Posts Tagged ‘personlig utveckling’

Vad är folk rädda för?

mars 21, 2011

Ja, vad är folk rädda för?

– Att tappa kontrollen?
– Att prata om sig själva med djup och allvar?

Vill du bli modigare klicka här!

Annars tycker jag Berglins är dråpligt träffsäkra på att få fram sina budskap.

Annonser

Hinder för chefers effektivitet, psykologiska försvarsmekanismer

februari 1, 2011

För att nämna två hinder för chefers effektivitet: Projicering innebär att vi lägger ansvaret för våra handlingar utanför oss själva. T ex att misslyckas med en prioritering förklarar vi inte med vår oförmåga att säga ”nej” utan med att vi måste ”ställa upp”. problemAtt skylla våra egna misslyckanden på omständigheter är projicering vilket är destruktivt eftersom vi fråntar oss möjligheten att utveckla våra svaga sidor. Oförmågan att säga nej kan vi ändra på medan omständigheterna rår vi inte på.

Rationalisering i psykologisk mening innebär att man skapar rationella argument som försvar för irrationella handlingar. I allmänhet tror vi själva på dessa argument vilket också fråntar oss möjligheten att utvecklas. Det är bättre att acceptera att man inte alltid handlar rationellt och försöka göra något åt det problemet än att lura sig själv och sin omgivning att man är en rationellt handlande människa.

Det finns ingen lätt lösning på personlig effektivitet

Den lösning som finns är att sträva efter ökad medvetenhet om målen, om våra reflexmässiga beteenden och om de egna försvarsmekanismerna.

Ökad medvetenhet är en integrationsprocess där vi medvetet integrerar mål och avsikter med oss själva och låter dessa avsikter styra våra handlingar i stället för att låta omedvetna reflexer ta kommandot. Och detta är svårt.

För att överhuvudtaget lyckas tror jag vi måste se förändringen som ett långsiktigt åtagande mot oss själva och beväpna oss med en stor portion tålamod. Och ett ganska avspänt, men inte slappt förhållande till våra misslyckanden. Förändringar av arbetsvanor är lika svåra som förändring av matvanor och rökvanor.

All utveckling förutsätter personlig utveckling. Personlig utvecklingen kan endast ske i samspel med en annan människa.

Tillsammans med en professionell samtalspartner kan du upptäcka dina blinda fläckar och träna in nya gynnsamma beteenden. Tillsammans med chefcoacher kan en organisation utveckla ökad medvetenhet och nya gynnsamma vanor

Kan man ändra sig själv?

augusti 18, 2010

att_angoraenbryggaEn grundläggande fråga är hur du som chef ser på förändring. Vi har haft flera inlägg om förhållningsätt kring förändring i bloggen om chefer och resultat.  Här är ett par om förändring vs utveckling och vad skiljer enastående från usla ledarutvecklare och hur skapar man fler bra chefer?

I en annan blogg väcktes frågan och jag delar med hur här

(more…)

Malena Ernman var fenomenal

augusti 28, 2009

MalenaDet är verkligen intressant hur en person kan få ett lyft genom att lyftas fram i media. I fallet Malena Ernman var det förstås melodifestvalen. Det som jag upplever som enastående personligt ledarskap är hur hon står stadigt i stort sett alla situationer. Hon bli en förebild för sångare förstås men också för ledare. Att vara kraftfull i sin talang och passion.

Läs om Malenas förmåga att hantera nervositet.  Och när media säger att Malena var fenomenal.   Och varför inte fler presterar som Malena

Vill du bli modigare och utveckla ditt personliga ledarskap – klicka här!

Explosiv utveckling

maj 6, 2009

raketVill du verkligen bli kraftfull i ditt liv och ditt ledarskap och behöver du ta hjälp:

  • All utveckling förutsätter nämligen personlig utveckling.
  • Personlig utveckling kan endast ske i samspel med en annan människa.

Många ledare tar inte hjälp eller ens ägnar egen tid för att förstå hur utveckling sker. De ägnar tiden åt att göra (operativa göranden och sakfrågor) och tycker sig ha det de behöver (”kan själv”).utvecklingstrappa 

Som ett exempel från gårdagens inlägg om Wanja som handlar om bristande självinsikt. Läs mer i SvD. Och läs mer om utvecklingstrappan längst ned.

Problemet är att hon och vi alla vet (det vi vet att vi vet) är egentligen oerhört lite. Det vi vet att vi inte vet är en betydligt större del av allt tillgängligt kunnande.

Vad skall man göra om man som ledare verkligen vill växa?

(more…)