Posts Tagged ‘team’

Dåligt ledarskap är som en sjukdom

juni 6, 2009

 

sjuktledarskapHar du tänkt på att dåligt ledarskap kan jämföras med en sjukdom?
• I början är det lätt att bota men svårt att upptäcka.
• Längre fram är det lätt att upptäcka men svårt att bota.

Törs du titta hur ditt team mår?

Om ditt ledningsteam är dysfunktionellt kan ditt företag vara nära undergång. Inte idag men det är det som är problemet. Missköter man sin hälsa utan att vara uppmärksam på signalerna så säger kroppen rätt vad det är stopp. Och då är det tvärstopp. Det finns exempel på till synes välmående företag som gått under på så kort tid som ett år.

Kan det vara anledning nog att undersöka närmare? Vi menar det. Dock visar det sig att många chefer antingen är självbelåtna och då kan det låta så här ”vi har inga problem i vårt team” eller bara är blinda för team processen, som är den ultimata, men dolda, konkurrensfaktorn. Läs exempel på resultat här.

(more…)

Annonser

Medveten chef i offentlighetens tjänst

april 28, 2009

I Dagens Industri igår var det en intervju med Birgitta Böhlin, VD för Samhall. Samhall är ett av Sveriges största företag. Hon ansvarar för att de 21 000 medarbetarna  har meningsfulla arbeten. 2008 gjorde Samhall det bästa ekonomiska resultat sedan 1994.

I denna blogg studerar vi som bekant sambandet mellan chefer och resultat.

birgitta-bohlinOch det blir tydligt hur Brigitta skapar sina resultat när man läser hur hon tänker:

”Jag vill påverka. Jag vill få företag att utvecklas. Genom att rekrytera rätt chefer och sätta ihop bra team kan jag få saker att hända”

 När det gäller ledarstil beskrivs hon som bestämd, empatisk och tydlig. Hennes självbild är tämligen väl förankrad. 

Läs mer om teamwork här

Teamwork är underskattat

februari 2, 2009

42-16935999”Det är inte strategierna eller teknologin det handlar om i grund och botten. Det är teamwork som fortfarande är den ultimata konkurrensfördelen och välmåendefaktorn i företag. Framgångsrikt teamwork är otroligt kraftfullt men också sällsynt.”

 

 

Varför är det så sällsynt med riktigt bra teamwork?

  •  Många företag och ledare tar teamwork för givet och investerar inte att träna sina chefer och medarbetare i riktigt bra teamwork.
  • En annan faktor är att man inte ser sambandet mellan teamutveckling och effekterna på affärsresultaten.
  • En tredje är att många ledare saknar modet att ta emot feedback på sitt eget ledarskap och sin förmåga att bygga riktigt framgångsrika team!
  • Den fjärde är att man inte har kompetens i hur människor fungerar och inte fungerar.

 

Vad finns det för recept för att fler företag och organisationer skall våga locka fram mer av potentialen i sina team?

glasogon_fargBörja med att sätta på ”teamglasögonen” dvs fokusera inte bara på sakfrågor vid mötena utan kasta även ljus på relationerna, kommunikationen och beteendena i arbetsteamen.

Det kan förstås vara smärtsamt när man börjar se att det inte fungerar optimalt

Men det är bättre att se vad man har att jobba med än att det är dolt eller att man väljer att stoppa huvudet i sanden.