Posts Tagged ‘Transformativ utveckling’

Om att skapa nya möjligheter för sig själv

juni 16, 2009

”It’s a gift, thats why we call it the present.”  fångade jag upp i London när jag var där på kurs över helgen.

Som chef och individ är det möjligt att skapa sig en hel rad av nya möjligheter. Tricket, om man nu skall tala om trick, är att vara fullständigt närvarande i nuet. Till skillnad från att låta historien fylla framtiden.

motivational-quote-johnathon-wintersNär du är autentisk och närvarande, och ser världen som den är, blir det möjligt att skapa nytt och genombrottsresultat uppstår som effekt av transformationen.  Tidigare var det inte helt klart för mig. Nu är det. 

Vänta inte på möjligheterna, skapa dem själv för dig själv.

Kan du se vilka möjligheter det ger för ditt ledarskap och den organisation du arbetar inom?

Annonser

Vad gör mindre bra chefer absolut inte när det är finanskris?

maj 7, 2009

Detta inlägg handlar om sammanhangets betydelse om möjligheten till att skapa genombrottsresultat genom att skifta sammanhang.

jordenrplattVad man gör under finanskrisen?

Är att skjuta upp investeringar och förbereda sig för att det skulle kunna bli värre. Vilket är en ingrediens till att en finanskris, som visserligen börjar någonstans med ett verkligt problem, sprider sig genom att det skapar ett sammanhang av ”upplevd brist” som blir en självuppfyllande profetia! Se film här.

Vad gör man inte under finanskrisen?

Många ser inte möjligheten till att skifta sammanhang. Att välja att se världen som rund iställer för platt. 

Exempel på vad som är möjligt vid skifte av sammanhang:

Jorden är platt

Det var den överenskommelse man hade, för mer än 500 år sedan, i världen. De som inte trodde på den överenskommelsen om sammanhanget bestraffades på olika sätt.

Vad gör man inte då man tror att jorden är platt?

□      Man seglar absolut inte till kanten, eller hur!?

Tiden blev mogen för en ny överenskommelse i världen. Christoffer Columbus trotsade överenskommelsen och upptäckte det nya sammanhanget. 

Jorden är rund 

Vad händer om man tror att jorden är rund?jordenrrund

□     Då seglar man runt för att se om man kommer tillbaka!

I företag och organisationer arbetar man med fokus på att vara effektiv inom nuvarande sammanhang. Företagskulturen är stabil och stödjer att arbetet sker på samma sätt som tidigare. Detta arbetssätt skapar förväntade resultat vilket är tryggt och begripligt.

 Exempel på sammanhang för affärsutveckling baserat på chefs- och team utveckling.

(more…)