Posts Tagged ‘arbetsglädje’

Vad är en bra arbetsmiljö egentligen?

april 24, 2009

arbetsmiljomabrapajobbetTidigare inlägg om Vad som skapar arbetsglädje visade att arbetsklimat har näst störst betydelse (29%) och feedback (31%) störst betydelse. Båda faktorerna får anses som arbetsmiljö.

I Svd skriver man om de två företag som har bäst arbetsmiljö i en undersökning av 200 företag i Sverige. Resultatet är något förvånande att Försvarets Materiel Verk och Price Waterouse Coopers skulle ha bäst arbetsmiljö!

Förklaringen ligger i att man i undersökningen bedömt helt andra faktorer.

Och så kommer ett avskräckande exempel på arbetsmiljö – och effekter – hur tror du att arbetsmiljön påverkar din arbetsglädje?

Vilket ansvar har du för arbetsmiljö som chef och som medarbetare?

Annonser

Vad påverkar arbetsglädjen?

februari 13, 2009

Att mål är viktiga vet de flesta. Att feedback på framsteg och resultat är en effekt av att sätta upp mål, tänker inte så många på.

En studie inom sjukvården presenterad i Läkartidningen för en tid sedan, uppvisade följande resultat när de anställda fick ange vilka faktorer som påverkade deras arbetsglädje:

arbetsbelastning                                                      3%
ledarskap                                                                   5%
medinflytande                                                          11%
kompetensutveckling                                              28%
arbetsklimat                                                             29%

återkoppling, uppföljning, utvärdering                        31%

feedbackMänniskor måste få besked om hur de lyckas i sitt arbete. De måste få kritik för att växa eller bekräftelse på ett väl utfört arbete. En sådan feed-back förutsätter en vision om vad företaget insatser syftar till. Det finns ingen riktig arbetsglädje om man inte vet att resultatet av mitt arbete direkt eller indirekt kommer andra till del. Man kommer inte att ge sitt yttersta om man inte kan vara stolt över den organisation där man lägger ner sin arbetstid.

(more…)