Posts Tagged ‘VD’

VDar får bara en chans

juni 9, 2011

På temat vad det är som gör en bra ledare har SvD skrivit om hur det ser för svenska börsvd:ar

Enligt en undersökning visar det sig att av de som tillträdde en vd-post på världens 2500 största börsbolag mellan åren 2000 och 2009 hade bara 10 procent tidigare erfarenhet av ett publikt vd-jobb.

Rapporten visar att omsättningstakten av vd:ar under de senaste fem åren har varit större i Europa än i USA. Framförallt har många fler fått lämna sina positioner ofrivilligt. Det är ett trendbrott eftersom USA traditionellt betraktas som en tuff miljö för högsta chefen.

Att vd:arna i de största bolagen saknar tidigare erfarenhet av det högsta exekutiva jobbet har också sin förklaring. Bakgrunden är att runt 80 procent rekryteras internt.

Den här rapporten säger alltså inte så mycket omVDn egenskaper utan att han/hon mer sparkas som ett resultat av omständigheterna(!).

Går fint?

OlleLeckne.se

Annonser

Vad är VDns viktigaste uppgift?

februari 21, 2011

Är du intresserad av att veta vad som står överst på agendan? Fråga din VD!

CB049094En studie har visat att de intervjuade cheferna anser att bra chefer är mer lönsamma och skapar en trivsam kultur där medarbetarna tycker det är roligt att arbeta.

Så här berättade en VD:

”Det viktigaste på kort sikt är att genomföra de strukturella bitarna vi står inför. På lång sikt ska vi bli mer lönsamma genom bättre ledarskap. Det är mina viktigaste uppgifter.”

En annan VD:

”Tyvärr måste jag svara att det är att tjäna tillräckligt mycket pengar så att ägarna är nöjda. Jag måste behålla fokus på det vi ska göra och attvi är lönsamma. JAG TROR DOCK ATT DET BÄSTA SÄTTET ATT KLARA DETTA ÄR ATT LEDA GENOM ANDRA.”

Att leda genom andra överensstämmer med Leckne & Partners definition av ledarskap. Så det är svaret på vad är VDns viktigaste uppgift. …att ikraftsätta sina medarbetare.

Vill du bli en bättre och modigare chef – klicka här!

/Olle Leckne