Posts Tagged ‘risk’

Flygplan lyfter bäst i motvind

mars 14, 2011

Man menas med risk egentligen?

hoppandefiskEn googlesökning ger 304,000,000 träffar. Så det finns en hel del skrivet och tyckt om risk. Chans ger 6,050,000 träffar.

Wikipedia säger att Risk är ett mått på de negativa konsekvenserna av en framtida händelse. Motsatsen, ett mått på de positiva konsekvenserna kallas för chans.

Personligen gör jag skillnad på risk och problem/skada. Risk är är inte problemet utan bara en sannolik skada på samma sätt som chans är en sannolik vinst. För chans är sannolikheten tydligare, det kanske har med lotterivinster att göra, risk däremot skapar rädsla och en viss maktlöshet hos människor. Onödigt eftersom huvuddelen av vardagssituationerna går att påverka till skillnad från lotterier.

Risk och chans går hand i hand.

  • Ju större risk man är beredd att ta desto större belöning.
  • Man kan inte helt eliminera risk.
  • Men man kan ändra sitt förhållningssätt till risk (och chans)

Skilj på rädsla och fara

(more…)

Annonser

Om att ta rätt risk

augusti 7, 2009

MarianneSMarianne Samuelsson, den sparkade landshövningen tog ett beslut och stod på sig (få vågar protestera).

Det hade kunnat vara ett gott chefsbeteende om det inte varit så att den risk hon tog hade olagliga konsekvenser (SvD). I fråga om strandskyddet på gotland blev det dessutom en principfråga.

Som representant för regeringen blir kostnaden för att göra fel och stå på sig dyrbar (SvD)

Det som hedrar Marianne är att hon inte gick till tokförsvar som t ex ”varför skall bara jag hängas Wanja”,  eller ”jag har inte gjort något fel Wallhager”.  Läs mer om att våga misslyckas

Livsförändrande ledarskap

februari 4, 2009

Nu skall jag gå in på fördelarna med att vara pessimist!

Eller rättare sagt att klargöra värsta möjliga utfall.

avsatsAtt göra, elller inte göra? Att försöka, eller inte försöka? Det är frågan.

De flesta människor väljer att säga nej och vara passiva, oavsett om de ser sig som modiga eller ej.

Osäkerhet med risken för misslyckande är så skrämmande. De flesta väljer att vara olyckliga före att välja osäkerhet.

”Om du avsätter ett antal dagar i ditt liv där du lever med en lägre levnadsstandard och livskvalitet. Det vill säga vara nöjd med slitna och smutsiga kläder, blodpudding och att ta buss i stället för bil. (more…)