Archive for the ‘Hur du blir motiverad för alltid’ Category

Modigare chefskap ger bättre resultat…

januari 13, 2012

Hej, det var ett tag sedan vi hördes av.

Kanske har du reflekterat över ditt mod. Kanske inte.

Att våga göra nytt – att gå utanför sin komfort zon – som att säga emot majoriteten och stå för sin egen uppfattning – det är att vara modig.

Mod kan också krävas för att sluta göra saker du som chef brukar göra.

Att sluta motivera sina medarbetare kan kräva mod och tålamod. För de flesta chefer som är kraftfulla och initiativrika är det rena tortyren. Att våga lita på medarbetarna. Att inte ingripa när det ser ut att kunna bli fel. Fallgropen är att vilja kontrollera. Och det svåra är att sluta styra och ställa.

Gå på seminariet Sluta motivera dina medarbetare – och få kraft genom att ge större ansvar till dina medarbetare.

Klicka här för att se videon där Karin Tenelius som vänt många företag och uppnått spektakulära positiva resultat berättar en del av hemligheterna med självgående medarbetare.

Modiga Chefer har startat samarbete med Tuff Ledarskapsträning och inbjuder till populära frukost seminarium i Stockholm Göteborg och Malmö vid olika tidpunkter.

Ta chansen att anmäla dig nu – det är kostnadsfritt.

Vi hörs vidare/Olle Leckne Tel 0733 905611 http://www.ModigaChefer.se

Relevant för Ledarskapsutveckling, ledarutveckling, chefutveckling, chefsutveckling, coachande ledarskap, grupputveckling, modig chefsträning, ledarskapsutbildning, ledarutbildning, chefutbildning, medarbetarskap, arbetsklimat, konflikthantering, human resoursces.
Annonser

Varför det är svårt att fokusera och vad du kan göra åt det

maj 12, 2011

Distraktioner är inte bara frustrerande, de kan vara utmattande.

När du kommer tillbaka till ditt fokus efter en störning har din förmåga att vara fokuserad gått ner ännu mer eftersom du har ännu mindre glukos tillgängligt.

Att byta fokus tio gånger i timmen (en studie visade att människor på kontor bytte fokus så ofta som 20 gånger i timmen) gör att din produktivt tänkande tid är bara en bråkdel av vad som är möjligt.

En sak du kan kan göra åt din fokus som chef är att göra dig fri från den inverkan den inre dialogen har på dig och din energi.

Detta görs inte i en handvändning så då kan du ta hjälp av en coach.

Ring mig 0733 9056111 och  besök http://www.olleleckne.se eller http://www.lecknepartners.se för mer informationSe framåt där har du framtiden

april 12, 2011

Jag undrar hur många som ser framåt egentligen?

hattarlyseFörenklat tror jag mig se två typer av människor i samhället.

1. De som  följer med strömmen. De funderar inte alltför mycket över vart de vill, och följer in någon mening minsta motståndets lag ungefär som ett löv som flyter nedför en å.  De kan leva ett lyckligt liv utan att kämpa, för de har inte valt sitt mål i framtiden.

2. De som simmar uppför strömmen, som laxar. De har tagit ut riktning och mål och gör allt vad de kan för att lära, uppleva och uppnå. De kanske säger att bara döda laxar flyter nedför forsen för de är så övertygade om att meningen med livet är att sätta ut mål och nå dem. De är lyckligast när det händer saker som de själva orsakat. De skapar det liv de vill leva.

Vad ser du framemot? Vad får dig att gå upp på morgonen?

De chefer som kan skapa en magnetisk framtid för sig själva och sina medarbetare är ledare.

PS finns det en tredje väg?

Det inre ledarskapet

april 5, 2011

iwant-i-should

Du har en inre röst. Det har alla. Hur du förhåller dig till den inre rösten avgör om du kommer bli framgångsrik eller inte.

För många är den inre rösten en källa till ohälsa. När den inre kampen blir för högljudd. Ett problem för flera är när den inre rösten blir din inre kritiker.

Den inre rösten går inte att tysta. Däremot kan du som ledare i ditt eget liv välja att lyssna på den på olika sätt.

Detta inre spel har betydelse för ditt yttre spel såsom ledare och chef. Det yttre spelet är olika men det inre är alltid detsamma.

Flygplan lyfter bäst i motvind

mars 14, 2011

Man menas med risk egentligen?

hoppandefiskEn googlesökning ger 304,000,000 träffar. Så det finns en hel del skrivet och tyckt om risk. Chans ger 6,050,000 träffar.

Wikipedia säger att Risk är ett mått på de negativa konsekvenserna av en framtida händelse. Motsatsen, ett mått på de positiva konsekvenserna kallas för chans.

Personligen gör jag skillnad på risk och problem/skada. Risk är är inte problemet utan bara en sannolik skada på samma sätt som chans är en sannolik vinst. För chans är sannolikheten tydligare, det kanske har med lotterivinster att göra, risk däremot skapar rädsla och en viss maktlöshet hos människor. Onödigt eftersom huvuddelen av vardagssituationerna går att påverka till skillnad från lotterier.

Risk och chans går hand i hand.

  • Ju större risk man är beredd att ta desto större belöning.
  • Man kan inte helt eliminera risk.
  • Men man kan ändra sitt förhållningssätt till risk (och chans)

Skilj på rädsla och fara

(more…)

Viktiga egenskaper har bra chefer?

februari 24, 2011

skyltJag har studerat många olika undersökningar som försökt fånga de viktigaste egenskaperna. Och det är ingen lätt fråga att besvara ”vilka egenskaper som är viktiga för bra chefer”. Du som har följt den här bloggen har läst om vad medarbetare upplever som viktigast.

Personligen röstar jag på närvaro som den viktigaste och kanske svåraste att skaffa sig. Utifrån närvaro i nuet kan en chef möta sig själv och sina medarbetare. Vilket möjliggör allt.

jeanettesoderbergI en artikel i Tidningen Chef säger medarbetarna så här om Jeanette Söderbergs tidigare chef för IKEA Sverige: »När man pratar med Jeanette känner man verkligen att hon är närvarande, att det är mig hon pratar med och att hon inte sitter och tänker på annat«, säger en medarbetare.

Även på butiksgolvet har man noterat Jeanette Söderbergs förmåga att skapa kontakt: »Hon är väldigt lätt att få kontakt med, ser en i ögonen och verkar genuint intresserad«, säger en som har träffat högste chefen under en av hennes dagar på varuhusen.

Vad har man om man inte har närvaro?

Hur kul är det att tala med en frånvarande chef?

Medveten nävaro eller mindfulness är ett förhållningssätt som innebär att man tränar förmågan att vara närvarande i nuet.

Varför leva i nuet? Det är i nuet som vi styr vi våra liv – kontroll över nuet leder till kontroll över våra liv. Det vi uppmärksammar här och nu påverkar tankar, känslor och handlingar. Vi kan styra det vi uppmärksammar och på så sätt kan vi också styra våra tankar, känslor och handlingar.

ogon242x162Fyra hörnstenar inom medveten närvaro:

Observera: att vara uppmärksam på händelser, känslor, tankar och reaktioner.  Att tillåta sig att uppleva nuet. Vad uppmärksammar vi? Vad tar vi in?

Beskriva: att sätta ord på det vi uppmärksammar. Att skilja reaktioner från händelser som dragit igång reaktionerna. Att se tankar och känslor som subjektiva reflektioner över situationer och händelser. Att beskriva sina tankar som tankar och inte som ett faktum eller en verklighet. Detta är bra träning för känsliga människor.

Inte döma: Att uppmärksamma och beskriva utan att döma, det vill säga utan att fastna i värdeomdömen som ”bra” eller ”dålig”. Att uppmärksamma handlingar och konsekvenser. Att istället för att säga eller tänka ”vad hon är vacker” träna på att så objektivt som möjligt beskriva denne persons utseende. Istället för att säga – ”blä, vilken äcklig mat”– säga ”jag tycker inte om spagetti”. Detta är bra för känslokontrollen och för att bryta destruktiva och negativa tankemönster. Många patienter är hårda domare gentemot sig själva och sin omgivning.

Delta: Att delta smidigt och spontant i det som händer. Att fokusera på något utanför sig själv. När man gör grundliga beskrivningar (man kan exempelvis fokusera uppmärksamheten på ett träd och detaljerat beskriva detta) fastnar man inte i negativa tankar. Detta är bra exempelvis vid panikattacker.

sapbubbla1Det luriga med denna beskrivning är att den är av karaktären ”GÖRA” medan närvaro kommer från ”VARANDET” utan göranden. Varför tar jag upp den då? Jo därför träning på ovanstående gör att man som chef tar kommandot över sina tankar och göranden och efter en tid finner sitt varande och närvaro.

Om det inte funkar för dig kan du börja med ett avslappningsband och/eller yoga. Det finnas andra sätt också som är villiga att ”deala” med bruset som ”behöver mediteras” bort.

/Olle Leckne

Hinder för chefens effektivitet – lydnadsreflexen

januari 28, 2011

När vi har utfört en handling tillräckligt många gånger och fått belöning för den övergår den från att vara en målinriktad och medveten handling till att bli en reflex. Sådana reflexer är praktiska i många sammanhang. Reflexer går i trappor, kör bil och på detta sätt erbjuder de en rationaliseringsmöjlighet.

När vi är stressade tenderar vi att rationalisera tillvaron genom att överföra allt fler handlingar till reflexer vilken i någon mån kan vara praktiskt men som också innebär att en allt större del av vårt beteende övergår från att vara medvetna handlingar till att bli omedvetna reflexer.

Kulturen och dess normer påverkar och hindrar

personlig_effektivitetSociala varelser behöver vi kunna fungera tillsammans. Därför belönar gruppen eller företaget konformistiska attityder och beteenden som är önskvärda eller acceptabla socialt sett och innebär en slags belöning som betyder att handlingar övergår till reflexer.

Konsekvensen av detta blir att vi har fått ett stort mått av ”LYDNAD”, en benägenhet att svara ”ja” till anspråk på tid från andra. Detta kallas för lydnadsreflexen och gör det svårt att säga ”nej” även till sådant som vi själva anser vara mindre väsentligt.

Lydnadsreflexen sitter ”i väggarna” i företag och organisationer

Leckne & Partners har särskilt intresserat sig för hur chefer som förebilder kan påverka lydnadsreflexen och andra delar av kulturen sk ”normer” som hindrar effektivitet.

Man skall t ex vara vänlig, serviceinriktad och förekommande mot chefer och medarbetare oavsett konsekvenserna för det egna arbetet. Om vi inte beter oss enligt normerna är vi fyrkantiga och samarbetsovilliga eller problematiska.

Här kommer modet in som en viktig egenskap hos en bra chef, vi behöver våga gå emot normerna som är destruktiva för hela organisationens effektivitet.

 

Det betyder till en början förvåning, irritation och besvikelse. Så först efter ihärdigt mod finner vi som chefer att det kan vara praktiskt och bra att alla har rätten att säga nej och när det har blivit en ny norm har organisationen fått en utvecklad företagskultur.

Vi behöver också bli medvetna om våra egna reflexer och hur de saboterar vår prioritering.

Hinder mot chefens effektivitet – brist på mål

januari 26, 2011

Det är främst tre orsaker som hindrar den personliga effektiviteten:

  1. Brist på mål
  2. Lydnadsreflexen
  3. De psykologiska försvarsmekanismerna

Stress och upplevelser av egen otillräcklighet är ofta en följd av bristande målmedvetenhet.

”En fanatiker är en person som fördubblar sina ansträngningar när han har förlorat målet ur sikte.” Det förfaller som det finns många chefer och andra som sliter som galärslavar och står upp över öronen i ingenting.


 

 

Att sakna mål innebär antingen likgiltighet eller också är allting är lika viktigt på grund av att man saknar underlag för att skilja mellan stor och smått, väsentligt och oväsentligt. Den stress som blir följden av denna bristande målmedvetenhet binder upp en stor mängd energi, som alltså då inte kan användas för att arbeta med.

 

 

 

Brist på mål, ger brist på tid som ger brist på energi som ger mindre effektivitet.

 

 

 

Att sätta mål är svårare än man tror. Och med hjälp av en coach kan du träna målmusklerna.

 

 

Om mål

  • Vilka mål har du?
  • Jobbar du på målen varje dag?

 

Nästa inlägg handlar om lydnadsreflexen

Meningsfullhet och pengar som växer som träd

december 20, 2010

leckne_partners_logoVi vill tacka för gott samarbete 2010

Vi glädjer oss åt våra kundföretag vars chefer tränat på att bli ledare och förebilder vilket belönats med enastående resultat. Vi vill uppskatta er särskilt för ert mod och er lyhördhet. Grattis! Som julgåva fortsätter vi på Leckne & Partners att donera träd som bidrar till att tre av världens viktigaste problem löses i världen genom Better Globe.

Fattigdom besegras med arbetstillfällen, finansiering och kunskap

Better Globes vision är att göra mer för att besegra fattigdom i Afrika de kommande 20 åren än någon annan fristående organisation tidigare har gjort genom att;

– Plantera 5 miljarder träd

– Skapa världens största mikrokreditbank för fattiga bönder i Afrika

– Bygga flest skolor

Bidra till att lindra växthusproblematiken du också

bgplanagebred1

Genom att donera 4 träd och behålla 2 själv varje månad blir en normal svensk familj koldioxidneutral. Vill du ha hjälp att ta reda hur många träd ditt företag behöver plantera för att kompensera för utsläppen av växthusgaser är du välkommen att ta kontakt.

Om vi fortsätter konsumera som vi gör i Sverige behövs det mer än 3 jordklot och det har vi inte!

 

 

Visste du att om världens samlade befolkning skull konsumera som en genomsnittssvensk behövs det 3,4 jordklot? Motsvarande siffra för en Kenyan är 0,4 jordklot.

Plantera ett nytt träd för varje julgran!

Att planera ett nytt träd kostar endast 150 kr klicka här för att göra gott, det tjänar du på. Faktiskt mer än att investera på aktiebörsen. Trädpriser växer nämligen snabbare.

Ha en riktigt avkopplande och meningsfull jul.

olleglad

 

 

 

 

Olle Leckne

Leckne & Partners – skapar coachande företagskultur
Vi väljer att arbeta med kunder som verkligen vill utvecklas och växa!

PS du kan ge bort träd i julklapp – en bra idé

Chefens viktigaste känslospröt

september 13, 2010

Det gamla auktoritära ledarparadigmet krävde ingen empati eller emotionell kompetens. Det handlade ju huvudsakligen om att utöva makt och tala om för andra vad de skulle göra.

Nuförtiden funkar det inte längre. Kraven på chefens förmåga att känna in har ökat. Både före och efter. Att använda och förstå sina egna och sina medarbetares känslor. Anthony Robbins har på ett utmärkt sätt gjort det tydligt hur känslor fungerar och hur man kan använda dem i sitt personliga ledarskap. Jag vill kalla känslorna för chefens viktigaste känslospröt.

empati_tubEn svensk psykolog Anna Kåver har skrivit en ny bok som omskrivs under rubriken Känslor är ditt livs GPS i SvD idag. Jag  rekommenderar tidigare böcker och det som gör sig så bra är när psykologer skriver så att det blir begripligt och användbart i ledarskap.

Anna Kåver påpekar att vi föds med olika temperament och olika sätt att reagera. Hon tycker att vi ska värna om att vi är olika.

Våra känslor styrs också till stor del av vår hjärnkemi. Signalsubstanser och hormoner spelar roll för om vi är glada eller ledsna, utåtriktade eller inåtvända. Men det är inte bara så att kemin styr oss, vi styr också kemin.

– Att odla sin empati, generositet och altruism stimulerar samma belöningscentrum i hjärnan precis som sex eller en god middag.

Genom kunskap om hur vi odlar de goda känslorna kan vi hjälpa oss själva till ett lättare och roligare liv.