Posts Tagged ‘egenskaper för bra chefer’

Det är inte säkert att ledarkulturen i privata sektorn är målet

juli 21, 2009

Det finns många uppfattningar om vad som är en god ledarstil och ett gott ledarskap. En uppfattning är att chefer i den privata sektorn är bättre än de i den offentliga.

vilstolarI SvD idag skrivs om en undersökning som visar på ett annat perspektiv, där chefer i den offentliga sektorn visar sig vara mer innovativa, strategiskt tänkande och långsiktiga.

Det som visar vara utmärkande för privata sektorn chefer är inte oväntat att de är resultatorienterde, kommunikativa och riskbenägna. Cheferna i offentlig sektor skall enligt undersökningen som rekryteringsbolaget Hudson gjort agera mer lånsiktigt, vara mer kreativa och mer närvarande som ledare.

Det är givetvis farligt att generalisera en hel sektor eftersom den består av individer som är lika unika. Ledarskapet är personligt. Ledarkulturen är dock viktig för det är inom den som chefsskap ledarstilar utvecklas. Du blir genomsnittet av de du umgås mest med. Goda förebilder har förstås stor betydelse. Och det fins goda förebilder inom offentliga sektorn och då tänker jag på länspolismästaren Carin Götblad. Här kan du läsa mer om henne som modig chef.

Annonser

Vilka egenskaper är viktiga för bra chefer?

mars 18, 2009

skyltJag har studerat många olika undersökningar som försökt fånga de viktigaste egenskaperna. Och det är ingen lätt fråga att besvara ”vilka egenskaper som är viktiga för bra chefer”. Du som har följt den här bloggen har läst om vad medarbetare upplever som viktigast.

Personligen röstar jag på närvaro som den viktigaste och kanske svåraste att skaffa sig. Utifrån närvaro i nuet kan en chef möta sig själv och sina medarbetare. Vilket möjliggör allt.   

(more…)

Bra eller inte så bra chefer

december 4, 2008

Att det är skillnad förstår vem som helst.

Jag intresserar mig för vad som händer runt chefer. Av 3,9 miljoner anställda i Sverige är uppskattningsvis en halv miljon chefer/ledare. SCB uppskattar antalet chefer inom ledningsarbete bara på övergripande nivå till närmare 220 000.

Innebär bra chefer bättre resultat?

Enligt en undersökning fanns det 50% bra chefer i de intervjuade organisationerna.  Först undrade jag varför det är så. Det kan vi återkomma till lite senare.

Går det att sätta pengar på bra chefers insatser?

 Ja, det är klart det går, menar jag. Det går att sätta pengar på i stort sett allt.  En del vill ha det så. Andra inte. Hur som helst kan det vara bra att hitta mätbarheter.  För företag och ägare till företag kan det vara särskilt intressant att undersöka chefers lönsamhet.

Otäckt tydligt

Samtliga av de intervjuade cheferna menade att bra chefer är lönsammare.  

pengatrappa140x100Alla kunde inte bevisa det med siffror, så då fick man hitta exempel i verksamheten där man kunde jämföra en bra chefs utfall mot en mindre bra chef med samma arbetsuppgifter. Och då blev det otäckt tydligt.