Archive for februari, 2011

Viktiga egenskaper har bra chefer?

februari 24, 2011

skyltJag har studerat många olika undersökningar som försökt fånga de viktigaste egenskaperna. Och det är ingen lätt fråga att besvara ”vilka egenskaper som är viktiga för bra chefer”. Du som har följt den här bloggen har läst om vad medarbetare upplever som viktigast.

Personligen röstar jag på närvaro som den viktigaste och kanske svåraste att skaffa sig. Utifrån närvaro i nuet kan en chef möta sig själv och sina medarbetare. Vilket möjliggör allt.

jeanettesoderbergI en artikel i Tidningen Chef säger medarbetarna så här om Jeanette Söderbergs tidigare chef för IKEA Sverige: »När man pratar med Jeanette känner man verkligen att hon är närvarande, att det är mig hon pratar med och att hon inte sitter och tänker på annat«, säger en medarbetare.

Även på butiksgolvet har man noterat Jeanette Söderbergs förmåga att skapa kontakt: »Hon är väldigt lätt att få kontakt med, ser en i ögonen och verkar genuint intresserad«, säger en som har träffat högste chefen under en av hennes dagar på varuhusen.

Vad har man om man inte har närvaro?

Hur kul är det att tala med en frånvarande chef?

Medveten nävaro eller mindfulness är ett förhållningssätt som innebär att man tränar förmågan att vara närvarande i nuet.

Varför leva i nuet? Det är i nuet som vi styr vi våra liv – kontroll över nuet leder till kontroll över våra liv. Det vi uppmärksammar här och nu påverkar tankar, känslor och handlingar. Vi kan styra det vi uppmärksammar och på så sätt kan vi också styra våra tankar, känslor och handlingar.

ogon242x162Fyra hörnstenar inom medveten närvaro:

Observera: att vara uppmärksam på händelser, känslor, tankar och reaktioner.  Att tillåta sig att uppleva nuet. Vad uppmärksammar vi? Vad tar vi in?

Beskriva: att sätta ord på det vi uppmärksammar. Att skilja reaktioner från händelser som dragit igång reaktionerna. Att se tankar och känslor som subjektiva reflektioner över situationer och händelser. Att beskriva sina tankar som tankar och inte som ett faktum eller en verklighet. Detta är bra träning för känsliga människor.

Inte döma: Att uppmärksamma och beskriva utan att döma, det vill säga utan att fastna i värdeomdömen som ”bra” eller ”dålig”. Att uppmärksamma handlingar och konsekvenser. Att istället för att säga eller tänka ”vad hon är vacker” träna på att så objektivt som möjligt beskriva denne persons utseende. Istället för att säga – ”blä, vilken äcklig mat”– säga ”jag tycker inte om spagetti”. Detta är bra för känslokontrollen och för att bryta destruktiva och negativa tankemönster. Många patienter är hårda domare gentemot sig själva och sin omgivning.

Delta: Att delta smidigt och spontant i det som händer. Att fokusera på något utanför sig själv. När man gör grundliga beskrivningar (man kan exempelvis fokusera uppmärksamheten på ett träd och detaljerat beskriva detta) fastnar man inte i negativa tankar. Detta är bra exempelvis vid panikattacker.

sapbubbla1Det luriga med denna beskrivning är att den är av karaktären ”GÖRA” medan närvaro kommer från ”VARANDET” utan göranden. Varför tar jag upp den då? Jo därför träning på ovanstående gör att man som chef tar kommandot över sina tankar och göranden och efter en tid finner sitt varande och närvaro.

Om det inte funkar för dig kan du börja med ett avslappningsband och/eller yoga. Det finnas andra sätt också som är villiga att ”deala” med bruset som ”behöver mediteras” bort.

/Olle Leckne

Annonser

Vad är VDns viktigaste uppgift?

februari 21, 2011

Är du intresserad av att veta vad som står överst på agendan? Fråga din VD!

CB049094En studie har visat att de intervjuade cheferna anser att bra chefer är mer lönsamma och skapar en trivsam kultur där medarbetarna tycker det är roligt att arbeta.

Så här berättade en VD:

”Det viktigaste på kort sikt är att genomföra de strukturella bitarna vi står inför. På lång sikt ska vi bli mer lönsamma genom bättre ledarskap. Det är mina viktigaste uppgifter.”

En annan VD:

”Tyvärr måste jag svara att det är att tjäna tillräckligt mycket pengar så att ägarna är nöjda. Jag måste behålla fokus på det vi ska göra och attvi är lönsamma. JAG TROR DOCK ATT DET BÄSTA SÄTTET ATT KLARA DETTA ÄR ATT LEDA GENOM ANDRA.”

Att leda genom andra överensstämmer med Leckne & Partners definition av ledarskap. Så det är svaret på vad är VDns viktigaste uppgift. …att ikraftsätta sina medarbetare.

Vill du bli en bättre och modigare chef – klicka här!

/Olle Leckne

Vardagsledarskap

februari 17, 2011

Hur gör du hemma?

Servar barnen i soffan?

Barn i rutschbanaHur är dina närmaste relationer?

Framgångrik företagsledare kan vara en fantastisk framsida att visa upp. Men hur nöjd är din fru/partner med ditt ledarskap?

I SvD finns en serie om barn. Så slipper du tjatet var rubriken på första sidan. Tyvärr hittar jag inte artikeln på http://www.svd.se.

Det hjälper att tänka sig in i en situation där barnen är trötta och inte vill klä på sig och gå till dagis/skolan. Hur gör du då?

Det enkla receptet som psykologen och LEDAREN Martin Forster beskriver går ut på ”Fem delar kärlek för varje del tjat”.

Kan det funka i din partnerrelation och på jobbet?

Ja, det kan det, menar jag med stöd av en tidigare artikel som säger att chefer som är föräldrar är bättre chefer.  🙂

/Olle Leckne

Det var inte mitt fel

februari 14, 2011

om konsten att ta ansvar

De finns överallt: Människorna som vägrar ta ansvar.

Som alltid tycks hitta någon, eller något, att skylla på. Är det inte ”samhället”, chefen eller kärlekslösa föräldrar så är det McDonald’s , tobaksindustrin eller banken. För vems fel är det egentligen att mitt äktenskap sprack? Att jag är arbetslös? Överviktig? Slår min fru eller fryser ut min kollega? Det är i alla fall inte mitt.

Det pågår idag en massflykt från ansvar, menar Ann Heberlein, debattör och doktor i etik.

Men att vara människa innebär inte bara rättigheter, utan också skyldigheter. Den främsta av dessa skyldigheter är att ta ansvar för sitt liv, sina val och sina handlingar, i relation till sina medmänniskor och för vår gemensamma framtid.

Detta har avgörande betydelse för ett företags chefer och medarbetare.

  • Vad innebär det att vara ansvarig?
  • Har alla människor förmågan att ta ansvar?
  • Och hur blir man en ansvarig människa?

Läs boken Det Var inte mitt fel av Ann Heberlein och recensionen i SvD

Vi hörs vidare

Olle Leckne

Hinder för chefers effektivitet, psykologiska försvarsmekanismer

februari 1, 2011

För att nämna två hinder för chefers effektivitet: Projicering innebär att vi lägger ansvaret för våra handlingar utanför oss själva. T ex att misslyckas med en prioritering förklarar vi inte med vår oförmåga att säga ”nej” utan med att vi måste ”ställa upp”. problemAtt skylla våra egna misslyckanden på omständigheter är projicering vilket är destruktivt eftersom vi fråntar oss möjligheten att utveckla våra svaga sidor. Oförmågan att säga nej kan vi ändra på medan omständigheterna rår vi inte på.

Rationalisering i psykologisk mening innebär att man skapar rationella argument som försvar för irrationella handlingar. I allmänhet tror vi själva på dessa argument vilket också fråntar oss möjligheten att utvecklas. Det är bättre att acceptera att man inte alltid handlar rationellt och försöka göra något åt det problemet än att lura sig själv och sin omgivning att man är en rationellt handlande människa.

Det finns ingen lätt lösning på personlig effektivitet

Den lösning som finns är att sträva efter ökad medvetenhet om målen, om våra reflexmässiga beteenden och om de egna försvarsmekanismerna.

Ökad medvetenhet är en integrationsprocess där vi medvetet integrerar mål och avsikter med oss själva och låter dessa avsikter styra våra handlingar i stället för att låta omedvetna reflexer ta kommandot. Och detta är svårt.

För att överhuvudtaget lyckas tror jag vi måste se förändringen som ett långsiktigt åtagande mot oss själva och beväpna oss med en stor portion tålamod. Och ett ganska avspänt, men inte slappt förhållande till våra misslyckanden. Förändringar av arbetsvanor är lika svåra som förändring av matvanor och rökvanor.

All utveckling förutsätter personlig utveckling. Personlig utvecklingen kan endast ske i samspel med en annan människa.

Tillsammans med en professionell samtalspartner kan du upptäcka dina blinda fläckar och träna in nya gynnsamma beteenden. Tillsammans med chefcoacher kan en organisation utveckla ökad medvetenhet och nya gynnsamma vanor