Posts Tagged ‘chef’

VDar får bara en chans

juni 9, 2011

På temat vad det är som gör en bra ledare har SvD skrivit om hur det ser för svenska börsvd:ar

Enligt en undersökning visar det sig att av de som tillträdde en vd-post på världens 2500 största börsbolag mellan åren 2000 och 2009 hade bara 10 procent tidigare erfarenhet av ett publikt vd-jobb.

Rapporten visar att omsättningstakten av vd:ar under de senaste fem åren har varit större i Europa än i USA. Framförallt har många fler fått lämna sina positioner ofrivilligt. Det är ett trendbrott eftersom USA traditionellt betraktas som en tuff miljö för högsta chefen.

Att vd:arna i de största bolagen saknar tidigare erfarenhet av det högsta exekutiva jobbet har också sin förklaring. Bakgrunden är att runt 80 procent rekryteras internt.

Den här rapporten säger alltså inte så mycket omVDn egenskaper utan att han/hon mer sparkas som ett resultat av omständigheterna(!).

Går fint?

OlleLeckne.se

Annonser

En bra chefs rofyllda varande

april 18, 2011

vandring…kommer från att han/hon lever i en värld där ingenting är fel.

En rädd chef behöver alltså ge upp tolkningen att det är någonting fel.

Så fort ”det är någonting fel” för det med sig rädslor hos andra med projektioner och reaktioner vilket givetvis kostar på.

Mycket av fokus för chefsutvecklingen i Sverige handlar om beteenden, och det går naturligtvis att få bättre resultat genom att ändra beteenden. Det som är underskattat är att upptäcka att görandet är en konsekvens av varandet.

Så en av de absolut viktigaste egenskaperna för en bra chef är att lära siga vara autentisk i sitt varande.  I all enkelhet kan det betyda att vara sig själv. Det ger en rofylld och effektiv miljö på arbetsplatsen.

Flygplan lyfter bäst i motvind

mars 14, 2011

Man menas med risk egentligen?

hoppandefiskEn googlesökning ger 304,000,000 träffar. Så det finns en hel del skrivet och tyckt om risk. Chans ger 6,050,000 träffar.

Wikipedia säger att Risk är ett mått på de negativa konsekvenserna av en framtida händelse. Motsatsen, ett mått på de positiva konsekvenserna kallas för chans.

Personligen gör jag skillnad på risk och problem/skada. Risk är är inte problemet utan bara en sannolik skada på samma sätt som chans är en sannolik vinst. För chans är sannolikheten tydligare, det kanske har med lotterivinster att göra, risk däremot skapar rädsla och en viss maktlöshet hos människor. Onödigt eftersom huvuddelen av vardagssituationerna går att påverka till skillnad från lotterier.

Risk och chans går hand i hand.

  • Ju större risk man är beredd att ta desto större belöning.
  • Man kan inte helt eliminera risk.
  • Men man kan ändra sitt förhållningssätt till risk (och chans)

Skilj på rädsla och fara

(more…)

Vi måste tillåta oss att misslyckas mer än en gång

september 20, 2010

Ja det låter bra, eller hur?

misslyckaspcNu är det bara så att omvärlden har lärt oss att vara rädda för att misslyckas.

Tänk så här då: Misslyckande är vara ett av två tänkbara utfall av något du gör eller inte gör. Vad är det andra?  Framgång.

Hur vet vi att vi är framgångsrika? Jo vi får feedback. Feedback ger oss också möjligheten att lära av våra misstag.

Ett misslyckande är alltså en möjlighet att korrigera för framgång.

Hur kan du som chef bidra till en företagskultur där rädslan för misslyckande och bestraffning inte har makten över medarbetarna?

Hur mycket tror du det är värt?

/Olle

Vinnarinstinkt och mod på jobbet

mars 26, 2010

Anette Norberg är en modig förebild och chef. Hon coachar sitt team till OS guld i Curling och är chef för 17 personer på jobbet till vardags.

Anette säger om ledarskap: Jag gillar att se resultat och jag gillar att hjälpa medarbetare att växa.

Hon värjer sig lite för ordet chef. Det låter bättre med ledare fördet handlar om att leda inte peka med hela handen.

Hon pekar på att det inte alltid går att ha konsensus i en grupp, och då är det chefen som får ta det avgörande beslutet. På curlingbanandiskuterar vi men är i slutändan jag som bestämmer. Så är det i arbetslivet också även om det inte krävs att man fattar beslut på några sekunder som i curlingen.

läs mer i SvD artikeln Vinnarinstinkt även på jobbet

Modet består i att Anette inte tvekar att fatta beslut, att gå utanför sin komfortzon och står för det hon säger.

Vill du också bli en modigare chef? Skaffat dig mer info om modiga chefer här.

Medveten chef i offentlighetens tjänst

april 28, 2009

I Dagens Industri igår var det en intervju med Birgitta Böhlin, VD för Samhall. Samhall är ett av Sveriges största företag. Hon ansvarar för att de 21 000 medarbetarna  har meningsfulla arbeten. 2008 gjorde Samhall det bästa ekonomiska resultat sedan 1994.

I denna blogg studerar vi som bekant sambandet mellan chefer och resultat.

birgitta-bohlinOch det blir tydligt hur Brigitta skapar sina resultat när man läser hur hon tänker:

”Jag vill påverka. Jag vill få företag att utvecklas. Genom att rekrytera rätt chefer och sätta ihop bra team kan jag få saker att hända”

 När det gäller ledarstil beskrivs hon som bestämd, empatisk och tydlig. Hennes självbild är tämligen väl förankrad. 

Läs mer om teamwork här