Archive for september, 2010

Vi måste tillåta oss att misslyckas mer än en gång

september 20, 2010

Ja det låter bra, eller hur?

misslyckaspcNu är det bara så att omvärlden har lärt oss att vara rädda för att misslyckas.

Tänk så här då: Misslyckande är vara ett av två tänkbara utfall av något du gör eller inte gör. Vad är det andra?  Framgång.

Hur vet vi att vi är framgångsrika? Jo vi får feedback. Feedback ger oss också möjligheten att lära av våra misstag.

Ett misslyckande är alltså en möjlighet att korrigera för framgång.

Hur kan du som chef bidra till en företagskultur där rädslan för misslyckande och bestraffning inte har makten över medarbetarna?

Hur mycket tror du det är värt?

/Olle

Annonser

Vad är den viktigaste chefsegenskapen?

september 17, 2010

För att bli uppskattad som chef och ledare behöver de framstå som autentiska och kan idenfiera sig med det organisationen, företaget eller landet vill stå för. Det är den viktigaste chefsegenskapen. Det säger Lena Lid Andersson forskare på Handelshögskolan i SvD/E24.

Coachande företagskultur – autencitet, närvaro och tillit

bee_dysfunctionDet finns en jättemöjlighet att skapa en kultur där det är värdefullt och tillåtet att ta sin inre dialog på allvar. Att jag som chef och medarbetare kan tillåta sig att dela med sig av sina tankar och känslor om hur det är att vara chef.  Det normala, dock ej naturliga, är att vi filtrerar bort de obeväma tankarna. Genom att systematiskt uppmuntra till delningar och empati  skapas en företagskultur som bygger upp individer utifrån att vara sig själva. Snarare än att skapa prestationsmotsättningen att man alltid skall vara någon annan bättre än vad man är. Vilket det faktiskt betyder att inte vara öppen och ärlig.

Den närmaste vägen till förtroende är att visa sårbarhet

(more…)

Slå sönder varningslampan!

september 15, 2010

KBT har debatterats en tid och nu verkar det ta hus i helvete när Socialstyrelsens förordar samtalsterapi och KBT som första behandling vid depression istället för läkemedel.

KBT förslag sågas av psykiatrin i SvD och rädslan att tappa kontrollen är stor hos psykiaterkåren.

Det enda du kan förändra är ditt förhållningssätt

oljetryckOm det är väl märkligt att samtal möter sådant motstånd. Det finns ju någon orsak till derpressionen, eller?

Om man inte ens försöker komma åt kärnan till problemet så är det ju overkill att gå emot kroppens försvarsmekanismer. Det är som att köra bil och rätt vad det är lyser varningslampan för lågt oljetryck, då tar man fram en hammare och slår sönder lampan (i stället för att kolla vad det är som inte funkar)!

Hmmm vilken samtalsförmåga har psykiatriläkarna?

Min erfarenhet är att det finns många som kan klara av sina negativa tankar genom att öppna upp och tala om det och sedan förändra sitt förhållningsstt. På så vis klarar kroppen att på naturlig väg återställa balansen. Läkemedelsindustrin vill troligen inte hålla med om det. Och naturligtvis finns det inget universalmedel som löser alla former av depressioner.

Nu är det starka krafter i rörelse!

Utvecklingen av förståelsen och behandlingen har gått framåt

(more…)

Chefens viktigaste känslospröt

september 13, 2010

Det gamla auktoritära ledarparadigmet krävde ingen empati eller emotionell kompetens. Det handlade ju huvudsakligen om att utöva makt och tala om för andra vad de skulle göra.

Nuförtiden funkar det inte längre. Kraven på chefens förmåga att känna in har ökat. Både före och efter. Att använda och förstå sina egna och sina medarbetares känslor. Anthony Robbins har på ett utmärkt sätt gjort det tydligt hur känslor fungerar och hur man kan använda dem i sitt personliga ledarskap. Jag vill kalla känslorna för chefens viktigaste känslospröt.

empati_tubEn svensk psykolog Anna Kåver har skrivit en ny bok som omskrivs under rubriken Känslor är ditt livs GPS i SvD idag. Jag  rekommenderar tidigare böcker och det som gör sig så bra är när psykologer skriver så att det blir begripligt och användbart i ledarskap.

Anna Kåver påpekar att vi föds med olika temperament och olika sätt att reagera. Hon tycker att vi ska värna om att vi är olika.

Våra känslor styrs också till stor del av vår hjärnkemi. Signalsubstanser och hormoner spelar roll för om vi är glada eller ledsna, utåtriktade eller inåtvända. Men det är inte bara så att kemin styr oss, vi styr också kemin.

– Att odla sin empati, generositet och altruism stimulerar samma belöningscentrum i hjärnan precis som sex eller en god middag.

Genom kunskap om hur vi odlar de goda känslorna kan vi hjälpa oss själva till ett lättare och roligare liv.

Hör chefer illa?

september 9, 2010

Kommer ni ihåg när ni var små och lekte viska leken. Klassen satt i en ring och ett barn började med viska en mening i nästa barns öra. Det fortsatte till sista barnet som skulle dela med sig vad han/hon hört. Den som har gott minne vet att meddelandet var oigenkänligt. Och ett stort skratt utbryter i klassrummet.

burktelefonSå kan det vara med kommunikation och det beror nog inte i första hand på att vi hör illa utan på att vi människor tolkar. Vi har helt enkelt oerhört svårt att höra vad som sägs som det är eller att se vad som händer utan att lägga till fantasier eller åsikter. Var och får sin egen sanning och missförstånd uppstår. Störande, berörande och ibland underhållande.

Dela med sig eller inte kunna hålla tätt är en artikel som menar att kvinnor leker viska leken väldigt mycket. Den som göder elden skapar nya spännade historier. Artikeln har inga referenser till forskning men jag vågar tro att det har med känslans makt. Läs mer om chefens viktigaste känslospröt

Chefer har naturligtvis nytta av att läsa sig hur människor fungerar och i synnerhet om känslor och kommunikation. Det finns en rolig artikel i SVD Ledarbloggen Prata mena förstå -det är inte lätt som visar att viska leken pågår ständigt och inte minst i bloggandet.

Om att våga se sina misstag som chef

september 4, 2010

Vågar du du se dina misstag som chef?

Säga att du har ett företag och kanske känner att det gått dåligt senaste tiden. Ni kan se att ni inte har presterat så bra som du hade tänkt er, då kan det ju förstås finnas en hel del olika anledningar till varför det blivit så.

Är du som chef villig att se och diskutera hur det ser ut?

Utan att gå i försvar och lägga tillrätta med ändlösa förklaringar, för det kan ju hända att dina medarbetare och partners har en hel  del att säga.

chefskap_utan_ansvarighet1Finns det en poäng i att ta in vad fler ser och känner hur verklighten ter sig. Eller är det du som chef som har rätten att att avgöra vad som är rätt och fel? Som i de flesta organisationer.

Varför har det egentligen gått som det gått sista tiden?

Handlar det om att se misstag, eller handlar det om att skapa ett klimat där alla kan dela med sig av hur de upplever ”hur det är” och därifrån stärka varandra i att göra det som bäst gynnar verksamheten?

Är det ett misstag att inte låta medarbetarna dela med sig av hur de ser på sin chefs misstag?