Posts Tagged ‘usel chef’

Uselt ledarskap, usel arbetsmiljö, usel lönsamhet

november 11, 2010

uselchef_hjärtaErstachef tvingas gå efter ett halvår är rubriken i SvD idag.

Chefen skall under en treårsperiod varit chef för ekonomiavdelningen och under den tiden sade merparten av medarbetarna upp sig. I slutet på 2007 slutade eller omplacerades 24 toppchefer på Ersata Diakoni. Fyra av se klinikchefer sade upp sig i protest mot direktorns ledarstil.

2008 visade sjukhuset 50 Mkr back och hela Diakonisällskapet en förlust på nästan 100 Mkr på en total omsättning på 588 Mkr.

Finns det ett samband mellan ledarskap och resulat?

Absolut. Det går att urskilja vilka chefsbeteenden som är lönsamma och vilka som är kostsamma. I artikeln framgår inte exakt vad som har hänt och inte hänt. Men det behövs inte. Det är klart att verksamheten som har mycket hjärta saknar hjärta i relationerna mellan chef och medarbetare.

Det finns alldeles säkert ett antal ogynnsamma förhållningssätt som hindrar medarbetarna och de som behandlas att säga som det är.   Det krävs mod för att lyfta det osagda.

Det gjordes faktiskt en anmälan till arbetsmiljöverket om ohälsa och en negativ psykisk arbetsmiljö för personalen. ”Det försökte tystas neroch tyvärr hände inget med vår anmälan. Vi skickade brev till samtliga i styrelsen om den katastrofala situationen men vi fick inte ens ett svar en av de tolv som slutade på avdelningen”

Vill du bli en modigare chef?

Det är ett år sedan händelsen. Har du info om ledarskapet och arbetsmiljön nu. Skriv en kommentar

 

 

 
Olle Leckne

Tel 0733905611
Annonser

Är du den gamla typen är chef?

april 9, 2009

hagbardsensitivtet

 Du kanske inte plundrar och skövlar.

Men hur är det med empatin?

Empati betyder medkänsla eller inlevelse, det betecknar i allmänhet en förmåga att föreställa sig själv i en annan människas eller annan levande varelses situation. (more…)