Posts Tagged ‘kvinnligt ledarskap’

I Norge försvann 25% av kvinnorna

april 9, 2010

i koncernchefsposition i börsnoterande företag för ett par dagar sedan!

Läs mer i  Få kvinnor når toppen i Norge.

Norge har alltså valt en annan väg med kvoterning som alltså inte gett några gynnsamma resultat så här långt. Om man nu är för mångfald. Vilket inte verkar själv klart!

Annonser

Kvinnligt ledarskap i Europa?

juni 4, 2009

angelamerkelI SvD Brännpunkt skriver Abir om att det är dags för en kvinnlig ledare i EU. Jag kan hålla med.

Egenskaperna som efterfrågas är egenskaper som främst förknippas med kvinnligt ledarskap.

Läs i SvD Så ska fler kvinnor bli chefer lyhördhet, riskavvärjande och involverande chefer hanterar lågkonjunkturen bäst  enligt en undersökning.

Men vi får se upp för inte alla kvinnor är kvinnliga i sitt ledarskap. Många är manliga eftersom det är det som efterfrågats hittils. Manliga ledarbeteenden är tex bestämdhet, riskbenägenhet och tävlingsorientering.