Posts Tagged ‘kvinnliga chefers drivkrafter’

Fler kvinnor får och tar chansen?

mars 15, 2010

Maud Olofsson kritiserar börsbolagen för att de tar in för få kvinnor i styrelserna. Samtidigt råder det gubbvälde inom regeringskansliet.

21% av styrelseplatserna i börsbolag innehas av kvinnor. En del börsbolag väljer in fler kvinnor som tex Skanska och Saab.

Över 60 procent av cheferna på regeringskansliet är män.

En SvD-granskning visar att i fjol var första gången på 20 år som andelen kvinnliga chefer inte ökade.

Mona Sahlin lovade häromdagen att det blir kvotering om S kommer till makten. Läs mer inlägg i denna blogg:

Livet som kvinnligt styrelseproffs

Noll kvinnor

Kvinnomakt är också ägarmakt

Nu tar kvinnorna för sig

Annonser

Nu tar kvinnorna för sig

mars 11, 2009

Jag har under en tid läst om kvinnans kamp för ökat inflytande och makt i näringslivet.

annaTidigare har Bråkenhielm lanserat listan här med 549 kvinnliga styrelsekandidater, svårare än så var det inte.

Kvinnor i styrelserna är lönsammare enligt forskningsrapport omskriven i DN – skillnaden är så stor som 93%

I morse skriver City om att nu tar kvinnorna makten – en typisk rubrik för att skapa dramatik. Min åsikt är att det handlar naturligtvis om att kvinnor vill ha det som uppfattats som framgångsrikt STATUS OCH MAKT. Fallgropen är att göra det på männens villkor och bara sakens skull. En styrelse och vilken verksamhet som helst mår bäst av mångfald och en hög standard oavsett kön.

Risken är att kvinnor som gör karriär och söker makt blir sårbara eftersom de är chefer (använder sig huvudsakligen av organisatorisk makt att bestämma över andra) och inte ledare. Det är ju inte makten i sig som gör skillnaden är hur man/kvinna skaffar sig inflytande och skapar det man/kvinna/styrelse/verksamhet/team vill uppnå. 

(more…)