Archive for april, 2011

Hur mäter man ledarskap?

april 26, 2011

Avgör din längd hur bra ledare du är?

Ja faktiskt. Längden har större betydelse än vad jag ursprungligen trodde.mått band

Jag hade ett samtal med en kollega som arbetar på en bank. Han berättade om en organisationsförändring och att han nu hade en ny chef. Han var inte så imponerad av chefens ledarstil och föredrog egentligen den tillfällige chefen som hade gjort ett gott jobb under den tid den nye hade rekryterats.

Jag undrade förstås varför inte interim chefen hade fått jobbet. Svaret förvånade mig; ”Han är kort och passar inte överens  med bankens syn på hur chefer skall se ut.” OJ!   (more…)

Annonser

Enkelhet är effektivt

april 21, 2011

Bra att veta om hur människor fungerar; vi kommer inte ihåg särskilt mycket.cone-of-learning

Ändå öser medelmåttiga chefer info över sina medarbetare.

Utveckla din förståelse för hur människor fungerar och bli en bra chef som är betydligt mer lönsam.

”Lyssna först för att göra dig förstådd”

(more…)

En bra chefs rofyllda varande

april 18, 2011

vandring…kommer från att han/hon lever i en värld där ingenting är fel.

En rädd chef behöver alltså ge upp tolkningen att det är någonting fel.

Så fort ”det är någonting fel” för det med sig rädslor hos andra med projektioner och reaktioner vilket givetvis kostar på.

Mycket av fokus för chefsutvecklingen i Sverige handlar om beteenden, och det går naturligtvis att få bättre resultat genom att ändra beteenden. Det som är underskattat är att upptäcka att görandet är en konsekvens av varandet.

Så en av de absolut viktigaste egenskaperna för en bra chef är att lära siga vara autentisk i sitt varande.  I all enkelhet kan det betyda att vara sig själv. Det ger en rofylld och effektiv miljö på arbetsplatsen.

Se framåt där har du framtiden

april 12, 2011

Jag undrar hur många som ser framåt egentligen?

hattarlyseFörenklat tror jag mig se två typer av människor i samhället.

1. De som  följer med strömmen. De funderar inte alltför mycket över vart de vill, och följer in någon mening minsta motståndets lag ungefär som ett löv som flyter nedför en å.  De kan leva ett lyckligt liv utan att kämpa, för de har inte valt sitt mål i framtiden.

2. De som simmar uppför strömmen, som laxar. De har tagit ut riktning och mål och gör allt vad de kan för att lära, uppleva och uppnå. De kanske säger att bara döda laxar flyter nedför forsen för de är så övertygade om att meningen med livet är att sätta ut mål och nå dem. De är lyckligast när det händer saker som de själva orsakat. De skapar det liv de vill leva.

Vad ser du framemot? Vad får dig att gå upp på morgonen?

De chefer som kan skapa en magnetisk framtid för sig själva och sina medarbetare är ledare.

PS finns det en tredje väg?

Rädsla gör oss mindre effektiva

april 8, 2011

homerskriket

Osäkerhet föder rädsla.

Hur reagerar chefer under kris?

Den första och vanligaste reaktionen är att helt sakna förmåga att agera.

Och agerar man så agerar man på ett sätt och fortsätter på detta sätt utan att vara flexibel.

Det inre ledarskapet

april 5, 2011

iwant-i-should

Du har en inre röst. Det har alla. Hur du förhåller dig till den inre rösten avgör om du kommer bli framgångsrik eller inte.

För många är den inre rösten en källa till ohälsa. När den inre kampen blir för högljudd. Ett problem för flera är när den inre rösten blir din inre kritiker.

Den inre rösten går inte att tysta. Däremot kan du som ledare i ditt eget liv välja att lyssna på den på olika sätt.

Detta inre spel har betydelse för ditt yttre spel såsom ledare och chef. Det yttre spelet är olika men det inre är alltid detsamma.

..hur man är en bra chef

april 1, 2011

Michael Treschow en av de mäktigaste i svenskt näringsliv intervjuades i SvD Näringsliv (papperstidningen). Han är var bla styrelseordförande i Ericsson.

Om hur man är en bra chef:

”Det är vardagliga samtalet med medarbetarna som är det viktiga, inte bara det formella en gång om året. Det är viktigt att få medarbetare  att berätta vad de tycker är svårt.”

”Alla vill bli sedda och att bara fråga hur någon mår och hur de tycker det går är det bästa sättet att bli sedd. Speciellt när man ser att människor är lite vita och strama i ansiktet, då måste man försöka hitta in”