som coacher fortfarande många höga chefer med självhävdelsebehov. Att ständigt visa hur smarta och duktiga de är. De vet bäst och därför är de så känsliga för kritik. Hur kul är det att ha en sådan chef!?

Bättre chefer bygger strukturkapital, som exempel en organisation som är motiverad och levererar med en hög nivå av självständighet. Vision, mål, affärsplan och rutiner är de strukturer som visar vägen.

Vill du läsa mer omkring Jan kan du läsa vidare på från Jante till Hjälte på företagarna.

Dags för nytt ledarskap inspirerat av Jesper Juul

oktober 15, 2010

jesper_juul_familjeterapeutoch det nya ledarskapet kommer från famljeterpeuten Jesper Juul som haft stor inflytande för min utveckling av gynnsamma förhållningssätt i familjen, barnuppfostran och som ledare och professionell coach.

Jag säger sammanfattningsvis ”det är inte som man tror” och inte heller ”som det brukar” utan ”det är som det är” och det gäller att se det (och inget annat). Efter en sådan klurig inledning går jag rakt på sak med följande träning för dig att skifta tankesystem:.

Byt ut ”familjen” mot ”organisationen” eller ”företaget”

De värderingar som i mer än två århundrande legat till grund för familjen är under upplösning och förändring i större delen av världen. I Skandinavien, där kvinnorna går i bräschen, bars utvecklinen utan tvivel upp av ett relativt välstånd och en avancerad sociallagstiftning. I andra länder har inbördeskrig och ekonomisk nöd bidragit till att sätta saker och ting i rörelse.

Det som är gemensamt är den hierarkiskt uppbyggda, auktoritära patriarkaliska/matriarkaliska familjestrukturen  är på väg att bli historia.

Ditt kompetenta barnNågra försöker krampaktigt hålla kvar ”den gamla goda tiden” men andra experimenterar med nya och mer fruktsamma familje och samlevnadsformer.

Sett ur ett hälsoperspektiv har man all anledning att hälsa denna förändring välkommen.

Den gamla familjestrukturen och en del av dess värderingar var på många sätt destruktiv för både barn och föräldrar (läs även medarbetare och chefer).

Så vad är det nya ledarskapet?

  • Jo att se barnen/ medarbetarna som att de kan, de är redan kompetenta.
  • De behöver alltså inte lära sig något
  • ge dem befogenhet att ta hand om sin egna behov
  • de vill redan något
  • de signalerar det redan
  • har du som chef (och förälder) förmågan att uppfatta dessa signaler?
  • då kan du sluta styra och ställa
  • då kan du sluta förändra andra, för det enda som går att förändra är ditt förhållningsätt som chef och förälder.

mer inspiration: barnen lär oss av Piero Ferrucci, The Increadible Years av Carlyn Webstrer-Statton

Våga vara dig själv med ditt barnmed Jesper Juul  i DN

Hinder för chefers effektivitet

oktober 13, 2010

hinderförcheferseffektivitetHinder för chefers effektivitet. För att nämna två hinder för chefer: Projicering innebär att vi lägger ansvaret för våra handlingar utanför oss själva. T ex att misslyckas med en prioritering förklarar vi inte med vår oförmåga att säga ”nej” utan med att vi måste ”ställa upp”. Att skylla våra egna misslyckanden på omständigheter är projicering vilket är destruktivt eftersom vi fråntar oss möjligheten att utveckla våra svaga sidor. Oförmågan att säga nej kan vi ändra på medan omständigheterna rår vi inte på.

Rationalisering i psykologisk mening innebär att man skapar rationella argument som försvar för irrationella handlingar. I allmänhet tror vi själva på dessa argument vilket också fråntar oss möjligheten att utvecklas. Det är bättre att acceptera att man inte alltid handlar rationellt och försöka göra något åt det problemet än att lura sig själv och sin omgivning att man är en rationellt handlande människa.

Det finns ingen lätt lösning på personlig effektivitet

Den lösning som finns är att sträva efter ökad medvetenhet om målen, om våra reflexmässiga beteenden och om de egna försvarsmekanismerna.

Ökad medvetenhet är en integrationsprocess där vi medvetet integrerar mål och avsikter med oss själva och låter dessa avsikter styra våra handlingar i stället för att låta omedvetna reflexer ta kommandot. Och detta är svårt.

För att överhuvudtaget lyckas tror jag vi måste se förändringen som ett långsiktigt åtagande mot oss själva och beväpna oss med en stor portion tålamod. Och ett ganska avspänt, men inte slappt förhållande till våra misslyckanden. Förändringar av arbetsvanor är lika svåra som förändring av matvanor och rökvanor.

All utveckling förutsätter personlig utveckling. Personlig utvecklingen kan endast ske i samspel med en annan människa.

Tillsammans med en professionell samtalspartner kan du upptäcka dina blinda fläckar och träna in nya gynnsamma beteenden. Tillsammans med chefcoacher kan en organisation utveckla ökad medvetenhet och nya gynnsamma vanor.

Vill du bli en modigare chef? Klicka här och du får gratis info om varför modiga cheferär lönsammare.

Tondöv chef

oktober 9, 2010

robertbenmoschetondövchefDen tondöve chefen är Robert Benmosch, VD på AIG. Enligt DI och CNN var den mest tondöve chefen i det amerikanska näringslivet.

Hur förtjänar man ett sådant omdöme?

  • Beror det på att han säger det han vill säga ”utan att skräda orden”?
  • Eller är det att han helt enkelt är okänslig för vad som är gångbart? 

Hur som helst kan det vara värdefullt att som chef träna upp sin förmåga att lyssna. Det ger en möjlighet att vara rak och stå för det vilket kan ge ökat förtroende. Men om det bara är tondövhet lär chefen inte bli långlivad. I alla fall om resultat saknas.

Här skulle man kunna jämföra med Ander Igel vars ledarstil kan liknas vid en energisk resultatjägare med bulldozertendenser.

Vad ger mest självutveckling?

oktober 7, 2010

Du kanske märkt att debatten om metod har varit intensiv sedan socialstyrelsen rekommenderat KBT i första hand. Den som följt serien Piller eller prat på SvD Idag sida har lärt sig mycket om hur människor fungerar och hur psykoterapin har utvecklats.   Serien börjar med  ”Den utåt sett lyckade och framgångsrika Anneli Ekström mådde så psykiskt dåligt att hon sökte hjälp.”

Vad hjälper bäst när psyket är i olag? I självutvecklingförsta hand psykoterapi, i andra hand piller, säger Socialstyrelsen. Och den terapiform som oftast rekommenderas är kognitiv beteendeterapi, kbt, som visat sig vara effektiv, bland annat vid olika former av fobier. Dagens artikel handlar om värdet av att använda evidensbaserade metoder. Ställer kravet på pratet själen i kläm?

Är detta relevant för chefer?

Ja, jag hävdar det. Därför att det finns personer som inte mår bra på arbetsplatsen. Det behöver inte betyda att de är psykiskt sjuka, vilket de kan vara och behöver tas om hand på ett bra sätt. Då behöver chefen kompetens att se detta i tid och ta steg för att sätta medarbetaren i kontakt med kompetetent hjäp. Och om de inte är direkt sjuka finns det en oerhörd outnyttjad potential som kan lockas fram på olika sätt.  Alla personer mår bättre av ökad självkännedom och självutveckling.

Var går gränsen för självutveckling och medarbetarutveckling?

Syftet är att utveckligen skall leda til att företagets eller organisationens mål uppnås. All utveckling förutsätter personlig utveckling. Så det finns alltså ingen vits med att sätta en gräns. Chefen är en resurs för medarnetarens framgång och i den denna framgång ingår givetvis målmående.

Vem är då ytterst ansvarig för välmåendet?

Det skulle vara enkelt att svara att chefen är ansvarig för allt, men så enkelt är det inte. Den enskilda individen behöver vara ansvarig för sin självutveckling. Och chefen bidrar till att skapa förutättningar för att den kan ske.

Vad anser du?

Vill du blir en bättre chef?

Använder din chef härskartekniker?

oktober 5, 2010

I SvD Idag kan man läsa om följande situation:

härskarteknik_stoppFRÅGA: Min chef kommer från en kultur där kvinnan försörjs mest vid spisen och mannen bestämmer. I Sverige är han tvungen att samarbeta med kvinnor som är kunniga och starka. I samtal med oss anställda använder han härskarteknik: avbryter, överröstar och förlöjligar gärna framför andra. Vi har svårt att ta honom på allvar.

SVAR: Härligt att du har ett jobb du trivs med men ack så svårt med det du beskriver. (more…)

Ledarstil i kris leder till självmord

oktober 3, 2010

Vid France Telecom har 23 personer tagit sitt liv under en 18 månaders period. Det har desutom visat sig att det gjorts ytterligare 14 försök som inte varit ”framgångsrika”. I nedanstående nyhetsklipp hänvisas till omorganisationer och hög arbetsbelastning. Det är så allvarligt att den Franska regering har gripet in.

Ledarstil i krisVilken roll har ledarskapet?

Chefen Didier Lombard är hårt kritiserad och det finns anledning att tror att den auktoritära ledarstilen är en av anledningarna.

Senast var det en 32-årig kvinna som hoppat ut från fönstret på fjärde våningen efter ett möte på kontoret. Läs mer i di artikeln 22 självmord på franskt företag

Själv var jag på en föreläsningsserie i går kväll där jag fick insikter kring att om en chef stressar sina anställda så blir de kapade och går in i kamp/flykt. Beteendemönster som kommer från  Amygdala i mellanhjärnan. Kropper reagerar för överlevnad precis som reptilerna. Den anställde har inget själv att säga till om. Det sker automatiskt alltså!

Så vad betyder det dig som är chef och ”styr och ställer” utan empati? Blir det bättre eller sämre hälsa och produktivitet på arbetsplatsen?