Archive for november, 2010

Kostar det mer att tala sanning?

november 29, 2010

Kostar det mer att tala sanning eller kostar det mer att ljuga?

Om man vill tro på den studie som några psykologer från Harvard nyligen genomfört är det en större utmaning att tala sanning för någon som är van vid att ljuga.

Vad betyder i så fall det för dig som chef?

En aspekt är självkontroll och hur personer resonerar när det väljer om de skall tala sanning eller ljuga. Harvard undersökningen som det skrivs om i Tidningen Dagens Ledare var egenligen ett spel;

kostardetatttalasanning”Efter varje spelomgång fick deltagarna rapportera om de hade gissat rätt på svaret – men bara efter att de fått reda på vilket svar som var det rätta. Om det svarade rätt vann de pengar. Under tävlingen mätte man deltagarnas hjärnaktivitet. Forskarna var speciellt intresserade av aktiviteten i hjärnan för området som styr självkontroll.

Ganska snabbt fann de att personer som i allmänhet är ärliga inte heller uppvisade någon större skillnad i området för självkontroll när de visade samma naturliga behov av att vara sanningsenliga även under en frågetävling. Att vara sanningsenlig verkade vara en automatisk process, menade forskarna.

Desto knivigare blev situationen för de som i allmänhet tenderar att tänja lite på sanningen då och då. För dem visade det sig att det krävdes en hel del självkontroll för att INTE ljuga. Samma ansträngning som det är för någon som motstår en frestelse eller som försöker undvika ett automatiserat beteende. De deltagare som i livet tenderade att då och då ljuga var alltså tvungna att medvetet motstå frestelsen att inte ljuga under frågetävlingen.”

Är det lönsamt att tala sanning? Det verkar kosta mindre  i alla fall. Den kan vara skönt att veta.

/Olle

Annonser

Gå på känslospaning i ditt chefskap

november 24, 2010

Känslor i ditt chefskap?

Är det viktigt att ha känslor och förstå känslor i sitt chefskap? Är känslospaning något chefer skall ägna sig åt?

känslorichefskapDet är nog ingenting man lär ut på traditionella chefskurser. Där handlar det mer om att leda och fördela arbetet.

I SvD blev talar man om att känslorna är livets GPS. Så Anna Kåver, psykolog, menar att man kan gå på känslospaning i sitt inre för att hitta lugn stormen. Min analys är att det definitivt finns behov bland alla chefer som har ökade påfrestningar i krisen och de vore rätt så hjälplösa utan förmågan att känslospana.

Jag har sett flera chefer och inte minst medarbetare som till och med kan blivit som små barn. Känlsospaningen skulle tex kunna hjälpa chefen att skilja de barnsliga känslorna från de vuxna. Eller egentligen hjälpa chefen att vara vuxen och inte barn i mötet med andra.

Låter det konstigt? Kolla runt dig på arbetsplatsen så kommer du bli förvånad hur många som faktiskt beter sig som barn.

Listorna på bra och dåliga chefer, Margot i topp

november 19, 2010

margot_wMargot Wallström är Sveriges bästa chef och Michael Bindefeldt sämst av de kända cheferna.

VILL DU BLI EN BÄTTTRE CHEF?

Tidningen Chef har betygsatt några av Sveriges mest kända chefer. Varje egenskap har betygsatts på en skala från ett till fem och maximal poäng är 40. Här är de 10 mest hyllade kända cheferna.

ci 1. Margot Wallström, vice EU-president, 37 poäng.

ci 2. Carl-Henrik Svanberg, koncernchef Ericsson, 36 poäng.

ci 3. Anders Björck, landshövding, 35 poäng.

ci 4. Björn Eriksson, landshövding, 35 poäng.

ci 5. Carl Bennet, industriledare, 35 poäng.

ci 6. Otto Sjöberg, Expressen chefredaktör 34 poäng.

ci 7. Jan Eliasson, utikesminister, 33 poäng.

ci 8. Sven-Göran ”Svennis” Eriksson, förbundskapten England, 33 poäng.

ci 9. Robert Aschberg, vd Strix Television, 33 poäng.

ci 10. Thomas Berglund, koncernchef Securitas, 31 poäng.

Källa: Chef (-) (more…)

Dåligt ledarskap är världens största hållbarhetsproblem

november 16, 2010

dåligt ledarskapLedarskap är orsaken till allt. Dåligt ledarskap att det som önskar hända inte händer. Ta till exempel klimatmötet i Köpenhamn.

En riktig ledarutmaning att få många nationer att gå med på att skära ned sina utsläpp vilket kostar massor på olika sätt. Alla (i stort sett) förstår att det behövs uppoffringar, men är målet viktigare än motstånden?

Om inte världens ledare lyckas blir det ett problem långt större än för klimatet.

Cecilia Malmström ny EU kommissionär

Vad kan du göra för att bidra till ett gott ledarskap?

VILL DU BLI EN MODIGARE CHEF?

Uselt ledarskap, usel arbetsmiljö, usel lönsamhet

november 11, 2010

uselchef_hjärtaErstachef tvingas gå efter ett halvår är rubriken i SvD idag.

Chefen skall under en treårsperiod varit chef för ekonomiavdelningen och under den tiden sade merparten av medarbetarna upp sig. I slutet på 2007 slutade eller omplacerades 24 toppchefer på Ersata Diakoni. Fyra av se klinikchefer sade upp sig i protest mot direktorns ledarstil.

2008 visade sjukhuset 50 Mkr back och hela Diakonisällskapet en förlust på nästan 100 Mkr på en total omsättning på 588 Mkr.

Finns det ett samband mellan ledarskap och resulat?

Absolut. Det går att urskilja vilka chefsbeteenden som är lönsamma och vilka som är kostsamma. I artikeln framgår inte exakt vad som har hänt och inte hänt. Men det behövs inte. Det är klart att verksamheten som har mycket hjärta saknar hjärta i relationerna mellan chef och medarbetare.

Det finns alldeles säkert ett antal ogynnsamma förhållningssätt som hindrar medarbetarna och de som behandlas att säga som det är.   Det krävs mod för att lyfta det osagda.

Det gjordes faktiskt en anmälan till arbetsmiljöverket om ohälsa och en negativ psykisk arbetsmiljö för personalen. ”Det försökte tystas neroch tyvärr hände inget med vår anmälan. Vi skickade brev till samtliga i styrelsen om den katastrofala situationen men vi fick inte ens ett svar en av de tolv som slutade på avdelningen”

Vill du bli en modigare chef?

Det är ett år sedan händelsen. Har du info om ledarskapet och arbetsmiljön nu. Skriv en kommentar

 

 

 
Olle Leckne

Tel 0733905611

Viktigt säga ifrån på jobbet

november 9, 2010

Ja det är viktigt att säga ifrån på jobbet och hemma. Det gäller att ta hand om stressen innan den lagras upp och tär. Enklast är därför att säga som det är. Man kan kalla det att ”städa” direkt så det inte blir så smutsigt att det som är jobbigt (i relationer och kommunikationer) på jobbet kan ge upphov till sjukdomar.

I artikeln UPPDÄMD JOBBSTRESS DÖDAR finns otäcka resultat av stressforskningen.

Se alltså upp om du har svårt att säga ifrån på jobbet när du blivit illa behandlad, varnar svenska stressforskare. Det kan fördubbla din risk att få hjärtinfrakt, åtminstone om du är man.

Vill du bli modigare?


Allt går tillbaka till ruta ett

november 7, 2010

Tidigare har vi skrivit om uselt ledarskap och usel lönsamhet. Nu avgår styrelsens ordförande för Ersta Diakoni som säger så här

Hon är förvånad över de brister som hon sett hos såväl styrelsen som ledningen för Ersta Diakoni. Allt går nu tillbaka till ruta ett.

–Jag brann för att få jobba med Ersta, men jag var inte medveten om hur förändringsobenägna man var. Man vill inte se över anställningsvillkor, löner, avtal, lägenheter och andra förmåner eller röra i organisationen. Jag förstår heller inte varför all personal på Ersta har fått gå igenom ett värdegrundsarbete förutom styrelsen och ledningen. Med den kristna grundsyn som ska finnas borde det ha omfattat även dem, säger Kristina Axén Olin.

Hur gör man i en situation som denna? Skaffa dig info om hur du kan bli modigare och lönsammare här.

Många gånger handlar det om det osagda. Det är som det ligger en flodhäst på bordet. Alla ser den men igen säger något. Men den är i vägen för inte bara effektiviteten utan också möjligheten till autentiska relationer som utmärks av förtroende.

För att trygga de som har anhöriga på Ersta, som jag, så vill jag meddela att människorna som vårdas möts med respekt och omtanke. Så det förefaller vara ett ledningsproblem som ännu inte alltför häftigt har drabbat de viktigaste intressenterna. Skönt, eller hur? Men hur länge, vet vi inte.

Nu har det gått ett år sedan händelsen. Kan du har någon info om ledarskapaet och arbetsklimatet. Skriv en kommentar!

/Olle

Delar du eller är du upprörd?

november 5, 2010

Om känner att du behöver säga något och inte gör det i en grupp så ökar upprördheten i gruppen.

Igår fick jag tillgång till intressanta forskningsrön gällande hjärnan som kan ha stor betydelse för dig som chef.

I korthet handlar det om att man har kunnat mäta upprördheten hos människor.

Vid undersökningar kom man fram till några saker som påverkar upprördheten i gruppen.

Om en eller flera personer delar med sig av vad det tänker och känner minskar upprördheten i gruppen. En möjlig tolkning är att det betyder att personer som håller tillbaka binder upp energi men att resten av gruppen känner på sig detta och blir upprörda. (Och den tillbakahållna energin brukar komma ut förr eller senare, eller hur?)

Vad betyder detta för dig som chef?

Att skapa ett klimat som gör det inte bara möjligt utan vandemässigt uppmuntrar till delningar där medarbetarna ”säger som det är” utan att bli bestraffade. Ibland är det fråga om att ventilera och ibland är det för att bli bekräftad och ibland för att upptäcka att ens synsätt är ogynnsamt. Vilket ger individen och gruppen möjligheten att gilla läget jobba från hur det är snarare än en massa missförstånd.

Chefer som tilllåter att medarbetare delar med sig av sig ”hur världen ter sig för dem” är mer produktiva  pga av de och gruppen är inte störs av upprördheten. Mer produktiv i detta avseende betyder mycket lönsammare.

Det mest intressanta, som jag ännu ej sett stöd för i hjärnforskningen, men som har gott om stöd för i verkligheten är att  hur verkligheten ter sig för dem står i direkt relation till deras prestanda.

Hur skall man veta ”hur världen ter sig” och därmed förstå medarbetares prestanda?

Hur världen ter sig uttrycks i språket när människor delar med sig.

Vill du veta mer se videofilmer om vad som skiljer bra chefer från mindre chefer här

Omedvetna signaler värdefulla för chefer

november 3, 2010

I denna blog intresserar vi oss för chefer och resultat. Och givetvis är det intressant att upptäcka signaler som är värdefulla för chefer och som skapar ökad lönsamhet.

Ökad lönsamhet har ägarna av verksamheter tittat efter så länge företag funnits.  Hittar chefer i dagens samhälle fler och bättre resultat i xls arken?

Javisst, men konkurrensen gör att det inte längre räcker att studera de ekonomiska flödena i verksamheten för att öka lönsamheten.

Chefer som förstår hur människor fungerar OCH hur ekonomi fungerar börjar bli efterfrågade

Forskning kring mätning av upprördheten i grupper gör det möjligt för chefer att reflektera över sitt beteende: Ökar eller minskar min ledarstil upprördheten? Vilken typ av upprördhet är gynnsam?

Här kommer ett videoklipp med Alex Pentland som delar med sig av hur betydelsefulla de omedveta signalerna som människor (och affärsplaner!) skickar ut:

Klicka här om du vill bli en modigare och känsligare chef som uppfattar de subtila signaler som verkligen gör skillnad?

Läs också om att det är viktigt att säga ifrån på jobbet – annars kan du dö!