Archive for the ‘Vilka egenskaper är viktiga för bra chefer?’ Category

Rädsla gör oss mindre effektiva

april 8, 2011

homerskriket

Osäkerhet föder rädsla.

Hur reagerar chefer under kris?

Den första och vanligaste reaktionen är att helt sakna förmåga att agera.

Och agerar man så agerar man på ett sätt och fortsätter på detta sätt utan att vara flexibel.

Annonser

Vad gör mindre bra chefer för att skapa flera bra chefer?

mars 16, 2011

Vad gör mindre bra chefer för att skapa flera bra chefer?

uselchef”INGENTING. Ledarskap är inte prioriterat på vårt företag” var ett svar

Det viktigaste skälet till att de inte gjort något åt att skapa fler bra chefer var återigen att tiden inte räcker till.

Bakgrunden till frågan är att jag studerar sambanden mellan chefer och lönsamhet.

Bra chefer är lönsammare.

  • Hur många bra chefer har du i ditt företag?

I en studie visade det sig att det inte är ovanligt att man anser att man har ca 50% bra chefer och 50% mindra bra chefer.

Vill du bli en bättre chef – klicka här för gratis nyhetsbrev!

PS på bilden ser du Ricky Gervais förebild för en riktigt dålig chef. Du har sett säkert sett den omtyckta engelska TV serien THE OFFICE rolig men fruktansvärd arbetsplats.

Viktiga egenskaper har bra chefer?

februari 24, 2011

skyltJag har studerat många olika undersökningar som försökt fånga de viktigaste egenskaperna. Och det är ingen lätt fråga att besvara ”vilka egenskaper som är viktiga för bra chefer”. Du som har följt den här bloggen har läst om vad medarbetare upplever som viktigast.

Personligen röstar jag på närvaro som den viktigaste och kanske svåraste att skaffa sig. Utifrån närvaro i nuet kan en chef möta sig själv och sina medarbetare. Vilket möjliggör allt.

jeanettesoderbergI en artikel i Tidningen Chef säger medarbetarna så här om Jeanette Söderbergs tidigare chef för IKEA Sverige: »När man pratar med Jeanette känner man verkligen att hon är närvarande, att det är mig hon pratar med och att hon inte sitter och tänker på annat«, säger en medarbetare.

Även på butiksgolvet har man noterat Jeanette Söderbergs förmåga att skapa kontakt: »Hon är väldigt lätt att få kontakt med, ser en i ögonen och verkar genuint intresserad«, säger en som har träffat högste chefen under en av hennes dagar på varuhusen.

Vad har man om man inte har närvaro?

Hur kul är det att tala med en frånvarande chef?

Medveten nävaro eller mindfulness är ett förhållningssätt som innebär att man tränar förmågan att vara närvarande i nuet.

Varför leva i nuet? Det är i nuet som vi styr vi våra liv – kontroll över nuet leder till kontroll över våra liv. Det vi uppmärksammar här och nu påverkar tankar, känslor och handlingar. Vi kan styra det vi uppmärksammar och på så sätt kan vi också styra våra tankar, känslor och handlingar.

ogon242x162Fyra hörnstenar inom medveten närvaro:

Observera: att vara uppmärksam på händelser, känslor, tankar och reaktioner.  Att tillåta sig att uppleva nuet. Vad uppmärksammar vi? Vad tar vi in?

Beskriva: att sätta ord på det vi uppmärksammar. Att skilja reaktioner från händelser som dragit igång reaktionerna. Att se tankar och känslor som subjektiva reflektioner över situationer och händelser. Att beskriva sina tankar som tankar och inte som ett faktum eller en verklighet. Detta är bra träning för känsliga människor.

Inte döma: Att uppmärksamma och beskriva utan att döma, det vill säga utan att fastna i värdeomdömen som ”bra” eller ”dålig”. Att uppmärksamma handlingar och konsekvenser. Att istället för att säga eller tänka ”vad hon är vacker” träna på att så objektivt som möjligt beskriva denne persons utseende. Istället för att säga – ”blä, vilken äcklig mat”– säga ”jag tycker inte om spagetti”. Detta är bra för känslokontrollen och för att bryta destruktiva och negativa tankemönster. Många patienter är hårda domare gentemot sig själva och sin omgivning.

Delta: Att delta smidigt och spontant i det som händer. Att fokusera på något utanför sig själv. När man gör grundliga beskrivningar (man kan exempelvis fokusera uppmärksamheten på ett träd och detaljerat beskriva detta) fastnar man inte i negativa tankar. Detta är bra exempelvis vid panikattacker.

sapbubbla1Det luriga med denna beskrivning är att den är av karaktären ”GÖRA” medan närvaro kommer från ”VARANDET” utan göranden. Varför tar jag upp den då? Jo därför träning på ovanstående gör att man som chef tar kommandot över sina tankar och göranden och efter en tid finner sitt varande och närvaro.

Om det inte funkar för dig kan du börja med ett avslappningsband och/eller yoga. Det finnas andra sätt också som är villiga att ”deala” med bruset som ”behöver mediteras” bort.

/Olle Leckne

Vad är VDns viktigaste uppgift?

februari 21, 2011

Är du intresserad av att veta vad som står överst på agendan? Fråga din VD!

CB049094En studie har visat att de intervjuade cheferna anser att bra chefer är mer lönsamma och skapar en trivsam kultur där medarbetarna tycker det är roligt att arbeta.

Så här berättade en VD:

”Det viktigaste på kort sikt är att genomföra de strukturella bitarna vi står inför. På lång sikt ska vi bli mer lönsamma genom bättre ledarskap. Det är mina viktigaste uppgifter.”

En annan VD:

”Tyvärr måste jag svara att det är att tjäna tillräckligt mycket pengar så att ägarna är nöjda. Jag måste behålla fokus på det vi ska göra och attvi är lönsamma. JAG TROR DOCK ATT DET BÄSTA SÄTTET ATT KLARA DETTA ÄR ATT LEDA GENOM ANDRA.”

Att leda genom andra överensstämmer med Leckne & Partners definition av ledarskap. Så det är svaret på vad är VDns viktigaste uppgift. …att ikraftsätta sina medarbetare.

Vill du bli en bättre och modigare chef – klicka här!

/Olle Leckne

Vardagsledarskap

februari 17, 2011

Hur gör du hemma?

Servar barnen i soffan?

Barn i rutschbanaHur är dina närmaste relationer?

Framgångrik företagsledare kan vara en fantastisk framsida att visa upp. Men hur nöjd är din fru/partner med ditt ledarskap?

I SvD finns en serie om barn. Så slipper du tjatet var rubriken på första sidan. Tyvärr hittar jag inte artikeln på http://www.svd.se.

Det hjälper att tänka sig in i en situation där barnen är trötta och inte vill klä på sig och gå till dagis/skolan. Hur gör du då?

Det enkla receptet som psykologen och LEDAREN Martin Forster beskriver går ut på ”Fem delar kärlek för varje del tjat”.

Kan det funka i din partnerrelation och på jobbet?

Ja, det kan det, menar jag med stöd av en tidigare artikel som säger att chefer som är föräldrar är bättre chefer.  🙂

/Olle Leckne

Det var inte mitt fel

februari 14, 2011

om konsten att ta ansvar

De finns överallt: Människorna som vägrar ta ansvar.

Som alltid tycks hitta någon, eller något, att skylla på. Är det inte ”samhället”, chefen eller kärlekslösa föräldrar så är det McDonald’s , tobaksindustrin eller banken. För vems fel är det egentligen att mitt äktenskap sprack? Att jag är arbetslös? Överviktig? Slår min fru eller fryser ut min kollega? Det är i alla fall inte mitt.

Det pågår idag en massflykt från ansvar, menar Ann Heberlein, debattör och doktor i etik.

Men att vara människa innebär inte bara rättigheter, utan också skyldigheter. Den främsta av dessa skyldigheter är att ta ansvar för sitt liv, sina val och sina handlingar, i relation till sina medmänniskor och för vår gemensamma framtid.

Detta har avgörande betydelse för ett företags chefer och medarbetare.

  • Vad innebär det att vara ansvarig?
  • Har alla människor förmågan att ta ansvar?
  • Och hur blir man en ansvarig människa?

Läs boken Det Var inte mitt fel av Ann Heberlein och recensionen i SvD

Vi hörs vidare

Olle Leckne

Hinder för chefers effektivitet, psykologiska försvarsmekanismer

februari 1, 2011

För att nämna två hinder för chefers effektivitet: Projicering innebär att vi lägger ansvaret för våra handlingar utanför oss själva. T ex att misslyckas med en prioritering förklarar vi inte med vår oförmåga att säga ”nej” utan med att vi måste ”ställa upp”. problemAtt skylla våra egna misslyckanden på omständigheter är projicering vilket är destruktivt eftersom vi fråntar oss möjligheten att utveckla våra svaga sidor. Oförmågan att säga nej kan vi ändra på medan omständigheterna rår vi inte på.

Rationalisering i psykologisk mening innebär att man skapar rationella argument som försvar för irrationella handlingar. I allmänhet tror vi själva på dessa argument vilket också fråntar oss möjligheten att utvecklas. Det är bättre att acceptera att man inte alltid handlar rationellt och försöka göra något åt det problemet än att lura sig själv och sin omgivning att man är en rationellt handlande människa.

Det finns ingen lätt lösning på personlig effektivitet

Den lösning som finns är att sträva efter ökad medvetenhet om målen, om våra reflexmässiga beteenden och om de egna försvarsmekanismerna.

Ökad medvetenhet är en integrationsprocess där vi medvetet integrerar mål och avsikter med oss själva och låter dessa avsikter styra våra handlingar i stället för att låta omedvetna reflexer ta kommandot. Och detta är svårt.

För att överhuvudtaget lyckas tror jag vi måste se förändringen som ett långsiktigt åtagande mot oss själva och beväpna oss med en stor portion tålamod. Och ett ganska avspänt, men inte slappt förhållande till våra misslyckanden. Förändringar av arbetsvanor är lika svåra som förändring av matvanor och rökvanor.

All utveckling förutsätter personlig utveckling. Personlig utvecklingen kan endast ske i samspel med en annan människa.

Tillsammans med en professionell samtalspartner kan du upptäcka dina blinda fläckar och träna in nya gynnsamma beteenden. Tillsammans med chefcoacher kan en organisation utveckla ökad medvetenhet och nya gynnsamma vanor

Hinder för chefens effektivitet – lydnadsreflexen

januari 28, 2011

När vi har utfört en handling tillräckligt många gånger och fått belöning för den övergår den från att vara en målinriktad och medveten handling till att bli en reflex. Sådana reflexer är praktiska i många sammanhang. Reflexer går i trappor, kör bil och på detta sätt erbjuder de en rationaliseringsmöjlighet.

När vi är stressade tenderar vi att rationalisera tillvaron genom att överföra allt fler handlingar till reflexer vilken i någon mån kan vara praktiskt men som också innebär att en allt större del av vårt beteende övergår från att vara medvetna handlingar till att bli omedvetna reflexer.

Kulturen och dess normer påverkar och hindrar

personlig_effektivitetSociala varelser behöver vi kunna fungera tillsammans. Därför belönar gruppen eller företaget konformistiska attityder och beteenden som är önskvärda eller acceptabla socialt sett och innebär en slags belöning som betyder att handlingar övergår till reflexer.

Konsekvensen av detta blir att vi har fått ett stort mått av ”LYDNAD”, en benägenhet att svara ”ja” till anspråk på tid från andra. Detta kallas för lydnadsreflexen och gör det svårt att säga ”nej” även till sådant som vi själva anser vara mindre väsentligt.

Lydnadsreflexen sitter ”i väggarna” i företag och organisationer

Leckne & Partners har särskilt intresserat sig för hur chefer som förebilder kan påverka lydnadsreflexen och andra delar av kulturen sk ”normer” som hindrar effektivitet.

Man skall t ex vara vänlig, serviceinriktad och förekommande mot chefer och medarbetare oavsett konsekvenserna för det egna arbetet. Om vi inte beter oss enligt normerna är vi fyrkantiga och samarbetsovilliga eller problematiska.

Här kommer modet in som en viktig egenskap hos en bra chef, vi behöver våga gå emot normerna som är destruktiva för hela organisationens effektivitet.

 

Det betyder till en början förvåning, irritation och besvikelse. Så först efter ihärdigt mod finner vi som chefer att det kan vara praktiskt och bra att alla har rätten att säga nej och när det har blivit en ny norm har organisationen fått en utvecklad företagskultur.

Vi behöver också bli medvetna om våra egna reflexer och hur de saboterar vår prioritering.

Hinder mot chefens effektivitet – brist på mål

januari 26, 2011

Det är främst tre orsaker som hindrar den personliga effektiviteten:

  1. Brist på mål
  2. Lydnadsreflexen
  3. De psykologiska försvarsmekanismerna

Stress och upplevelser av egen otillräcklighet är ofta en följd av bristande målmedvetenhet.

”En fanatiker är en person som fördubblar sina ansträngningar när han har förlorat målet ur sikte.” Det förfaller som det finns många chefer och andra som sliter som galärslavar och står upp över öronen i ingenting.


 

 

Att sakna mål innebär antingen likgiltighet eller också är allting är lika viktigt på grund av att man saknar underlag för att skilja mellan stor och smått, väsentligt och oväsentligt. Den stress som blir följden av denna bristande målmedvetenhet binder upp en stor mängd energi, som alltså då inte kan användas för att arbeta med.

 

 

 

Brist på mål, ger brist på tid som ger brist på energi som ger mindre effektivitet.

 

 

 

Att sätta mål är svårare än man tror. Och med hjälp av en coach kan du träna målmusklerna.

 

 

Om mål

  • Vilka mål har du?
  • Jobbar du på målen varje dag?

 

Nästa inlägg handlar om lydnadsreflexen

Om chefernas utveckling kunde närma sig tekniska utvecklingen…

januari 24, 2011

..så skulle vi se välmående arbetsplatser med enastående resultat.

asuseeepc0014Du vet att en dator är dubbelt så snabb och kostar hälften så mycket var 18e månad.  Det är vad man brukar kalla Mohrs lag, ett mått på den tekniska utvecklingen. Tyvärr är den mänskliga utvecklingen inte så snabb. Roberto Assagioli, Psykosyntesens grundare beskriver klyftan så här:

Om en person från en tidigare civilisation, t ex det antika Grekland eller Rom, plötsligt steg in i dagens värld skulle hans första intryck säkert vara att han var omgiven av trollkarlar och halvgudar. platonMen om han var Platon eller Marcus Aurelius och vägrade låta sig bländas av den avancerade teknikens materiella underverk. Och om han granskade människans villkor noggrannare, skulle de första intrycken efterträdas med en djup avsmak.

 

Han skulle snart märka att vi visserligen har skaffat oss en imponerande makt över naturen men att våra kunskaper om vårt inre väsen och vår kontroll över det är mycket begränsad. Han skulle upptäcka att denne moderne ”trollkarl”, som kan stiga ned till oceanens botten och vandra på månen, i stort sett inte förmår nå upp till de skimrande övermedvetna plan och bli medveten om sitt sanna Själv. Denne påstådde halvgud, som behärskar stora elektriska krafter med en fingerrörelse och översvämmar luften med ljud och bilder till miljoner människors underhållning, skulle framstå som en odugling på att hantera sina egna känslor, impulser och önskningar.

 

Klyftan mellan människans inre och yttre krafter är orsak till problemen på våra arbetsplatser och i våra liv

Som flera författare har påpekat att denna breda klyfta mellan människans yttre och inre krafter en av de viktigaste och mest djupgående orsakerna till de individuella och kollektiva missförhållanden i vår civilisation och allvarligt hotar dess framtid. Vårt liv har blivit rikare, bredare och mer stimulerande men samtidigt mer komplicerat och utmattande. Dess snabbt ökande tempo, de tillfällen som bjuds oss att tillfredställa våra önskningar och det invecklade ekonomiska och sociala maskineri som vi har blivit omslutna av ställer högre krav på vår energi, våra mentala funktioner våra känslor och vår vilja. För den som vill ha övertygande bevis räcker det med att se efter hur en genomsnittlig affärsman eller politiker, yrkeskvinna eller husmor tillbringar sin dag.

 

Chefer är särskilt utsatta och saknar ofta verktyg för hantera obalansen

Individerna saknar ofta resurser att klara av svårigheter och fallgroparna i en sådan tillvaro. Hans motståndskraft vittrar lätt sönder inför alla krav, all förvirring och alla lockelser som den medför. Resultatet blir en störning som leder till allt större modlöshet och frustration, rentav desperation.

Botemedlet för alla dessa onda ting, den farliga klyftan mellan det yttre trycket och individens inre krafter smalnar och till sist sluts, har varit och bör sökas på två håll: förenkling av den yttre tillvaron och utveckling av de inre krafterna.

 

Leckne & Partners erfarenhet är att den viktigaste egenskapen hos bra chefer är inre trygghet och självkännedom

Vilket förutsätter att chefer som vill utvecklas stannar upp, reflekterar och börjar prioritera sin personliga utveckling som en förutsättning för all annan utveckling.

 

 

Vill du bli en modigare chef?