Posts Tagged ‘inflytande’

Makt och inflytande

maj 10, 2009

detarvisomtagitmaktenTidigare har vi studerat kvinnor och makt och moderna kvinnliga förebilder  som främst använder inflytande.

I Fokus ranking av makt klättrar nu flera personer som inte har så stor formell makt.

Dock är det inte helt lätt att urskilja de som är bäst på att influera skiljt från de som använder sin formella makt att bestämma. Eftersom de som är skickliga på att få som de vill också får formell makt.

I Veckans Affärer hävdar kvinnorna till vänster att det tagit makten. Det syns ännu inte i rankingen. Att ta ledarskap är en bra början.

Annonser

Margot Wallströms ledarstil

mars 24, 2009

margotwEn charmig kommunikatör.
Öppen, informell och resonerande. Är inte en chef som pekar med hela handen.

Fokuserad och närvarande i diskussioner.

Bra på att känna av stämningar i gruppen. Dålig på att säga nej

Vad är en ledarstil?

(more…)

Nu tar kvinnorna för sig

mars 11, 2009

Jag har under en tid läst om kvinnans kamp för ökat inflytande och makt i näringslivet.

annaTidigare har Bråkenhielm lanserat listan här med 549 kvinnliga styrelsekandidater, svårare än så var det inte.

Kvinnor i styrelserna är lönsammare enligt forskningsrapport omskriven i DN – skillnaden är så stor som 93%

I morse skriver City om att nu tar kvinnorna makten – en typisk rubrik för att skapa dramatik. Min åsikt är att det handlar naturligtvis om att kvinnor vill ha det som uppfattats som framgångsrikt STATUS OCH MAKT. Fallgropen är att göra det på männens villkor och bara sakens skull. En styrelse och vilken verksamhet som helst mår bäst av mångfald och en hög standard oavsett kön.

Risken är att kvinnor som gör karriär och söker makt blir sårbara eftersom de är chefer (använder sig huvudsakligen av organisatorisk makt att bestämma över andra) och inte ledare. Det är ju inte makten i sig som gör skillnaden är hur man/kvinna skaffar sig inflytande och skapar det man/kvinna/styrelse/verksamhet/team vill uppnå. 

(more…)