Posts Tagged ‘empati’

Chefens viktigaste känslospröt

september 13, 2010

Det gamla auktoritära ledarparadigmet krävde ingen empati eller emotionell kompetens. Det handlade ju huvudsakligen om att utöva makt och tala om för andra vad de skulle göra.

Nuförtiden funkar det inte längre. Kraven på chefens förmåga att känna in har ökat. Både före och efter. Att använda och förstå sina egna och sina medarbetares känslor. Anthony Robbins har på ett utmärkt sätt gjort det tydligt hur känslor fungerar och hur man kan använda dem i sitt personliga ledarskap. Jag vill kalla känslorna för chefens viktigaste känslospröt.

empati_tubEn svensk psykolog Anna Kåver har skrivit en ny bok som omskrivs under rubriken Känslor är ditt livs GPS i SvD idag. Jag  rekommenderar tidigare böcker och det som gör sig så bra är när psykologer skriver så att det blir begripligt och användbart i ledarskap.

Anna Kåver påpekar att vi föds med olika temperament och olika sätt att reagera. Hon tycker att vi ska värna om att vi är olika.

Våra känslor styrs också till stor del av vår hjärnkemi. Signalsubstanser och hormoner spelar roll för om vi är glada eller ledsna, utåtriktade eller inåtvända. Men det är inte bara så att kemin styr oss, vi styr också kemin.

– Att odla sin empati, generositet och altruism stimulerar samma belöningscentrum i hjärnan precis som sex eller en god middag.

Genom kunskap om hur vi odlar de goda känslorna kan vi hjälpa oss själva till ett lättare och roligare liv.

Annonser

Är du den gamla typen är chef?

april 9, 2009

hagbardsensitivtet

 Du kanske inte plundrar och skövlar.

Men hur är det med empatin?

Empati betyder medkänsla eller inlevelse, det betecknar i allmänhet en förmåga att föreställa sig själv i en annan människas eller annan levande varelses situation. (more…)