Posts Tagged ‘chefer’

Vad VD’ar säger om ledarskap

januari 20, 2009

CB008291”Jag hoppas jag kan leva som jag lär. Jag har en hyfsad kläm på vad ledarskap är i teorin, men sedan skall det utföras i praktiken, vilket är svårt.”

”Jag kan inspirera människor och visa en riktning samt sätta mål. Sedan har jag svårare i det dagliga arbetet, för då blir jag så pressad av allt som skall göra hela tiden.”

”Jag har svårt att leda folk varje dag eftersom jag gör så oerhört mycket”

Chefer är upptagna av sitt eget arbete.

Hmm, intressant tycker jag. Och det stämmer med den bild jag har av många chefers förmåga och nivå av personligt ledarskap.

Personligt ledarskap handlar om att ta ansvar för att skapa sin egen framtid och använda sin egen tid på ett klokt sätt. På insidan är det förmågan att fullfölja det jag bestämmer mig för i mina tankar, trots att andra uppgifter och utmaningar pockar på ens uppmärksamhet. Eller annorlunda uttryckt förmågan att använda viljan. Vilket är svårt. Många chefer och medarbetare är helt enkelt otränade.

Samtidigt vill jag erkänna den här chefen för sin ödmjukhet och öppenhet 🙂 vilket är ovanligt. Och det är ett viktigt steg på vägen från chef till ledare.

Ledare gör mindre och har mer tid

Ledare har skaffat sig en högre nivå av personligt ledarskap vilket ger en större frihet från ”brist på tid”. En del är är den mentala inställningen – att inte vara offer för omständigheten tid. En annan del är förhållningssätt till vad ledarskap egentligen är.  Ledare uppnår resultat – genom andra – i högre grad. Nyckeln till att leda andra är att lyssna och förstå vad som gör ”andra” motiverade.  

Att erkänna att man misstagit sig är att visa att man är klokare idag än igår.

J.C Lavater , vetenskapsman och forskare

Annonser

Målen skall vara mer inspirerande än motstånden

januari 15, 2009

Vi människor är som mysterium.

CB055111Många går omkring med längtan att förverkliga drömmar. Inte många vet hur man gör för att uppnå mål. En del lyckas nästa jämt. Andra har inte ens tänkt tanken att de skulle kunna nå dit de vill. Och då hamnar de någon annans stans.   

En del är nöjda, andra inte.

Vad är det som hindrar människor från att nå sina mål?

fear2En av de vanligaste orsakerna är rädsla:

Rädsla att misslyckas.

Rädslan att göra bort sig.

Rädslan för att inte duga som jag är.

Tron att man inte är tillräckligt duktig.

Vilket påverkar varje dag ens attityd och beteende!

  VARFÖR ÄR DET SÅ?

amygdalaHjärnan har en tendens att fastna på det som är mest konkret för oss nämligen hindren, problemen och svårigheterna.

Dessutom fastnar hjärna på det som har den starkaste känslan kopplad till sig och eftersom rädsla är en av de starkaste känslorna som finns, är det lätt att vi låter de känslorna styra våra liv.

Vilket leder fram till betydelsen av att målen behöver vara starkare än motstånden:att-satta-mal-ar-inte-sa-enkelt

Hur ser dina mål ut?

Ser du vägen dit?

Vet du vem du är och vad du står för? 

På en skala från 1-10 hur gärna vill du uppnå ditt mål?               10 = absolut måste och 1 = inte alls

Vill du bli en modigare chef? Klicka här så får du gratis info om varför modigare chefer är lönsammare.