Archive for the ‘Enastående ledarskap’ Category

Svensk VD stressar minst

augusti 5, 2011

Svenska företagsledare tillhör de minst stressade av alla världens direktörer, enligt ny undersökning. Den långa svenska semestern är en förklaring.

Enligt Peter Bodin, vd för Grant Thornton, visar tidigare undersökningar låga stressökningar i Sverige.

Det verkar finnas ett samband mellan stressnivåer och BNP. De företagsledare som ligger högt i stresstabellen finns i länder där det förväntas hög tillväxt.

Men också låg tillväxt och dålig ekonomi pressar företagsledarna. Företagsledare i Spanien och Grekland ligger högt i stressligan.

– Företagsledare upplever stress av såväl hög som låg tillväxt, säger Peter Bodin.

Som den största orsaken till den arbetsrelaterade stressen angav 38 procent det ekonomiska klimatet globalt. I Sverige var denna andel bara 18 procent.

Den vanligaste orsaken i Sverige är istället en tung arbetsbörda. 32 procent av de svenska företagsledarna uppgav att det stressade dem.

16 procent av de svenska företagsledarna uppgav sig vara helt stressfria på jobbet.

Min egen tolkning är att svenska chefer tar ansvar för det de kan påverka i större utsträckning och låter sig styras av omständigheter i mindre utsträckning – om det är sant – är svenska chefer båd modigare ochsjälvständigare!

Bli en modigare chef här och umgås med modiga chefer på facebook här

Läs vidare på e24 här

Annonser

Tid för reflektion

juni 29, 2011

avvecklinglrutvecklingTa några steg tillbaka.

Stig in i en helikopter och betrakta det som händer runt dig från ett nytt perspektiv.

Ja, hur ser ditt liv och ditt ledarskap ut då?

Ju bättre chef du är … säger Ernst Billgren

maj 25, 2011

"Ju bättre chef du är, desto mer lutar sig medarbetarna mot dig. Då blir du samtidigt en maxgräns för hur bra saker kan bli"

Konstnären Ernst Billgren Bokaktuell med Vad är konst 2, intervjuas i Chef om hur man når framgång.

Luta eller sträcka på sig

..såvida inte ditt ledarskap gör att medarbetarna sträcker på sig och står stadigt- den typen av ledarskap kallar jag Empowerment, eller ikraftsättande.

Foto: YVONNE ÅSELL/Scanpix

Vill du bli en modigare och lönsammare chef – klicka här?


									

Varför det är svårt att fokusera och vad du kan göra åt det

maj 12, 2011

Distraktioner är inte bara frustrerande, de kan vara utmattande.

När du kommer tillbaka till ditt fokus efter en störning har din förmåga att vara fokuserad gått ner ännu mer eftersom du har ännu mindre glukos tillgängligt.

Att byta fokus tio gånger i timmen (en studie visade att människor på kontor bytte fokus så ofta som 20 gånger i timmen) gör att din produktivt tänkande tid är bara en bråkdel av vad som är möjligt.

En sak du kan kan göra åt din fokus som chef är att göra dig fri från den inverkan den inre dialogen har på dig och din energi.

Detta görs inte i en handvändning så då kan du ta hjälp av en coach.

Ring mig 0733 9056111 och  besök http://www.olleleckne.se eller http://www.lecknepartners.se för mer informationHur vara en bra chef i dåliga tider?

maj 3, 2011

I tidigare inlägg har vi kunnat konstatera att inte alla chefer är lämpliga att leda i motvind.

big-dogI Harvard Business Review skriver Robert Sutton, management professorn om How to be a good boss in a bad economy:

1. När vi få makt blir vi mer självuppfyllda och mindre lyhörda för andras behov.

2. Samtidigt har personalen ett större behov av uppmärksamhet vilket riktas mot chefen i kristider.

Problem uppstår när personalen söker riktning och bekräftelse från chefen medan chefens uppmärksamhet är på annat håll.

Här kommer några handfasta steg: Skaffa dig mod och bli en bättre chef och läs även gårdagens inlägg, säg vad du tycker och se dina medarbetare i ögonen. Och se upp för blinda fläckar här.

En bra chefs rofyllda varande

april 18, 2011

vandring…kommer från att han/hon lever i en värld där ingenting är fel.

En rädd chef behöver alltså ge upp tolkningen att det är någonting fel.

Så fort ”det är någonting fel” för det med sig rädslor hos andra med projektioner och reaktioner vilket givetvis kostar på.

Mycket av fokus för chefsutvecklingen i Sverige handlar om beteenden, och det går naturligtvis att få bättre resultat genom att ändra beteenden. Det som är underskattat är att upptäcka att görandet är en konsekvens av varandet.

Så en av de absolut viktigaste egenskaperna för en bra chef är att lära siga vara autentisk i sitt varande.  I all enkelhet kan det betyda att vara sig själv. Det ger en rofylld och effektiv miljö på arbetsplatsen.

Se framåt där har du framtiden

april 12, 2011

Jag undrar hur många som ser framåt egentligen?

hattarlyseFörenklat tror jag mig se två typer av människor i samhället.

1. De som  följer med strömmen. De funderar inte alltför mycket över vart de vill, och följer in någon mening minsta motståndets lag ungefär som ett löv som flyter nedför en å.  De kan leva ett lyckligt liv utan att kämpa, för de har inte valt sitt mål i framtiden.

2. De som simmar uppför strömmen, som laxar. De har tagit ut riktning och mål och gör allt vad de kan för att lära, uppleva och uppnå. De kanske säger att bara döda laxar flyter nedför forsen för de är så övertygade om att meningen med livet är att sätta ut mål och nå dem. De är lyckligast när det händer saker som de själva orsakat. De skapar det liv de vill leva.

Vad ser du framemot? Vad får dig att gå upp på morgonen?

De chefer som kan skapa en magnetisk framtid för sig själva och sina medarbetare är ledare.

PS finns det en tredje väg?

Nya stjärnor behövs

januari 3, 2011

..på finanshimlen är en rubrik i dagens SvD Näringsliv som handlar om att många kända ledare försvann förra året såsom Carl-Henrik Svanberg och Mats Qviberg. Nya förebilder behövs.

Bra kvinnliga ledarförebilder saknas

Det finns massor med ambitiösa och framgångrika kvinnor, och jag har haft förmånen att coacha några av dem. Det uppstår  problem med att hitta lämpliga kvinnliga förebilder. Såväl i Sverige som i världen. Jag googlade på ”kvinnliga förebilder” och då kommer det inte upp så många träffar. Jag menar…. Marie Curie från 1903 är bra … men det är för länge sedan, eller hur.

Hjälp oss hitta fler svenska kvinnliga ledare som kan fungera som förebilder.

Shortcut har gjort en lista av unga som är på väg fram men jag har inte hittat någon lista med tyngre och mer etablerade ledare.

Passion for business utser varje år de bråkigaste kvinnorna. Läs i Aftonbladet.

Förra året såg bråkiga listan ut så här.

Och så här ser en gammal topplista ut för ledare.

Mina favoriter just nu är entreprenören Karin Bodin som leder familjeföretaget Polarbröd. Jag har bara träffat henne kort men hon utstrålar modernt kvinnlig ledarskap och Jessica Löfström som gjort fina resultat i en mansdomenrad miljö.

En gemensam röd tråd för de flesta är mod.

Det är modet som göra att ledarna stiger fram och blir förebilder för att de står för något eget och inte låter sig påverkas alltför mycket av vad andra tycker eller normen i svenskt näringsliv. Och här har vi nog den fallgrop som många unga kvinnliga ledare faller i. Svenskt näringslivstoppar rekryteras nämligen huvudsakligen på de gamla normerna som är manliga. Och de som väljer nya män är män.

Vill du bli modigare chef klickar du här och får även info om varför modiga chefer är lönsammare.

Gott nytt år med nya möjligheter och kom gärna med fler tips om kvinnliga ledarförebilder

Olle Leckne

Ledartränare och coach

Tel 0733 905 611

Delar du eller är du upprörd?

november 5, 2010

Om känner att du behöver säga något och inte gör det i en grupp så ökar upprördheten i gruppen.

Igår fick jag tillgång till intressanta forskningsrön gällande hjärnan som kan ha stor betydelse för dig som chef.

I korthet handlar det om att man har kunnat mäta upprördheten hos människor.

Vid undersökningar kom man fram till några saker som påverkar upprördheten i gruppen.

Om en eller flera personer delar med sig av vad det tänker och känner minskar upprördheten i gruppen. En möjlig tolkning är att det betyder att personer som håller tillbaka binder upp energi men att resten av gruppen känner på sig detta och blir upprörda. (Och den tillbakahållna energin brukar komma ut förr eller senare, eller hur?)

Vad betyder detta för dig som chef?

Att skapa ett klimat som gör det inte bara möjligt utan vandemässigt uppmuntrar till delningar där medarbetarna ”säger som det är” utan att bli bestraffade. Ibland är det fråga om att ventilera och ibland är det för att bli bekräftad och ibland för att upptäcka att ens synsätt är ogynnsamt. Vilket ger individen och gruppen möjligheten att gilla läget jobba från hur det är snarare än en massa missförstånd.

Chefer som tilllåter att medarbetare delar med sig av sig ”hur världen ter sig för dem” är mer produktiva  pga av de och gruppen är inte störs av upprördheten. Mer produktiv i detta avseende betyder mycket lönsammare.

Det mest intressanta, som jag ännu ej sett stöd för i hjärnforskningen, men som har gott om stöd för i verkligheten är att  hur verkligheten ter sig för dem står i direkt relation till deras prestanda.

Hur skall man veta ”hur världen ter sig” och därmed förstå medarbetares prestanda?

Hur världen ter sig uttrycks i språket när människor delar med sig.

Vill du veta mer se videofilmer om vad som skiljer bra chefer från mindre chefer här

Omedvetna signaler värdefulla för chefer

november 3, 2010

I denna blog intresserar vi oss för chefer och resultat. Och givetvis är det intressant att upptäcka signaler som är värdefulla för chefer och som skapar ökad lönsamhet.

Ökad lönsamhet har ägarna av verksamheter tittat efter så länge företag funnits.  Hittar chefer i dagens samhälle fler och bättre resultat i xls arken?

Javisst, men konkurrensen gör att det inte längre räcker att studera de ekonomiska flödena i verksamheten för att öka lönsamheten.

Chefer som förstår hur människor fungerar OCH hur ekonomi fungerar börjar bli efterfrågade

Forskning kring mätning av upprördheten i grupper gör det möjligt för chefer att reflektera över sitt beteende: Ökar eller minskar min ledarstil upprördheten? Vilken typ av upprördhet är gynnsam?

Här kommer ett videoklipp med Alex Pentland som delar med sig av hur betydelsefulla de omedveta signalerna som människor (och affärsplaner!) skickar ut:

Klicka här om du vill bli en modigare och känsligare chef som uppfattar de subtila signaler som verkligen gör skillnad?

Läs också om att det är viktigt att säga ifrån på jobbet – annars kan du dö!