Posts Tagged ‘lönsamhet’

Enkelhet är effektivt

april 21, 2011

Bra att veta om hur människor fungerar; vi kommer inte ihåg särskilt mycket.cone-of-learning

Ändå öser medelmåttiga chefer info över sina medarbetare.

Utveckla din förståelse för hur människor fungerar och bli en bra chef som är betydligt mer lönsam.

”Lyssna först för att göra dig förstådd”

(more…)

Annonser

Vad kostar mindre bra chefer?

december 17, 2010

Det är intressant att förstå vad bra chefer skapar för resultat.

Och det kan givetvis vara bra att känna till vad som händer när man har mindre bra chefer in en organisation.

 

I en undersökning (tack Lelle Chryssanthander) uttalar sig företag om vad mindre bra chefer kostar.

Så här beskriver några sin uppfattning om skillnaden i lönsamhet mellan bra chefer mot mindre bra chefer i sin verksamhet:


  • Med rätt ledarskap skulle jag på mitt bolag vara 20% mer lönsam om min koncernchef var mer ledare. Det skulle innebära 80 miljoner SEK i bidrag!
  • Vi tappade ett års försäljning vilket innebar ca 100 miljoner i omsättning. Alltså tappade vi ca 20 miljoner på sista raden bara för att vi inte var ledare och hade mod att säga upp en person. Det är sjukt alltså.
  • Jag kan se om jag jämför två regioner, där en har en mindre bra chef och en har en bra, att den bra chefen är fyra gånger mer lönsam, pga sitt sätt att vara. Ser jag på samtliga av våra chefer i hela landet så är nog förhållandet att våra bra chefer är dubbelt så lönsamma som de mindre bra.

Hälsningar

 

 

Olle Leckne

Kostar det mer att tala sanning?

november 29, 2010

Kostar det mer att tala sanning eller kostar det mer att ljuga?

Om man vill tro på den studie som några psykologer från Harvard nyligen genomfört är det en större utmaning att tala sanning för någon som är van vid att ljuga.

Vad betyder i så fall det för dig som chef?

En aspekt är självkontroll och hur personer resonerar när det väljer om de skall tala sanning eller ljuga. Harvard undersökningen som det skrivs om i Tidningen Dagens Ledare var egenligen ett spel;

kostardetatttalasanning”Efter varje spelomgång fick deltagarna rapportera om de hade gissat rätt på svaret – men bara efter att de fått reda på vilket svar som var det rätta. Om det svarade rätt vann de pengar. Under tävlingen mätte man deltagarnas hjärnaktivitet. Forskarna var speciellt intresserade av aktiviteten i hjärnan för området som styr självkontroll.

Ganska snabbt fann de att personer som i allmänhet är ärliga inte heller uppvisade någon större skillnad i området för självkontroll när de visade samma naturliga behov av att vara sanningsenliga även under en frågetävling. Att vara sanningsenlig verkade vara en automatisk process, menade forskarna.

Desto knivigare blev situationen för de som i allmänhet tenderar att tänja lite på sanningen då och då. För dem visade det sig att det krävdes en hel del självkontroll för att INTE ljuga. Samma ansträngning som det är för någon som motstår en frestelse eller som försöker undvika ett automatiserat beteende. De deltagare som i livet tenderade att då och då ljuga var alltså tvungna att medvetet motstå frestelsen att inte ljuga under frågetävlingen.”

Är det lönsamt att tala sanning? Det verkar kosta mindre  i alla fall. Den kan vara skönt att veta.

/Olle

Hinder för chefers effektivitet

oktober 13, 2010

hinderförcheferseffektivitetHinder för chefers effektivitet. För att nämna två hinder för chefer: Projicering innebär att vi lägger ansvaret för våra handlingar utanför oss själva. T ex att misslyckas med en prioritering förklarar vi inte med vår oförmåga att säga ”nej” utan med att vi måste ”ställa upp”. Att skylla våra egna misslyckanden på omständigheter är projicering vilket är destruktivt eftersom vi fråntar oss möjligheten att utveckla våra svaga sidor. Oförmågan att säga nej kan vi ändra på medan omständigheterna rår vi inte på.

Rationalisering i psykologisk mening innebär att man skapar rationella argument som försvar för irrationella handlingar. I allmänhet tror vi själva på dessa argument vilket också fråntar oss möjligheten att utvecklas. Det är bättre att acceptera att man inte alltid handlar rationellt och försöka göra något åt det problemet än att lura sig själv och sin omgivning att man är en rationellt handlande människa.

Det finns ingen lätt lösning på personlig effektivitet

Den lösning som finns är att sträva efter ökad medvetenhet om målen, om våra reflexmässiga beteenden och om de egna försvarsmekanismerna.

Ökad medvetenhet är en integrationsprocess där vi medvetet integrerar mål och avsikter med oss själva och låter dessa avsikter styra våra handlingar i stället för att låta omedvetna reflexer ta kommandot. Och detta är svårt.

För att överhuvudtaget lyckas tror jag vi måste se förändringen som ett långsiktigt åtagande mot oss själva och beväpna oss med en stor portion tålamod. Och ett ganska avspänt, men inte slappt förhållande till våra misslyckanden. Förändringar av arbetsvanor är lika svåra som förändring av matvanor och rökvanor.

All utveckling förutsätter personlig utveckling. Personlig utvecklingen kan endast ske i samspel med en annan människa.

Tillsammans med en professionell samtalspartner kan du upptäcka dina blinda fläckar och träna in nya gynnsamma beteenden. Tillsammans med chefcoacher kan en organisation utveckla ökad medvetenhet och nya gynnsamma vanor.

Vill du bli en modigare chef? Klicka här och du får gratis info om varför modiga cheferär lönsammare.

Bakom Björn Ferrys bragd står en ledare

februari 18, 2010

31-åringen från Storuman gjorde sitt livs lopp. Bara en enda bom på 20 skott och suverän skidåkning förde Ferry förbi alla konkurrenter.

Bakom står sportledaren med tydliga resultat och en tydlig och omtyckt ledarstil. Inte lika vanligt och framförallt inte lika tydligt i näringslivet.

Världsmästaren Emil Hegle Svendsen, skidskyttelegenden Ole Einar Björndalen, tidigare ledande Vincent Jay – ingen hade en chans när Ferry vräkte iväg sina 83 kg och 194 centimeter under den sista rundan.

Han kom in i ensamt majestät på upploppet, kastade en blick bakåt och lyfte högerbenet i segergest när han passerade mållinjen.

Vad vill du säga?

–Inte ens jag kommer på något, det brukar forsa ord men inte nu.

Landslagstränaren Wolfgang Pichler hade lättare att uttrycka sig.

– Det här har jag väntat på i elva år. Att vi skulle få ett OS-guld på herrsidan. Men jag vågade inte tro på det förrän efter sista skyttet, säger Pichler.

OS-guldet är det första svenska på herrsidan sedan Klas Lestander vann i skidskyttets olympiska debut för 50 år sedan. Vem hade kunnat tro det efter att nyckelbensbrott och efterhängsna förkylningar varit ovälkomna avbräck på vägen mot Vancouver. Men väl på plats i OS-byn har Ferry känt hur formen växt sig allt starkare.

läs vidare i SvD Många har stöttat mig och Guld för Björn Ferry

Vill du bli en bättre chef prenumererar du på gratis nyhetsbrev här!

Om reaktioner och nära döden upplevelser

juni 18, 2009

I denna blog har vi studerat hur publika personer reagerat och vad det har lett till. Läs mer här om Vanja och Wallhager. Poängen är att det är vanligt att chefer reagerar och medarbetarna också. Viket skapar en ond cirkel. Genom att vara närvarande till hur människor fungerar kan chefer bli bättre chefer och därmed mer lönsamma. Läs om lönsamma chefer här. Vill företag ha fler lönsamma chefer?

foxtrot_bluescreenofdeath

Denna tecknade serie kastar ljus på hur mycket uppdämd irritation det kan finnas.

Barnet har i detta använt sig av denna kunskap och blir belönad. Och känner ett ansvar för att åtgärda problemet. 

Aggression finns på arbetsplatserna se en video här.

Om att förutsäga framtiden

juni 12, 2009

profit_lifetimes

Det är bättre att skapa framtiden än att förutsäga den”

Vad jag menar med det är att smaka på förhållningssättet att: Jag kan skapa den framtid jag vill ha.

Och sätta igång att skapa den här och nu snarare än att prognosticera och analysera.

Låt dig inspireras av personligt ansvar här och motsatsen här.

När det gäller situationen handlar den också om att skapa lönsamhet och det sker genom att se orsakssambanden.

Leckne & Partners skapar explosiv lönsamhet genom att utveckla chefer till enastående ledare. Läs hur mycket det kan vara värt här och här.

Ser du glaset halvfullt eller halvtomt?

maj 29, 2009

halvfulltglas

Att vara en god ledare innebär inte att allt är perfekt.

Det betyder att du lyckats se bortom det som inte är perfekt.

Läs om hur du utvecklar ditt ledarskap här

Jämställda företag mer lönsamma

mars 26, 2009

kvinna_och_man…lyder rubriken på en artikel i Handelskammar tidningen.

Företag som har en jämn fördelning av kvinnor och män har både högre omsättning och är högre värderade på börsen, visar nya undersökningar.

Vill företag ha fler bra chefer?

februari 24, 2009

Det har visat sig vid en studie att företag har 50% bra chefer och 50% mindre bra chefer. De bra cheferna är lönsammare än de mindre bra cheferna. De mindre bra cheferna kostar företaget. Här kommer ett utdrag från en artikel som visar på konsekvenserna:

Börsbolagen skulle tjäna 17 miljarder på bättre chefer

”…De ville också pröva den tes som de arbetade efter i det egna företaget: ”En ledare är mer lönsam genom sitt sätt att vara och inte bara på grund av det man gör.” Därför gick de ut och gjorde högkvalitativa djupintervjuer med 32 chefer på olika nivåer i företag med högst skiftande verksamheter i olika branscher. …

ogaHisnande ekonomiska perspektiv
…Om alla de mindre bra cheferna kunde bytas ut mot bra chefer skulle det innebära betydande vinster för företagen (vi talar här inte bara om toppcheferna utan om ett företags samtliga chefer). Bara för företagen på Stockholmsbörsen skulle det innebära en vinstökning med 17 miljarder kronor. …

Stor förlust för hela samhället
…Med bibehållet p/e-tal skulle det höja aktiekurserna med 13 procent och öka värdet på Stockholmsbörsens företag med 330 miljarder kronor. Och då har vi bara räknat med börsföretagen. Det samma gäller ju för alla företag och organisationer. Den samhällsekonomiska vinsten skulle bli gigantisk. Det går ju också att vända på resonemanget och säga att dagens dåliga chefer kostar aktieägarna 330 miljarder kronor. Då blir det riktigt upprörande. …

Utbildning enkel lösning
… ”Vad gör ni då för att skapa fler bra chefer, det vill säga chefer med ledaregenskaper efter de kriterier om trygghet och självinsikt som man själva kommit fram till?” Det visade sig att de flesta inte hade insett att lösningen till att öka resultatet kunde ligga i utbildning av cheferna.
”Tänkte inte på det.””

2004-03-26. Av: Urban Hallén, DI
 
Leckne & Partners jobbar med utveckling av bra chefer genom träning i de beteenden som är lönsamma.
De beteendena är nämligen urskiljbara och leder till ökad lönsamhet på både kort och lång sikt.
  • Kostnaderna minskas genom att de ogynnsamma beteendena upphör efter skapande av nya goda chefsvanor.
  • De gynnsamma beteendena genererar lönsamhet.
  • Hur mycket beror på företagets och individernas vilja att växa.
Vill ditt företag ha fler bra chefer? 
Djävulen går klädd i Prada

Djävulen går klädd i Prada