Posts Tagged ‘träning’

Teamwork vad är det?

mars 9, 2009

Teamwork är underskattat.

Människor är helt enkelt ovetande om vad riktigt bra teamarbete kan ge och hur det kan kännas.

Tricket är träning – fallgropen är att prata om..

Ta en titt i höger kolumnen en bit ned har jag samlat några fler exempel på teamwork i vodpoden.

teamolyckaDet är lätt att urskilja ledarna från cheferna och bra chefer från mindre bra chefer och från helt usla chefer!   Läs mer här om du vill ha hjälp att träna upp förmågan eller bara ta reda på hur bra/dåligt ditt team är.

(more…)

Annonser

Vill företag ha fler bra chefer?

februari 24, 2009

Det har visat sig vid en studie att företag har 50% bra chefer och 50% mindre bra chefer. De bra cheferna är lönsammare än de mindre bra cheferna. De mindre bra cheferna kostar företaget. Här kommer ett utdrag från en artikel som visar på konsekvenserna:

Börsbolagen skulle tjäna 17 miljarder på bättre chefer

”…De ville också pröva den tes som de arbetade efter i det egna företaget: ”En ledare är mer lönsam genom sitt sätt att vara och inte bara på grund av det man gör.” Därför gick de ut och gjorde högkvalitativa djupintervjuer med 32 chefer på olika nivåer i företag med högst skiftande verksamheter i olika branscher. …

ogaHisnande ekonomiska perspektiv
…Om alla de mindre bra cheferna kunde bytas ut mot bra chefer skulle det innebära betydande vinster för företagen (vi talar här inte bara om toppcheferna utan om ett företags samtliga chefer). Bara för företagen på Stockholmsbörsen skulle det innebära en vinstökning med 17 miljarder kronor. …

Stor förlust för hela samhället
…Med bibehållet p/e-tal skulle det höja aktiekurserna med 13 procent och öka värdet på Stockholmsbörsens företag med 330 miljarder kronor. Och då har vi bara räknat med börsföretagen. Det samma gäller ju för alla företag och organisationer. Den samhällsekonomiska vinsten skulle bli gigantisk. Det går ju också att vända på resonemanget och säga att dagens dåliga chefer kostar aktieägarna 330 miljarder kronor. Då blir det riktigt upprörande. …

Utbildning enkel lösning
… ”Vad gör ni då för att skapa fler bra chefer, det vill säga chefer med ledaregenskaper efter de kriterier om trygghet och självinsikt som man själva kommit fram till?” Det visade sig att de flesta inte hade insett att lösningen till att öka resultatet kunde ligga i utbildning av cheferna.
”Tänkte inte på det.””

2004-03-26. Av: Urban Hallén, DI
 
Leckne & Partners jobbar med utveckling av bra chefer genom träning i de beteenden som är lönsamma.
De beteendena är nämligen urskiljbara och leder till ökad lönsamhet på både kort och lång sikt.
  • Kostnaderna minskas genom att de ogynnsamma beteendena upphör efter skapande av nya goda chefsvanor.
  • De gynnsamma beteendena genererar lönsamhet.
  • Hur mycket beror på företagets och individernas vilja att växa.
Vill ditt företag ha fler bra chefer? 
Djävulen går klädd i Prada

Djävulen går klädd i Prada

Vill du ha 5% mer tid?

januari 27, 2009

olleglad2Coachen Olle erbjuder en metod som ger mer tid.

Dessutom får du mer fokus och mycket mer energi.

Hur lång tid tar det?

clock31Det tar 5 min varje dag och ger minst en timme mer dagen efter.

Hur går det till?

0.  Förberedelser

När du går och lägger dig på kvällen har du gjort en lista på 6 punkter. Punkterna är av karaktären dagsmål, dvs vad jag vill ha uppnått för att vara nöjd när jag går hem.

1. Innan du somnar prioriterar du den punkt som är värst. Viktigt att du gör detta innan du somnar och du kommer sova som ett barn.

2. På morgonen tar du punkt 1 och fullföljer den.

3. Blir det några punkter kvar på listan för du över dem till nästa dag.

4. Innan du lägger dig prioriterar du den värsta punkten som nr 1 på listan.

5. Fortsätt i 30 år.

Varför fungerar det? (more…)