Archive for januari, 2011

Hinder för chefens effektivitet – lydnadsreflexen

januari 28, 2011

När vi har utfört en handling tillräckligt många gånger och fått belöning för den övergår den från att vara en målinriktad och medveten handling till att bli en reflex. Sådana reflexer är praktiska i många sammanhang. Reflexer går i trappor, kör bil och på detta sätt erbjuder de en rationaliseringsmöjlighet.

När vi är stressade tenderar vi att rationalisera tillvaron genom att överföra allt fler handlingar till reflexer vilken i någon mån kan vara praktiskt men som också innebär att en allt större del av vårt beteende övergår från att vara medvetna handlingar till att bli omedvetna reflexer.

Kulturen och dess normer påverkar och hindrar

personlig_effektivitetSociala varelser behöver vi kunna fungera tillsammans. Därför belönar gruppen eller företaget konformistiska attityder och beteenden som är önskvärda eller acceptabla socialt sett och innebär en slags belöning som betyder att handlingar övergår till reflexer.

Konsekvensen av detta blir att vi har fått ett stort mått av ”LYDNAD”, en benägenhet att svara ”ja” till anspråk på tid från andra. Detta kallas för lydnadsreflexen och gör det svårt att säga ”nej” även till sådant som vi själva anser vara mindre väsentligt.

Lydnadsreflexen sitter ”i väggarna” i företag och organisationer

Leckne & Partners har särskilt intresserat sig för hur chefer som förebilder kan påverka lydnadsreflexen och andra delar av kulturen sk ”normer” som hindrar effektivitet.

Man skall t ex vara vänlig, serviceinriktad och förekommande mot chefer och medarbetare oavsett konsekvenserna för det egna arbetet. Om vi inte beter oss enligt normerna är vi fyrkantiga och samarbetsovilliga eller problematiska.

Här kommer modet in som en viktig egenskap hos en bra chef, vi behöver våga gå emot normerna som är destruktiva för hela organisationens effektivitet.

 

Det betyder till en början förvåning, irritation och besvikelse. Så först efter ihärdigt mod finner vi som chefer att det kan vara praktiskt och bra att alla har rätten att säga nej och när det har blivit en ny norm har organisationen fått en utvecklad företagskultur.

Vi behöver också bli medvetna om våra egna reflexer och hur de saboterar vår prioritering.

Annonser

Hinder mot chefens effektivitet – brist på mål

januari 26, 2011

Det är främst tre orsaker som hindrar den personliga effektiviteten:

  1. Brist på mål
  2. Lydnadsreflexen
  3. De psykologiska försvarsmekanismerna

Stress och upplevelser av egen otillräcklighet är ofta en följd av bristande målmedvetenhet.

”En fanatiker är en person som fördubblar sina ansträngningar när han har förlorat målet ur sikte.” Det förfaller som det finns många chefer och andra som sliter som galärslavar och står upp över öronen i ingenting.


 

 

Att sakna mål innebär antingen likgiltighet eller också är allting är lika viktigt på grund av att man saknar underlag för att skilja mellan stor och smått, väsentligt och oväsentligt. Den stress som blir följden av denna bristande målmedvetenhet binder upp en stor mängd energi, som alltså då inte kan användas för att arbeta med.

 

 

 

Brist på mål, ger brist på tid som ger brist på energi som ger mindre effektivitet.

 

 

 

Att sätta mål är svårare än man tror. Och med hjälp av en coach kan du träna målmusklerna.

 

 

Om mål

  • Vilka mål har du?
  • Jobbar du på målen varje dag?

 

Nästa inlägg handlar om lydnadsreflexen

Om chefernas utveckling kunde närma sig tekniska utvecklingen…

januari 24, 2011

..så skulle vi se välmående arbetsplatser med enastående resultat.

asuseeepc0014Du vet att en dator är dubbelt så snabb och kostar hälften så mycket var 18e månad.  Det är vad man brukar kalla Mohrs lag, ett mått på den tekniska utvecklingen. Tyvärr är den mänskliga utvecklingen inte så snabb. Roberto Assagioli, Psykosyntesens grundare beskriver klyftan så här:

Om en person från en tidigare civilisation, t ex det antika Grekland eller Rom, plötsligt steg in i dagens värld skulle hans första intryck säkert vara att han var omgiven av trollkarlar och halvgudar. platonMen om han var Platon eller Marcus Aurelius och vägrade låta sig bländas av den avancerade teknikens materiella underverk. Och om han granskade människans villkor noggrannare, skulle de första intrycken efterträdas med en djup avsmak.

 

Han skulle snart märka att vi visserligen har skaffat oss en imponerande makt över naturen men att våra kunskaper om vårt inre väsen och vår kontroll över det är mycket begränsad. Han skulle upptäcka att denne moderne ”trollkarl”, som kan stiga ned till oceanens botten och vandra på månen, i stort sett inte förmår nå upp till de skimrande övermedvetna plan och bli medveten om sitt sanna Själv. Denne påstådde halvgud, som behärskar stora elektriska krafter med en fingerrörelse och översvämmar luften med ljud och bilder till miljoner människors underhållning, skulle framstå som en odugling på att hantera sina egna känslor, impulser och önskningar.

 

Klyftan mellan människans inre och yttre krafter är orsak till problemen på våra arbetsplatser och i våra liv

Som flera författare har påpekat att denna breda klyfta mellan människans yttre och inre krafter en av de viktigaste och mest djupgående orsakerna till de individuella och kollektiva missförhållanden i vår civilisation och allvarligt hotar dess framtid. Vårt liv har blivit rikare, bredare och mer stimulerande men samtidigt mer komplicerat och utmattande. Dess snabbt ökande tempo, de tillfällen som bjuds oss att tillfredställa våra önskningar och det invecklade ekonomiska och sociala maskineri som vi har blivit omslutna av ställer högre krav på vår energi, våra mentala funktioner våra känslor och vår vilja. För den som vill ha övertygande bevis räcker det med att se efter hur en genomsnittlig affärsman eller politiker, yrkeskvinna eller husmor tillbringar sin dag.

 

Chefer är särskilt utsatta och saknar ofta verktyg för hantera obalansen

Individerna saknar ofta resurser att klara av svårigheter och fallgroparna i en sådan tillvaro. Hans motståndskraft vittrar lätt sönder inför alla krav, all förvirring och alla lockelser som den medför. Resultatet blir en störning som leder till allt större modlöshet och frustration, rentav desperation.

Botemedlet för alla dessa onda ting, den farliga klyftan mellan det yttre trycket och individens inre krafter smalnar och till sist sluts, har varit och bör sökas på två håll: förenkling av den yttre tillvaron och utveckling av de inre krafterna.

 

Leckne & Partners erfarenhet är att den viktigaste egenskapen hos bra chefer är inre trygghet och självkännedom

Vilket förutsätter att chefer som vill utvecklas stannar upp, reflekterar och börjar prioritera sin personliga utveckling som en förutsättning för all annan utveckling.

 

 

Vill du bli en modigare chef?

Så får du chefen att lyssna

januari 17, 2011

Om man försätter en person med makt i en situation där han/hon känner sig maktlös har man en bättre chans att få hans uppmärksamhet.

Personer med höga chefsbefattningar har stor tilltro till både sig själva och sina idéer. Därför lyssnar de inte alltid på mellanchefer eller medarbetare.

Det visar en forskningsartikel i den vetenskapliga tidskriften Journal of Personality and Social Psychology.

Men det finns sätt att påverka din chef så att han eller hon tar till sig av dina argument.

Psykologen och forskaren Pablo Brinol som ligger bakom studien visar på en metod. Om man försätter en person med makt i en situation där han känner sig maktlös har man en bättre chans att få hans uppmärksamhet.

Så får du din chef att lyssna artikel i tidningen chef

Läs även Hör chefer illa?

Ett annat alternativ är givetsvis att öppna upp lyssnandet är genom att prata in i det lyssnande som finns och sedan expandera det.

Det kan kräva mod. Vill du också bli en modigare chef klicka här!

 

Fick sparken pga påpekat brister

januari 13, 2011

Så kan det gå i en usel arbetsmiljö. Omoderna chefer ser inte värdet av feedback. De reagerar med bestraffning.  Sorgligt.

Hur modig är du när det gäller att ge och ta emot kritik?

Vill du bli en modigare chef?

Vad är en ledare?

januari 11, 2011

En ledare är en person som andra följer.

200px-gandhi_kheda_1918Om ledaren inte hade funnits hade det inte hänt.

Ledarskap börjar med att en person deklarerar:  jag skall….

Det var t ex en ung juridikstudent som sa: ”jag skall befria Indien från kolonialismen utan vapenmakt.”

Hans namn var Mahatma Gandhi.

Vilka ledarförebilder har du?

Nya stjärnor behövs

januari 3, 2011

..på finanshimlen är en rubrik i dagens SvD Näringsliv som handlar om att många kända ledare försvann förra året såsom Carl-Henrik Svanberg och Mats Qviberg. Nya förebilder behövs.

Bra kvinnliga ledarförebilder saknas

Det finns massor med ambitiösa och framgångrika kvinnor, och jag har haft förmånen att coacha några av dem. Det uppstår  problem med att hitta lämpliga kvinnliga förebilder. Såväl i Sverige som i världen. Jag googlade på ”kvinnliga förebilder” och då kommer det inte upp så många träffar. Jag menar…. Marie Curie från 1903 är bra … men det är för länge sedan, eller hur.

Hjälp oss hitta fler svenska kvinnliga ledare som kan fungera som förebilder.

Shortcut har gjort en lista av unga som är på väg fram men jag har inte hittat någon lista med tyngre och mer etablerade ledare.

Passion for business utser varje år de bråkigaste kvinnorna. Läs i Aftonbladet.

Förra året såg bråkiga listan ut så här.

Och så här ser en gammal topplista ut för ledare.

Mina favoriter just nu är entreprenören Karin Bodin som leder familjeföretaget Polarbröd. Jag har bara träffat henne kort men hon utstrålar modernt kvinnlig ledarskap och Jessica Löfström som gjort fina resultat i en mansdomenrad miljö.

En gemensam röd tråd för de flesta är mod.

Det är modet som göra att ledarna stiger fram och blir förebilder för att de står för något eget och inte låter sig påverkas alltför mycket av vad andra tycker eller normen i svenskt näringsliv. Och här har vi nog den fallgrop som många unga kvinnliga ledare faller i. Svenskt näringslivstoppar rekryteras nämligen huvudsakligen på de gamla normerna som är manliga. Och de som väljer nya män är män.

Vill du bli modigare chef klickar du här och får även info om varför modiga chefer är lönsammare.

Gott nytt år med nya möjligheter och kom gärna med fler tips om kvinnliga ledarförebilder

Olle Leckne

Ledartränare och coach

Tel 0733 905 611