Modigare chefskap ger bättre resultat…

januari 13, 2012

Hej, det var ett tag sedan vi hördes av.

Kanske har du reflekterat över ditt mod. Kanske inte.

Att våga göra nytt – att gå utanför sin komfort zon – som att säga emot majoriteten och stå för sin egen uppfattning – det är att vara modig.

Mod kan också krävas för att sluta göra saker du som chef brukar göra.

Att sluta motivera sina medarbetare kan kräva mod och tålamod. För de flesta chefer som är kraftfulla och initiativrika är det rena tortyren. Att våga lita på medarbetarna. Att inte ingripa när det ser ut att kunna bli fel. Fallgropen är att vilja kontrollera. Och det svåra är att sluta styra och ställa.

Gå på seminariet Sluta motivera dina medarbetare – och få kraft genom att ge större ansvar till dina medarbetare.

Klicka här för att se videon där Karin Tenelius som vänt många företag och uppnått spektakulära positiva resultat berättar en del av hemligheterna med självgående medarbetare.

Modiga Chefer har startat samarbete med Tuff Ledarskapsträning och inbjuder till populära frukost seminarium i Stockholm Göteborg och Malmö vid olika tidpunkter.

Ta chansen att anmäla dig nu – det är kostnadsfritt.

Vi hörs vidare/Olle Leckne Tel 0733 905611 http://www.ModigaChefer.se

Relevant för Ledarskapsutveckling, ledarutveckling, chefutveckling, chefsutveckling, coachande ledarskap, grupputveckling, modig chefsträning, ledarskapsutbildning, ledarutbildning, chefutbildning, medarbetarskap, arbetsklimat, konflikthantering, human resoursces.

Ledarskap med rädda anställda

augusti 12, 2011

räddanställdFast anställning – fast för sakens skull? Bra för tryggheten. Bra med en förutsägbar återkommande inkomst. Bara att veta vart man skall gå på morgonen.

Det finns många fördelar med anställningsformen, men hur är det med LAS? I alltfler artiklar och debatter lyfts nu nackdelarna.

6 av 10 företag uppger att de har anställda som inte klarar sina arbetsuppgifter. I en undersökning som Novus Opinion har gjort är resultatet illavarslande.

Hur är det med ledarskapet, undviker cheferna att se och utveckla de anställdas potential och kompetens?

Om de anställda inte vågar byta jobb, som undersökningen även visar, då är risken stor att de stannar i sin utveckling.

Troligen är det så att cheferna inte är modiga nog att ta upp situationen med sina anställda utan låter dem jobba kvar utan att utveckla sin kompetens. Det är bevämast så. Men inte effektivast.

Skaffa din mod och bli en bättre chef här!

Trivsel gav vinst

augusti 8, 2011

Dålig arbetsmiljö och brist på investeringar i personalen och verksamheten var utgångspunkten.

lenafrejlinLena Frejlin på Compositteknik bytte attityd till personalen och företaget ökade omsättningen med 20% skrivs det om i DI den 30 juli 2009.

Vad gjorde Lena? Hon kastade ljus på det bristande engagemanget och började investera i nya skyddskläder, förändrade arbetsplatser och inredde ett nytt personalrum, införde hälsokontroller och delegerat ansvar.

Hon säger: Jag började med att ändra personalpolitik. Det tyckte jag var viktigast. Hon minns hur skäll och hårda ord från arbetsgivaren förr hade fått anställda att sluta på löpande band.

Nu är företaget trivsamt och det gav pris som årets företagare.

Vill du också öka din trivsel för vinst?

Vill du ha hjälp av proffs – anmäl intresse här

Svensk VD stressar minst

augusti 5, 2011

Svenska företagsledare tillhör de minst stressade av alla världens direktörer, enligt ny undersökning. Den långa svenska semestern är en förklaring.

Enligt Peter Bodin, vd för Grant Thornton, visar tidigare undersökningar låga stressökningar i Sverige.

Det verkar finnas ett samband mellan stressnivåer och BNP. De företagsledare som ligger högt i stresstabellen finns i länder där det förväntas hög tillväxt.

Men också låg tillväxt och dålig ekonomi pressar företagsledarna. Företagsledare i Spanien och Grekland ligger högt i stressligan.

– Företagsledare upplever stress av såväl hög som låg tillväxt, säger Peter Bodin.

Som den största orsaken till den arbetsrelaterade stressen angav 38 procent det ekonomiska klimatet globalt. I Sverige var denna andel bara 18 procent.

Den vanligaste orsaken i Sverige är istället en tung arbetsbörda. 32 procent av de svenska företagsledarna uppgav att det stressade dem.

16 procent av de svenska företagsledarna uppgav sig vara helt stressfria på jobbet.

Min egen tolkning är att svenska chefer tar ansvar för det de kan påverka i större utsträckning och låter sig styras av omständigheter i mindre utsträckning – om det är sant – är svenska chefer båd modigare ochsjälvständigare!

Bli en modigare chef här och umgås med modiga chefer på facebook här

Läs vidare på e24 här

Sommar rebus

augusti 1, 2011

Jag ligger lågt ett tag och klurar på hur det kan vara så här.

Hur är det för dig?

menvswomen

I bloggen om chefer och resultat har vi studerat ledarförebilder och särskilt kvinnliga ledare.  En har vi här samt en artikel om mäktiga kvinnor.

Själv har jag uppfattning om att varje människa har en kvinnlig och en manlig sida eller energi.

Det är värdefullt att förstå vilka beteenden som ger önskade resultat oavsett om de uppfattas som typiskt kvinnliga eller manliga.

Tid för reflektion

juni 29, 2011

avvecklinglrutvecklingTa några steg tillbaka.

Stig in i en helikopter och betrakta det som händer runt dig från ett nytt perspektiv.

Ja, hur ser ditt liv och ditt ledarskap ut då?

VDar får bara en chans

juni 9, 2011

På temat vad det är som gör en bra ledare har SvD skrivit om hur det ser för svenska börsvd:ar

Enligt en undersökning visar det sig att av de som tillträdde en vd-post på världens 2500 största börsbolag mellan åren 2000 och 2009 hade bara 10 procent tidigare erfarenhet av ett publikt vd-jobb.

Rapporten visar att omsättningstakten av vd:ar under de senaste fem åren har varit större i Europa än i USA. Framförallt har många fler fått lämna sina positioner ofrivilligt. Det är ett trendbrott eftersom USA traditionellt betraktas som en tuff miljö för högsta chefen.

Att vd:arna i de största bolagen saknar tidigare erfarenhet av det högsta exekutiva jobbet har också sin förklaring. Bakgrunden är att runt 80 procent rekryteras internt.

Den här rapporten säger alltså inte så mycket omVDn egenskaper utan att han/hon mer sparkas som ett resultat av omständigheterna(!).

Går fint?

OlleLeckne.se

50% kvinnliga chefer år 2031!

juni 6, 2011

Andelen kvinnliga chefer i det privata näringslivet fortsätter att öka, om än långsamt. Det visar siffror från Svenskt Näringsliv.

I fjol var det 28% av kvinnorna som somvar VD eller chefer.

Det är en ökning med 1% sedan 2008. Sedan 1998 har den kvinnliga andelen chefer vuxit med ett par procentenheter per år.

Med nuvarande utvecklingstakt betyder det 50% kvinnliga chefer om 21 år. (Och 100% år 2081;-))

Läs fler inlägg om kvinnligt ledarskap och om Noll kvinnor, 100 procent män i styrelserna enligt DI

Varför ser du inte dina medarbetare i ögonen?

maj 29, 2011

snyggaherrskorVad gör man när man är osäker? Det har visat sig att chefer och medarbetare tittar ned på skorna! Det har spridit sig ett uttryck ”chefen har intressanta skor på sig idag.”

Företagsledningar bli osynliga. De obehagliga besluten som att säga upp personal, gör att cheferna mår dåligt och undviker sin personal.

Cheferna gömmer sig när de behövs som mest.

På temat om cheferna gömmer sig kan man läsa i SvD. Det bästa man kan göra som chef är att vara öppen och berätta så mycket som möjligt, i stället för att titta ned på sina skor. Läs skaffa dig mod och bli en bättre chef här.

Ju bättre chef du är … säger Ernst Billgren

maj 25, 2011

"Ju bättre chef du är, desto mer lutar sig medarbetarna mot dig. Då blir du samtidigt en maxgräns för hur bra saker kan bli"

Konstnären Ernst Billgren Bokaktuell med Vad är konst 2, intervjuas i Chef om hur man når framgång.

Luta eller sträcka på sig

..såvida inte ditt ledarskap gör att medarbetarna sträcker på sig och står stadigt- den typen av ledarskap kallar jag Empowerment, eller ikraftsättande.

Foto: YVONNE ÅSELL/Scanpix

Vill du bli en modigare och lönsammare chef – klicka här?