Archive for augusti, 2011

Ledarskap med rädda anställda

augusti 12, 2011

räddanställdFast anställning – fast för sakens skull? Bra för tryggheten. Bra med en förutsägbar återkommande inkomst. Bara att veta vart man skall gå på morgonen.

Det finns många fördelar med anställningsformen, men hur är det med LAS? I alltfler artiklar och debatter lyfts nu nackdelarna.

6 av 10 företag uppger att de har anställda som inte klarar sina arbetsuppgifter. I en undersökning som Novus Opinion har gjort är resultatet illavarslande.

Hur är det med ledarskapet, undviker cheferna att se och utveckla de anställdas potential och kompetens?

Om de anställda inte vågar byta jobb, som undersökningen även visar, då är risken stor att de stannar i sin utveckling.

Troligen är det så att cheferna inte är modiga nog att ta upp situationen med sina anställda utan låter dem jobba kvar utan att utveckla sin kompetens. Det är bevämast så. Men inte effektivast.

Skaffa din mod och bli en bättre chef här!

Annonser

Trivsel gav vinst

augusti 8, 2011

Dålig arbetsmiljö och brist på investeringar i personalen och verksamheten var utgångspunkten.

lenafrejlinLena Frejlin på Compositteknik bytte attityd till personalen och företaget ökade omsättningen med 20% skrivs det om i DI den 30 juli 2009.

Vad gjorde Lena? Hon kastade ljus på det bristande engagemanget och började investera i nya skyddskläder, förändrade arbetsplatser och inredde ett nytt personalrum, införde hälsokontroller och delegerat ansvar.

Hon säger: Jag började med att ändra personalpolitik. Det tyckte jag var viktigast. Hon minns hur skäll och hårda ord från arbetsgivaren förr hade fått anställda att sluta på löpande band.

Nu är företaget trivsamt och det gav pris som årets företagare.

Vill du också öka din trivsel för vinst?

Vill du ha hjälp av proffs – anmäl intresse här

Svensk VD stressar minst

augusti 5, 2011

Svenska företagsledare tillhör de minst stressade av alla världens direktörer, enligt ny undersökning. Den långa svenska semestern är en förklaring.

Enligt Peter Bodin, vd för Grant Thornton, visar tidigare undersökningar låga stressökningar i Sverige.

Det verkar finnas ett samband mellan stressnivåer och BNP. De företagsledare som ligger högt i stresstabellen finns i länder där det förväntas hög tillväxt.

Men också låg tillväxt och dålig ekonomi pressar företagsledarna. Företagsledare i Spanien och Grekland ligger högt i stressligan.

– Företagsledare upplever stress av såväl hög som låg tillväxt, säger Peter Bodin.

Som den största orsaken till den arbetsrelaterade stressen angav 38 procent det ekonomiska klimatet globalt. I Sverige var denna andel bara 18 procent.

Den vanligaste orsaken i Sverige är istället en tung arbetsbörda. 32 procent av de svenska företagsledarna uppgav att det stressade dem.

16 procent av de svenska företagsledarna uppgav sig vara helt stressfria på jobbet.

Min egen tolkning är att svenska chefer tar ansvar för det de kan påverka i större utsträckning och låter sig styras av omständigheter i mindre utsträckning – om det är sant – är svenska chefer båd modigare ochsjälvständigare!

Bli en modigare chef här och umgås med modiga chefer på facebook här

Läs vidare på e24 här

Sommar rebus

augusti 1, 2011

Jag ligger lågt ett tag och klurar på hur det kan vara så här.

Hur är det för dig?

menvswomen

I bloggen om chefer och resultat har vi studerat ledarförebilder och särskilt kvinnliga ledare.  En har vi här samt en artikel om mäktiga kvinnor.

Själv har jag uppfattning om att varje människa har en kvinnlig och en manlig sida eller energi.

Det är värdefullt att förstå vilka beteenden som ger önskade resultat oavsett om de uppfattas som typiskt kvinnliga eller manliga.