Archive for the ‘Lönsamhet som resultat av bra chefer’ Category

Modigare chefskap ger bättre resultat…

januari 13, 2012

Hej, det var ett tag sedan vi hördes av.

Kanske har du reflekterat över ditt mod. Kanske inte.

Att våga göra nytt – att gå utanför sin komfort zon – som att säga emot majoriteten och stå för sin egen uppfattning – det är att vara modig.

Mod kan också krävas för att sluta göra saker du som chef brukar göra.

Att sluta motivera sina medarbetare kan kräva mod och tålamod. För de flesta chefer som är kraftfulla och initiativrika är det rena tortyren. Att våga lita på medarbetarna. Att inte ingripa när det ser ut att kunna bli fel. Fallgropen är att vilja kontrollera. Och det svåra är att sluta styra och ställa.

Gå på seminariet Sluta motivera dina medarbetare – och få kraft genom att ge större ansvar till dina medarbetare.

Klicka här för att se videon där Karin Tenelius som vänt många företag och uppnått spektakulära positiva resultat berättar en del av hemligheterna med självgående medarbetare.

Modiga Chefer har startat samarbete med Tuff Ledarskapsträning och inbjuder till populära frukost seminarium i Stockholm Göteborg och Malmö vid olika tidpunkter.

Ta chansen att anmäla dig nu – det är kostnadsfritt.

Vi hörs vidare/Olle Leckne Tel 0733 905611 http://www.ModigaChefer.se

Relevant för Ledarskapsutveckling, ledarutveckling, chefutveckling, chefsutveckling, coachande ledarskap, grupputveckling, modig chefsträning, ledarskapsutbildning, ledarutbildning, chefutbildning, medarbetarskap, arbetsklimat, konflikthantering, human resoursces.
Annonser

Trivsel gav vinst

augusti 8, 2011

Dålig arbetsmiljö och brist på investeringar i personalen och verksamheten var utgångspunkten.

lenafrejlinLena Frejlin på Compositteknik bytte attityd till personalen och företaget ökade omsättningen med 20% skrivs det om i DI den 30 juli 2009.

Vad gjorde Lena? Hon kastade ljus på det bristande engagemanget och började investera i nya skyddskläder, förändrade arbetsplatser och inredde ett nytt personalrum, införde hälsokontroller och delegerat ansvar.

Hon säger: Jag började med att ändra personalpolitik. Det tyckte jag var viktigast. Hon minns hur skäll och hårda ord från arbetsgivaren förr hade fått anställda att sluta på löpande band.

Nu är företaget trivsamt och det gav pris som årets företagare.

Vill du också öka din trivsel för vinst?

Vill du ha hjälp av proffs – anmäl intresse här

50% kvinnliga chefer år 2031!

juni 6, 2011

Andelen kvinnliga chefer i det privata näringslivet fortsätter att öka, om än långsamt. Det visar siffror från Svenskt Näringsliv.

I fjol var det 28% av kvinnorna som somvar VD eller chefer.

Det är en ökning med 1% sedan 2008. Sedan 1998 har den kvinnliga andelen chefer vuxit med ett par procentenheter per år.

Med nuvarande utvecklingstakt betyder det 50% kvinnliga chefer om 21 år. (Och 100% år 2081;-))

Läs fler inlägg om kvinnligt ledarskap och om Noll kvinnor, 100 procent män i styrelserna enligt DI

Varför ser du inte dina medarbetare i ögonen?

maj 29, 2011

snyggaherrskorVad gör man när man är osäker? Det har visat sig att chefer och medarbetare tittar ned på skorna! Det har spridit sig ett uttryck ”chefen har intressanta skor på sig idag.”

Företagsledningar bli osynliga. De obehagliga besluten som att säga upp personal, gör att cheferna mår dåligt och undviker sin personal.

Cheferna gömmer sig när de behövs som mest.

På temat om cheferna gömmer sig kan man läsa i SvD. Det bästa man kan göra som chef är att vara öppen och berätta så mycket som möjligt, i stället för att titta ned på sina skor. Läs skaffa dig mod och bli en bättre chef här.

Hur mäter man ledarskap?

april 26, 2011

Avgör din längd hur bra ledare du är?

Ja faktiskt. Längden har större betydelse än vad jag ursprungligen trodde.mått band

Jag hade ett samtal med en kollega som arbetar på en bank. Han berättade om en organisationsförändring och att han nu hade en ny chef. Han var inte så imponerad av chefens ledarstil och föredrog egentligen den tillfällige chefen som hade gjort ett gott jobb under den tid den nye hade rekryterats.

Jag undrade förstås varför inte interim chefen hade fått jobbet. Svaret förvånade mig; ”Han är kort och passar inte överens  med bankens syn på hur chefer skall se ut.” OJ!   (more…)

Enkelhet är effektivt

april 21, 2011

Bra att veta om hur människor fungerar; vi kommer inte ihåg särskilt mycket.cone-of-learning

Ändå öser medelmåttiga chefer info över sina medarbetare.

Utveckla din förståelse för hur människor fungerar och bli en bra chef som är betydligt mer lönsam.

”Lyssna först för att göra dig förstådd”

(more…)

En bra chefs rofyllda varande

april 18, 2011

vandring…kommer från att han/hon lever i en värld där ingenting är fel.

En rädd chef behöver alltså ge upp tolkningen att det är någonting fel.

Så fort ”det är någonting fel” för det med sig rädslor hos andra med projektioner och reaktioner vilket givetvis kostar på.

Mycket av fokus för chefsutvecklingen i Sverige handlar om beteenden, och det går naturligtvis att få bättre resultat genom att ändra beteenden. Det som är underskattat är att upptäcka att görandet är en konsekvens av varandet.

Så en av de absolut viktigaste egenskaperna för en bra chef är att lära siga vara autentisk i sitt varande.  I all enkelhet kan det betyda att vara sig själv. Det ger en rofylld och effektiv miljö på arbetsplatsen.

Se framåt där har du framtiden

april 12, 2011

Jag undrar hur många som ser framåt egentligen?

hattarlyseFörenklat tror jag mig se två typer av människor i samhället.

1. De som  följer med strömmen. De funderar inte alltför mycket över vart de vill, och följer in någon mening minsta motståndets lag ungefär som ett löv som flyter nedför en å.  De kan leva ett lyckligt liv utan att kämpa, för de har inte valt sitt mål i framtiden.

2. De som simmar uppför strömmen, som laxar. De har tagit ut riktning och mål och gör allt vad de kan för att lära, uppleva och uppnå. De kanske säger att bara döda laxar flyter nedför forsen för de är så övertygade om att meningen med livet är att sätta ut mål och nå dem. De är lyckligast när det händer saker som de själva orsakat. De skapar det liv de vill leva.

Vad ser du framemot? Vad får dig att gå upp på morgonen?

De chefer som kan skapa en magnetisk framtid för sig själva och sina medarbetare är ledare.

PS finns det en tredje väg?

..hur man är en bra chef

april 1, 2011

Michael Treschow en av de mäktigaste i svenskt näringsliv intervjuades i SvD Näringsliv (papperstidningen). Han är var bla styrelseordförande i Ericsson.

Om hur man är en bra chef:

”Det är vardagliga samtalet med medarbetarna som är det viktiga, inte bara det formella en gång om året. Det är viktigt att få medarbetare  att berätta vad de tycker är svårt.”

”Alla vill bli sedda och att bara fråga hur någon mår och hur de tycker det går är det bästa sättet att bli sedd. Speciellt när man ser att människor är lite vita och strama i ansiktet, då måste man försöka hitta in”


Vad gör mindre bra chefer för att skapa flera bra chefer?

mars 16, 2011

Vad gör mindre bra chefer för att skapa flera bra chefer?

uselchef”INGENTING. Ledarskap är inte prioriterat på vårt företag” var ett svar

Det viktigaste skälet till att de inte gjort något åt att skapa fler bra chefer var återigen att tiden inte räcker till.

Bakgrunden till frågan är att jag studerar sambanden mellan chefer och lönsamhet.

Bra chefer är lönsammare.

  • Hur många bra chefer har du i ditt företag?

I en studie visade det sig att det inte är ovanligt att man anser att man har ca 50% bra chefer och 50% mindra bra chefer.

Vill du bli en bättre chef – klicka här för gratis nyhetsbrev!

PS på bilden ser du Ricky Gervais förebild för en riktigt dålig chef. Du har sett säkert sett den omtyckta engelska TV serien THE OFFICE rolig men fruktansvärd arbetsplats.