Posts Tagged ‘feedback’

Jag märkte att mitt ledarskap inte uppfattades som jag trodde och ville

september 1, 2009

manligakanslorinstangda Att vara ledare är utmanande och roligt, håller nog de flesta med om. Det är dock inte alltid så. Feedback kommer ofta som dåliga överraskningar.

I dagens SvD finns en artikel Män är inte fostrade att prata känslor som illusterar överraskningar som kommer från ”vad man inte vet att man inte vet” dvs det omedvetna. Och då kan man tycka att det blir jobbigt.

Ett annat sätt är att se att nu har jag fått koll på en blind fläck och kan göra något åt den. Här kommer ett citat från en modig man och chef:

– Att stärka sin självkänsla har jag insett är viktigare än att jaga ett resultat- och prestationsbaserat självförtroende.

Självkänslan är en bärande punkt i hela ens självuppfattning. Först när man är trygg i sig själv kan man bli en bra chef som har förmågan att få sina medarbetare att växa i  stället för att kanske i sämsta fall uppleva dem som konkurrenter, säger Tomas Skommevik.

På kursen upplevde han att de flesta männen hade liknande erfarenhet av att vara fast i ekorrhjulet och att man körde på utan att vara riktigt nöjd.

Annonser

Vad påverkar arbetsglädjen?

februari 13, 2009

Att mål är viktiga vet de flesta. Att feedback på framsteg och resultat är en effekt av att sätta upp mål, tänker inte så många på.

En studie inom sjukvården presenterad i Läkartidningen för en tid sedan, uppvisade följande resultat när de anställda fick ange vilka faktorer som påverkade deras arbetsglädje:

arbetsbelastning                                                      3%
ledarskap                                                                   5%
medinflytande                                                          11%
kompetensutveckling                                              28%
arbetsklimat                                                             29%

återkoppling, uppföljning, utvärdering                        31%

feedbackMänniskor måste få besked om hur de lyckas i sitt arbete. De måste få kritik för att växa eller bekräftelse på ett väl utfört arbete. En sådan feed-back förutsätter en vision om vad företaget insatser syftar till. Det finns ingen riktig arbetsglädje om man inte vet att resultatet av mitt arbete direkt eller indirekt kommer andra till del. Man kommer inte att ge sitt yttersta om man inte kan vara stolt över den organisation där man lägger ner sin arbetstid.

(more…)